Napi ige és zsoltár(2024. június 10.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostol levele a Kolossébeliekhez 3. részének 19. verse:

Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.

R.C. Lukas teológus gondolatai: 

Ez összetéveszthetetlenül keresztyén tanítás. A hellenisztikus világ is ismerte a “szeretet” fogalmát, de nem építette bele az otthon szabályaiba. Milyen jellemző az Újszövetségre, hogy szeretetet parancsol.

Figyeljük meg, hogy Pál kölcsönösen felelőssé teszi a férjet és a feleséget; nincs semmi egyoldalúság. Valóban, a feleség szerepe lehetetlen a férj szerepe nélkül, és fordítva. A két felszólítást nem szabad szétválasztani, és azután az egyiket hangsúlyozni, megfeledkezve arról, hogy egymástól függnek. Milyen természetes, hogy a hűséges feleséget szereti a férje. És ki ne akarna hűséges lenni egy igazán szerető férjhez?

Sajnos könnyen becsapjuk magunkat ezekben a kérdésekben, mégpedig a férfiak sokkal inkább, mint a nők. Mindig is feltűnően könnyű volt kimondani, hogy “szeretlek” (lásd 1János 3,18). Ez is az Újszövetség egyik jellemzője, hogy gyakorlati próbákat ír elő a keresztyéneknek, jelen esetben a férjeknek, hogy felmérhessék házastársuk iránti odaadásuk őszinteségét. “Ne legyetek irántuk mogorvák” (szó szerint: ne keserítsétek el őket). Hasznos emlékeztető ez arra, hogy a keserűség könnyen megfertőzi az emberi kapcsolatokat, majd igazolja is önmagát, és egyre jobban elmélyül. A feleség csalódást okozhat a férfinak, meghiúsíthatja reményeit, becsvágyát, ha nem felel meg a róla kialakított ideálnak (ami gyakran a férfi tudatalatti kompenzációja saját tökéletlenségéért). A fáradtság és a rossz hangulat következtében aztán a csalódás hamarosan mogorva szavakban jut kifejezésre.

Rettenetes, hogy milyen könnyen tönkre tudjuk tenni emberi kapcsolatainkat, még a legközelebbit, a legdrágábbat is. Akkor teszünk helyre másokat, amikor önmagunkat szolgáljuk mint urat: mihelyt azt érezzük, hogy nem szolgáltak minket úgy, ahogy megérdemeltük volna, bosszút forralunk. Ennek szöges ellentéte a keresztyén magatartás, ahogyan az Efézusiakhoz írt levélben olvasható (5,25-33). Ez az építő szándék a szeretet. Olyanná teszi az embert, amilyenné egyébként nem válna. Krisztus uralma megkívánja, hogy a férfi felesége szolgálatával bizonyítsa, hogy Krisztust szolgálja. Így tehát ismét előttünk egy példa, hogy mit jelent a mindennapi életben az, hogy Krisztust Úrnak tekintjük.

128. zsoltár: Boldog az ember nyilván…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu