Napi ige és dicséret (2023. november 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Apostolok cselekedetei, 13. rész 4-52. versei

Mai újszövetségi igénk: Apostolok cselekedetei 13. részének 49. verse:

Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban.

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Az antiókhiai gyülekezet missziós útra küldi Barnabást és Pált. A Szentlélek által indulnak – és a zsidóságból kirobban az egyetemes, világra szóló keresztyén misszió. Három, bizony kopottas emberke elindul Antiókhiából, és tengerre száll. Első állomásuk Ciprus, görögül Küprosz; egy sziget a Földközi-tenger keleti részében. Miért éppen ide jöttek? Mert a Szentlélek ide küldte őket, és egyébként is Barnabás hazája ez. Így indult Krisztus Európa felé. Jézus viszi őket Ciprusra, és ők viszik Jézust a szívükben.

Barnabás és Pál heteken keresztül járják ezt a 220 kilométer hosszú, 60 kilométer széles szigetet. Hirdetik az Igét, előveszik a tekercseket a bőr- vagy réztokokból, hogy az ószövetségi iratokból bizonyítsák az örömhírt. Meghallja a helytartó, Sergius Paulus, hogy idegenek járnak ott. Jó diplomata, előbb “lekáderezi”, kik ezek a vándorok. Hozzátok csak elém őket, hallgassuk meg, hogy mit mondanak! – Barnabás és Pál elmennek hozzá. Eközben találkoznak a helytartó házi filozófusával, mágusával: Bárjézussal. Neve magyarul azt jelenti: Jézus fia. A bibliatudósok törik a fejüket azon, hogy miért is nevezik Bárjézusnak? Talán azért, mert nemcsak Keresztelő János híre terjedt el, hanem Jézusé is elért Ciprusra, mint egy nagy Mágus, hatalmas Csodatevő neve. Ez a varázsló felvette Jézus nevét, hogy még jobban kihasználhassa a lakosság hallatlan babonásságát. A helytartó mágusa, varázslója összecsap az evangéliummal. Nagyon érdekes, hogy pont Bárjézus az “ellenfél” neve. A feketemágia, az okkultizmus előszeretettel hivatkozik a Bibliára, Jézus nevére. Jézus fiainak mondják magukat, mint Bárjézus, de varázslásból és ködösítésből élnek.

Különös dolog történik: Isten Szentlelke által Pál megunja a zsidó mágus hadováját és rászól:

“- Te, mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes dolgait? Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig!

Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket.

Amikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán.”

Aztán Pál, Barnabás és Márk elhagyják Ciprust. Mögöttük egy dühöngő és leleplezett mágus, aki fellázítja a zsidókat, hogy a tanítványok többé ne léphessenek a szigetre, egy rezignált és csodálkozó római helytartó, aki hallott valamit Jézusról. De Cipruson is gyülekezet alakul, és Ciprus is anyahajó lesz, ha csak kicsiny is. Itt fordul Jézus Krisztus evangéliuma a görögök, a pogányok, azaz: az egész világ felé. Döntő fordulat! Újabb gyülekezet alakul. Kevés a zsidó származású, sokkal több a pogány tagja. Ők hittek. Isten evangéliuma ma is úgy terjed, hogy vannak szívek, amik megdobbannak Krisztus evangéliumára.

398. dicséret: Úr lesz a Jézus mindenütt…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu