Napi ige és dicséret (2023. március 17.)

Az előző versekben Jézus a jó pásztor voltáról szól, aki Isten választott népe körében munkálkodik. Most azonban azt mondja, hogy nemcsak ez az akol létezik és nemcsak az a nyáj van, mely az Atya választott népe, és melyet neki tanítani, vezetni kell, hanem vannak még más juhai is az aklon kívül. És ezzel Jézus meghirdeti az ígéretes, reményteljes jövőt minden nép számára. Akkor, amikor még népe tagjaival is vitában van, látja és láttatja azt a jövőt, amikor nemcsak népe, hanem minden nép vele együtt lesz.

Continue Reading →

„A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt” (Példabeszédek Könyve 11:5)

‡ A szellem napvilágának ragyogó fénye helyett századunk húszas éveire életünkbe beköszöntött „sorsunk sötétlő árnya közt” c. egyik énekünk, vagy József Attila sorával szólva: „Ki setét gondok közt henyél, s gondjai fészke a verem”, – rögvalósága.
A gazdasági válságot a kapitalizmus természete okozza, mondja a politika, elemzi a közgazda, szenvedi a sötét oldalra lökött összes többi.
Társadalmi hatását akkor látjuk, ha az új nemzedékek életét vizsgáljuk.
Egy generáció alatt képes megváltozni századok alatt kialakult értékrend.
A 79. Zsoltár igéi telnek be: „Öröködbe Uram pogányok jöttek” (Szenczi Molnár Albert)

Continue Reading →