„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” /Szent Pál apostol levele Filippibe 4: 4/

Nagymagyarország szobor Debrecen főterén

Magyar Testvéreim!

A mi nemzedékünk kívül él a Biblián, Isten beszédének nyelvtanát és szókincsét már nem elfelejtette, hanem meg sem tanulta. Élete elszakadt a mennytől és a földtől.
Médiából tájékozódik és a virtuális világ veszi körül. Sokszor már a munkavégzés, személyi kapcsolatok, ügyintézés egy okos telefonra korlátozódik.
Jó kinyitni egy könyvet és abból olvasni, jó letenni egy lapot és arra kézzel írni, jó úgy számolni, hogy legalább a négy alapművelethez nem veszünk elő gépet.
Általában véve amikor az ember keresni kezd valamit vagy valakit túl a látható világ ködfalain, akkor nyílnak meg a lelki szemei.

– A nagy háborúk karácsony estéi a lövészárkokban, ahol a szemben álló felek előbb beszélgetni kezdtek, majd falatozni, végül barátkozni. Miért öljem meg a felebarátom?
Őt is várja valahol egy édesanya, feleség, gyermek, szülőföld, feladat.

– A börtönök politikai foglyai kérdezik: „Van közöttünk pap?” Válasz: „Minden felekezetből!” Előáll egy Csiha Kálmán nevű fiatal református pásztor, az Érmellék gyermeke, aki még nem látta hét éves kisleányát, mert születése előtt hurcolta el a Securitate. Mikor megszólal Isten Igéje az ajkán, a román börtönőr sírva csókol neki kezet.
Megrendülten veszik az Úrvacsorát börtönkenyérrel még a katholikus és ortodox rabok is, itt nem dogmatikázni szoktak, hanem szeretni, időnként igazságot osztani.

– A kórház folyosójáról szűrődik be a fény a szobába. Valaki zihálva szedi a levegőt, kimerült már a doktor és az ápoló, nehéz az éjszakai órán keresni őket.
Valaki letérdepel az ágy mellé és imádkozza a Miatyánkot. Reggel annyit mond csak a nővérkének: „Békességgel ment el, szinte mosoly volt az arcán”

„Velünk az Isten”: Keresztállítás a Nyugati téren – Hallgassuk meg Nt. Hegedüs Lóránt lelkipásztor szolgálatát Szent Karácsony ünnepének lényegéről!

Egy protestáns norvég lelkipásztor Grönlandra érkezett, hogy a zord mostoha jég-világban élő eszkimóknak. Evangéliumot hirdessen. Sehogyan sem boldogult, nem értették azok az egyszerű emberek a bibliai szakszavakat. Már indult volna haza John Egede, mikor ennyit mondott: „Mit nem lehet azon érteni, hogy Isten szeretet?”
Könnyes szemmel ölelgették a hidegtől gyötört eszkimók: „Miért nem ezzel kezdted, mikor megérkeztél”?

– Hogyan kellett volna 40 évvel ezelőtt elmondani Mark Chapman nevű nagyravágyó fiatalnak, hogy “Isten szeretet”. Éppen egy John nevű evangélista írta le levelében.
„Te miért ölted meg az akkori világ legnagyobb szimbólumát John Lennon zeneszerzőt, aki ekkor már a világbéke nagykövete is volt.”
„Igen, most lőttem le John Lennont”

(A képre kattitnva elolvashatják az írást)

– Hogyan kellett volna eme bűnszervezet tagjait rendre, becsületre, törvénytiszteletre nevelni? Ki rontotta el először, és kik voltak azok, akik hosszú éveken át asszisztáltak e féktelen ámokfutáshoz? Ady pedig leírta: „Harc a Nagyúrral” c. Versében, hogy a Disznófejű Nagyúr az megöl, az arany nem segít és nem old meg semmit.
Vér és arany nyomán gyalázat és kárhozat terem. Senki nem akadt, aki elmondta volna?: „Isten szeretet”
Luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt és 10 kiló aranyat foglaltak le egy bűnszervezettől.

(A képre kattintva olvashatják az írást!)

– Hogyan kellett volna elmondani sok szerény, vagy éppen szegény körülmények között élő embernek, hogy a tisztesség és tisztaság az nem pénzkérdés.
Szegények mindig voltak, de tisztességgel és lelki-anyagi tisztaságban élve dolgoztak egy igényesebb holnapért.
Ki a felelős az áldatlan állapotokért, mely újratermeli a bűnt és a nyomort.
Gereblyével és késsel támadtak Rozsályon.

(A videót a képre kattintva a szon.hu oldalán tekinthetik meg!)

Kodály Zoltán: Adventi ének – Hallgassuk meg a kórus mennyei szolgálatát!

Boldog adventi várakozásba öltözteti lelkünket Alapigénk tanítása, melyet a Kolozsvári Protestáns Theologiai Intézet IV. éves hallgatója, egy Istentől sok talentummal megáldott Testvérünk készített el számunkra. 2008 húsvétján ismerhettem meg Isten kegyelméből a Görgényi Egyházmegyében (Maros megye) végzett szolgálataim közben Beresztelke gyülekezetének Főgondnokát és Kedves Családját. Unokája, az akkor 10-11 éves Ákoska olyan engedelmes magaviseletről, tiszteletről és intelligenciáról tett tanúbizonyságot, mely magával ragadott. Nagy jövőt jósoltam akkor neki, és eddig bejött, Isten meghallgatja imáinkat és betölti pályánkat kegyelmes szeretetével.

Olvassuk el szeretettel Torkos Ákos Szolgatársam Adventi igei dolgozatát. Az Úr áldása kísérje további Életét és tanulmányait Szerettei Közösségében a hitbuzgóság földjén!

Drága Advent hogyan köszönt népünkre ebben az embert próbáló esztendőben?

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr köze! (Fil4,4–5)

A világban, amelyben élünk az ember mindig eljut egy olyan pontra, egy olyan szakaszának az életében amikor: megáll, leül és gondolkodik. Olyan napokat élünk meg, amelyek megpróbálnak bennünket, mert az az ember, aki megáll, leül és gondolkodik az te vagy. Mert lehet, azon gondolkodsz, hogy hogyan tovább? Lehet azon törőd a fejed, hogy hogyan tudnád átvészelni ezt az időszakot, azon gondolkodsz, hogy miből tartsd el a családod. De lehet, azon nem gondolkodsz, hogy Adventben vagy, és azt, hogy ebben az időszakban, hogyan és miként fogod átélni, megélni az ünnepet.

Advent valahogy mindig úgy jön, hogy az ember valamilyen megpróbáltatáson megy keresztül. És valahogy soha nem az emberrel van baj és a probléma, hanem azzal, ami körülveszi őt. Igy vagyunk az Adventtel is sokszor. De meg kell tanulnunk valahogy bekapcsolódni abba, hogy meghallgatjuk Advent üzenetét, ami a várakozásról és az örömről szól. Meg kell hallanunk akkor, amikor megállunk, leülünk és gondolkodunk, hogy Isten soha nem ad akkora terhet, amit az ember nem tudna elviselni. Ki kell tudnunk lépni a mindennapok szürkeségéből és meg kell, tanulunk örülni annak, ami az életünkben áldás. Lehet, hogy az gondolod, hogy minek is örülni ebben az időszakban, de nem hiába hangsúlyozza az apostol még egyszer azt, hogy ismét mondom, örüljetek. Nem tud az ember mindig és mindenkor örülni, de meg lehet próbálni és meg lehet tenni azt a bizonyos első lépést magunk felé, Isten felé, Krisztus felé.

Hogy hogyan köszönt népünkre az Advent ebben az embert próbáló időszakban arra csak te tudod a választ! Hiszen tőled függ az, hogy mennyire akarod beengedni az örömöt az életedbe, szívedbe és lelkedbe. Próbáld meg! Lásd meg azt a nagy örömöt, amely adventben a várakozást jelenti, karácsonykor a kisgyermeket a jászolban, a 12 éves Jézust, aki ott maradt a templomba, a megvert és megkorbácsolt Jézust Nagypénteken és a személyes megváltódat a kereszten és feltámadt Krisztust Húsvétkor.

Élj egy olyan Adventet, hogy a szívedben öröm és szeretet lakozik! Élj egy olyan Adventet, hogy mosoly adsz akkor is, amikor nem kapsz semmit. Élj egy olyan Adventet ahol nemcsak azok örülnek akik körül vesznek téged, hanem te is tudsz nekik örülni. Mert szabadítod, érkezik szamárháton, és aki az Úr a Dávid házában!

Torkos Ákos,
IV. éves teol. hall. (KPTI)

Rónay György: Himnusz a Boldogságos Szűzhöz – Olvassuk el e költői hitvallást

Halkan hull az őszi este harmata…
Harmatozd rám égi kedved, Mária.
Oszladozzék balga szívem bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya.
Hogyha kővel megdobnak az emberek,
Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.
Töltse be a lelkemet a szeretet.
Tiszta szívvel áldhassam szent Gyermeked.
Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd
térítőm, hogy égi Atyánk fényeit
szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg
tengerszem a hajnal ifjú fényeit.
Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,
Rózsa legyen tövisek közt életem,
piros rózsa, virágozzak ékesen.
Rózsakertek öntözője, légy velem.
Ellankasztó szárazságot messze űzz.
Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,
égi Tűznek tűztestvére, kit derűs
kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz.
Fáradtságban biztatásod el ne vedd.
Cirógasson langyos, puha tenyered.
Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet,
megbékéljek mint a megvert kisgyerek.
Hogyha majd egy furcsa órán meghalok,
mint Fiadat úgy öleljen két karod.
Köszöntsenek örvendezve angyalok.
Fogadjon be országodba magzatod.
Amen.

prof. Dr. Bogár László: Trianon: az egység lerombolása – Olvassuk el Professzor Úr bölcs tanítását. Ígérjük, amit Trianon átka lerombolt, azt újjáépítjük Kós Károly, Wass Albert és Nyírő József nyomán. Míg egy magyar lesz a földön, nem lesz nyugodt percük.

(A képre kattintva olvashatják az írást!)

Balázs Fecó – Keresztes Ildikó – Csönd éve volt

Isten nyugtassa békében alkotói munkássága, hívő élete szép példájának Olimposzán Balázs Fecót!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. december 12.

A képek forrásai:
haon.hu
origo.hu
szon.hu
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?