Napi ige és zsoltár (2023. július 20.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Apostolok cselekedetei, 2. részének 22-32. versei

Mai újszövetségi igéink: Márk evangéliuma 15. részének 15. és a Zsoltárok könyve, 16. zsoltár 10. versei: 

Márk 15,15: Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék.

16. zsoltár 10.: Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

E két Ige között mérhetetlen feszültség található. A sokaságot kiszolgálni akaró tisztviselő, és a sokaság felett, ellenükre bizonyságot tevő, cselekvő Úr. Pilátus jól látta, hogy Jézus ártatlan, ezt ki is mondta, mégis hajlékonyan utánuk engedett, és megverette Jézust. Majd, hogy megsajnálják, bemutatta előttük: ÍME AZ EMBER! Nem tudta, hogy e tettével örök időkre PÉLDAKÉPPÉ is tette. Barabás ellenében is felmutatta, de mikor e segítő tevékenysége sem sikerült, kiszolgáltatta őt a sokaságnak. Utolsó ponton engedett, és elbukott. Tettének következménye: az ÁRTATLAN HALÁLA. Eszünkbe jut egy énekünk: “Végig megálld a nagy tusát…”

Amit azonban a gyarló ember nem tudott megtenni; hogy következetes maradjon önmagához, azt megtette Isten. Ő nem hagyta cserben a FIÁT! Feltámasztotta! Nem engedte, hogy a romlandóság kárt okozzon benne. Isten bizonyságot tett Fia mellett és a feltámadás rendkívüli tényével megdicsőítette. Ő befolyásolhatatlan maradt. Lehet, hogy nem úgy tett ahogy várták, nem a halál előtt szabadította meg, hanem a halál után. De az Isten bölcsességébe az is beletartozott, hogy Neki, érettünk meg kellett halnia, hogy a bűnért való kiengesztelés végbe mehessen. Ezen a szentek is álmélkodnak: Ó, Isten bölcsességének kikutathatatlan mélysége! Nem volt és nem lehetett más a megváltás számára, mint a Szent és Igaz halála! De mégis volt egy út, amelyen át Ő megmutatta Vele való egységét; nem engedte oda a rothadásnak: ahogy megjövendölték, a magasabb rendű élet ösvényén elindította a halhatatlanság felé. Ezzel végső bizonyosságát adta: VAN ÉLET A HALÁL UTÁN, és ez az élet a teljes öröm: Isten jobbján való gyönyörűség.

16. zsoltár: Tarts meg engemet ó, én Istenem…

“Végig megálld a nagy tusát…”

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu