Napi ige és zsoltár (2023. február 1.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 3. részének 4-11. versei:

4, Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5, Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6, A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
7, Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8, A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
9, Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
10, Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
11, Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.

Cseri Kálmán lelkipásztor (Budapest-Pasarét) gondolatai:  (Újonnan kell születnetek: Hogyan lehet újjászületni? – részlet)

…arra nézve is mond Jézus egyet-mást, hogyan lehetséges ez. Így olvastuk az 5. versben: “Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Mit jelent ez? A víz a megtisztulásnak az eszköze. Az ember szennyes és meg kell mosódnia ahhoz, hogy Isten  közelébe kerüljön. Ezért merítette be Keresztelő János a bűnbánatra kész embereket a Jordánba. Az a bemerítés azt jelentette, hogy aki igénybe vette, a nyilvánosság előtt vállalta: szennyes vagyok, nem tudtam magamat lelkileg megtisztítani, rászorulok arra, hogy megtisztuljak. Ez a fajta keresztség tehát a bűnbánatnak, a bűnvallásnak és a bűnök elhagyásának a jele volt. A bűn azonban visszajön. Egy nagytakarítás után a tiszta, de üresen hagyott lakásba újra visszalopakodik, többedmagával. Ezért fontos: ne maradjon üresen a kitisztított szív, lakás, hanem jöjjön be oda Jézus Krisztus. Hadd töltsön be az Ő Szentlelkével és kezdjen el irányítani. Víztől és Lélektől ezt jelenti. Tudatában kell lennem annak, hogy így, ahogy vagyok, szóba sem állhat velem Isten. Meg kell tisztulnom. Megtisztítani is csak Ő tud. De ezzel kezdődik. Utána viszont egészen kinyitom magamat előtte: töltsön be önmagával. Ettől kezdve képes az ember nem vétkezni. Eddig csak vétkezni tud.

Az egyik egyházatya mondta, hogy az újjá nem született ember nem tud nem vétkezni. Az újjászületett ember már tud nem-vétkezni.  Szabad, uralom változás történt az életében. Addig a bűn uralma alatt volt akkor is, ha nem akarta. Sok mindent csinálunk, amit nem akarunk. Ki van szolgáltatva a bűnnek az ember, nem tud nem vétkezni. Amikor Isten Szentlelke valakiben már él, amikor Jézus Krisztus természete kezd kibontakozni, ez az új természet nem vétkezik. Tehát az ilyen ember már tud nem vétkezni. Sajnos még tud vétkezni is, mert megmarad a régi természete, de nem uralkodik. Átadta az uralmat Jézus Krisztusnak.

32. zsoltár: Ó, mely boldog az oly ember…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu