„Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára” !Szent Pál Filippi lev. 1:6)

Pálos kolostor, Hargitafürdő

Magyar Testvéreim!

A magyarság legnagyobbjainak tudásvágya kétezer év óta nyugatra tart, miközben őrzi lelkében az ősi kelet szkíta-hun-avar tudását, amit lelkébe ezredévek hoztak. Onnan jött, ahol a nap kél a Himalája mögött és napnyugatra tart a naplemente fényében.

‡ A naptámadat fényében tündöklő arcuk a történelem bizonyosságát sugározza Szent László király Szabolcsi Zsinaton hozott 39 törvényének jogrendje, Julianus barát bátorsága Ázsia végtelen pusztájában, Kapisztráni Szent János imája törökverő Hunyadi János mellett Nándorfehérvár diadalában.
‡ A naptámadat a költészet rímének ősi hajnalát muzsikálja a magyar nyelv lírájának szépségébe Bessenyei György féltő hazaszeretetében, Márai Sándor boldogtalan keservében, Wass Albert Erdély-hiányába belehaló bánatában.
‡ A naptámadat nyugaton találta meg népe életének jobbításáért utazó és lobbizó báró Wesselényi Miklóst, gróf Széchenyi Istvánt, széki gróf Teleki Sámuelt.
‡ A naptámadat nyugaton áldja Apáczai Csere János egyedülálló Encyklopédiáját, Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításait, M. Kiss Miklós amszterdami csodatettét.
‡ A naptámadat az USA-ban csodálja a modern XX. Század technológiai zsenijeinek valamennyi vívmányát, mellyel Neumann János, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő, Oláh György, Bay Zoltán kiérdemelte a „Mars-lakók” megtisztelő titulust, leginkább pedig a kiváló magyar egyházi iskolák dicséretét melyek ontották a holnap álmait.

Tamási Áron – Szabó Gyula: Szülőföldemen – Istennek hála és Farkaslakának köszönet, hogy adta nekünk a székely zseni egyedülálló nyelvezetét

Tasnádszántó római katholikus templom

A magyar Pathos, Ethos és Gnosis együtthatása a magyar Poiesis, az az alkotás, amelyből új világok és új történelmek kerülnek elé.
Ez az alkotás kollektív, sok kicsiny dologból tevődik össze, a korallzátonyok képződéséhez hasonlít, ahol sok parányi élet csigaházából emelkedik ki a tenger mélyéből az új sziget. Még néha elborítják a tenger hullámai, de a mélységek és özönvizek felett már elkezdi munkáját egy új vegetáció.
A kiemelkedő sziklaszirtre világítótornyot épít, mely majd mutatja az utat a sötét vizeken hánykolódó hajó kíváncsi utasainak, akik biztonságos kikötőbe vágynak.

Petőfi Sándor – Latinovits Zoltán: Szeptember végén (Latinovits) zenével – A világirodalom legnagyobb költőjének legszebb verse

Szent Ilona kegyhelye a vatikáni Szent Péter Bazilikában

‡ Flavia Iulia Helena, vagy egyházi nevén Szent Ilona (Kr. u. 248-330) Nagy Konstantin császár édesanyja mikor 326-ban megtalálja szentföldi zarándoklata nyomán.
Krisztus Urunk Szent Keresztjét, hálából templomot építtet Betlehemben és Jeruzsálemben, később pedig még egyet Rómában.
Aki a kereszthez ért találkozása nyomán, csodás gyógyulások mentek végbe életükben.

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára.
Illő is, hogy ezt gondoljam mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak benneteket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben”

(Filippi lev. 1:6-7)

‡ Pál apostol munkatársaival imádságban ad hálát, hogy Filippi élő gyülekezet. Részt vesznek az evangélium ügyében napról-napra.
Tanulnak, bizonyságot tesznek, engedelmeskednek, áldozatot hoznak, szolgálnak.
Meg van győződve, az apostol, hogy a Szentléleknek ez a munkája nem szakad meg, hanem dicsőséges véget ér a Krisztus visszajövetelének nagy napjáig.
Ebben az élő reménységben hívta meg Velencéből Szent Gellért (977. április 23. – 1046. augusztus 29.) bencés szerzetest udvarába Szent István király.

Szent Gellért tanítja Imre herceget

Fia nevelője lett, majd megalapította Bakonybélben a monostorságot, végül a Csanádi Egyházmegye püspöke lett.
Aszkéta életet élt, nyelvek, jog, zene, filozófia érdekelte a szent tudományok mellett.
Szűz Mária tiszteletének elterjedése szintén szívügye volt.
Augusztus 29. napja minden tragikus történelmi sorsfordulónk gyászos emléknapja.
Így Szent Gellért püspök vértanú halála is, akit a Vata-féle lázadás taszított le a Gellért hegyről, majd lándzsával megölték.
Alig tudott magyarul, de Szent István király sírjánál siratta a magyar nemzetet, féltette jövőjét, Aba Sámuel leendő király koronázást pedig megtagadta, mert nem krisztusi életet élt, politikai gyilkosságai miatt vér tapadt kezéhez.
Szent László királyunk kérésére avatta szentté a pápa Gellért püspököt, mint a MAGYAR KIRÁLYSÁG ELSŐ VÉRTANÚJÁT

Ady Endre – Kozák András: Párizsban járt az ősz – Köszönjük Rakamaz – Rózsástanya nagy fiának bizonyságtételét

Zichy Mihály: Mentőcsónak 1847 Magyar Nemzeti Galéria Budapest

Öt titokzatos magyar hangszer és dallama a “Mars-lakóktól”

IX. Lantfantázia Bakfark Bálint (1526-1576) előadja L. Kecskés András

Ennio Morricone – Ökrös Oszkár és Zenekara: Volt egyszer egy vadnyugat – Nyugodjon békében a világ legnagyobb cimbalomművésze

Lukanényei Citerazenekar  Palóc

Szerencsi Rákóczi Vár (Kuruc romantika) – Tárogató zene)

Bakonybél, Harangjáték 2021.

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Zsákáig is visszavezethetők II. Erzsébet rokoni szálai
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

II. Erzsébet halála ismertebbé tette Rhédey Klaudiát – Az erdőszentgyörgyiek még mindig hazavárják a brit királyi családot
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Krisztus jelenlétének az életünkben mindig komoly következményei vannak – megújult az ótordai református templom
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Válaszút előtt a korondi fazekasság: nincs nagy kereslet a hagyományos motívumokkal díszített termékek iránt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Oktatás ásó és csákány mellett
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Trianon után az Istenhez fordulás segített
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. szeptember 24.

A képek forrásai:
palosrend.hu
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu
pinterest.com
reformatus.hu
kronikaonline.ro
reformatus.ro
haon.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?