„Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg ezt az embert” /Apostolok Cselekedetei 3:16/

Benedek Tibor a korszakos zseni, a világ tetején

Fiumei úti nemzeti sírkert

Magyar Testvéreim!

Egyetlen nyelv sem tudja olyan mélyen és plasztikusan kifejezni mint a magyar, hogy: a Lélek lelkesít. Spirituális, szakrális, eschatológiai távlatokat hordoz.Arany János nyelvünk egyik zsenije a Toldiban írja: “Lelkemből lelkedzett gyönyörű magzatom” Petőfi Sándor Arany Jánoshoz:
„Toldi írójához elküldöm lelkemet,
Meleg kézfogásra, forró ölelésre”

Idegen nyelvre lefordíthatatlan, nem csupán a szavak hiánya miatt, sokkal inkább a szavakkal át nem adható üzenet lelkiségének hangulata, vagyis annak hiánya miatt.
Szent Urunk ígéretében az a lelkesítő, hogy a híveket soha sem hagyja magukra. A Szentlelkén keresztül, Akit Ő és az Atya küldött, soha nem fog elhagyni, sem eltávozni.
Ő mindvégig velünk marad a világ végezetéig. – Ez a Kijelentés és missziói parancs sokszor bátorít és erősít sötét napokban, nehéz időkben, amikor látjuk milyen sátáni erők működnek a világ oly sok részén.
Erre mondja áldásul Szent Pál apostol a második korinthusi levélben:

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal”

„Péter pedig Jánossal együtt reá tekintett, és azt mondta: »Nézz ránk!« Az felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: »Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, járj!« És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt.”
(Ap. Csel. 3:4-8)
„Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára”.

Urunk Szentlelke erősítette munkában, sikerekben és dicsőségben e héten hazaköltözött korszakos legendáink páratlan szép példamutató életét.
DR. KÁRPÁTI GYÖRGY vízilabdázó
BENEDEK TIBOR vízilabdázó
CSURKA LÁSZLÓ színművész

Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok, és minden idők legfiatalabb olimpikonjáról, a sportfenomén zsenitől így búcsúzott Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok:
„Hős volt, a hősök pedig azért születnek, hogy a nemzettudatot erősítsék. Sugárzott róla a boldogság, az elégedettség, az életöröm. Imádta és tisztelte a tehetséges embereket. mindenkinek segített aki hozzá fordult. Az ő játékában tényleg benne volt a magyar vízilabda minden sajátossága, hogy miért tudott Magyarország ebben a sportágban tényleg világraszóló sikereket elérni. Gyarmati Dezsővel ők olyan héroszok voltak, akik az egész sportágat meghatározták.”
1956 decemberében a Melbourn-i döntőben a magyar válogatott egy egész világ szimpátiáját vívta ki azzal a hőstettel, hogy a zsarnok Szovjetunió csapatát legyőzte!!!

Benedek Tibor: A legjobbak fölött a korszakos zseni. Mondják, nem volt akkora született zseni mint Kásás, nem volt benne akkora őserő mint Kiss Gergelyben, nem varázsolta a világot a vízben mint Varga Dénes. De valamiben mindenki fölé tudott emelkedni: ez pedig a szorgalom, vasakarat, a kitartás. Ez a szinte önkívületi munka pedig meghozta gyümölcsét. Legkiélezettebb pillanatokban, világversenyek döntőiben képes volt mérkőzéseket eldönteni csapata javára.
Feledhetetlen, magával ragadó volt minden mérkőzése Kemény Dénes szövetségi kapitány csapatának. A fizikai erőnlét kivételes szellemi intelligenciával párosulva legyőzhetetlenné tette a fiúkat, még ha nem is mindig arany színű volt a medál.
Benedek Tibor szövetségi kapitányként is a világ tetejére emelte csapatát. Vitte magával mentalitását, egyedül álló kreatív gondolkodását, maximalizmusát.
A sporttörténelem egyik legnagyobb személyisége elmondta: „Mindig nagy erőt adott nekünk, hogy tizenötmillióan szurkolnak nekünk!”
Amiről keveset beszélünk, pedig talán a legfontosabb, Vári Attila mondta ki: „Ezek a fiúk szeretik egymást, segítik egymást, igazi bajtársi közösséget alkotnak”.
A válogatott iránti rajongás, a bajnokok felé áradó szeretet valóban nem ismer határt.
Megmutatja ma is számunkra, hogy e megbetegített, becsapott és kifosztott népünk még mindig képes az igazi értéket szétválasztani a talmi hazugságtól.

Csurka László színművész Csurka István író testvéreként nem volt egyik rendszer kegyeltje sem. De akit ilyen tehetséggel áldott meg az Isten, az megtalálja útját, hiszen eredeti alkotó, eredeti gondolkodó, eredeti nagyság. Nem kér kegyet „ezektől” a született kegyosztó. MIndig megmarad Muszáj-Herkulesnek.
Színpadi szerepei, filmjei, szinkronhangja a halhatatlanok sorába emelte.
Legnagyobb költőink verseit egészen zseniális tehetséggel tudta tolmácsolni.
Élete végéig játszott a Nemzeti Színházban, de jelentős szerepeket kapott a Dörner György vezette Újszínházban is.
Irigylem az Úr Istent, mondta valaki, most már közelében van a nagy színész, és hallgathatja a világ legszebb nyelvén a világirodalom legnagyobb költőinek verseit!

Isten nyugtassa nemzetünk mind három kiválóságát, feledhetetlen nagyságát, nemzedékek példaképeit! Erősítette őket Isten nemes hivatásukban egy életen át, nekünk pedig adjon vigasztalódást az örök élet reményében!

Márai Sándor – Csurka László: Mennyből az angyal – Hallgassuk meg a művet!

Quintus Horatius ókori római költő, Kr. e. 65 december 8. – Kr. e. 8. november 27.:

Légy erőslelkü, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szerfölött fújná dagadó vitorlád, vond be a vásznát.
Az élet semmit sem adott az emberiségnek nagy erőfeszítések nélkül.

W. A. Mozart: Requiem – Hallgassuk meg a gyászzenét, melyet saját halálára komponált a géniusz. Isten szeretetének muzsikusa. Bach merőlegesen megy az égbe, Beethoven egy szögben, Mozartnak nem kell felmenni, Isten ott van mellette.

Republic: Ezt a Földet választottam! – Hallgassuk meg a dalt!

Az Újszövetség szentháromságtana sokkal fejlettebb mint az Ószövetségé. A Kijelentés fejlődése során mindig több fény derült e tételre, amint Isten egyre teljesebben felfedte önmagát Krisztus és az apostolok korában.
Szent Urunknak mennybemenetele előtti utolsó parancsa missziói parancsként le van írva a Máté 28: 18–20-ban, melyet minden kereszteléskor elmondunk.
Abban elrendeli követőinek, hogy: „Tegyenek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén a megtérőket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”.
Itt Jézus azt tanította, hogy miután elhagyja a földet, követői vigyék el az Evangélium üzenetét minden népnek.

Bogár László: Demokrácia, avagy uralkodhat-e a nép, s ha igen, miért nem? – Hallgassuk meg a professzor úr tanítását, mely ezúttal is mélyre evez!

József Attila: Gyönyörűt láttam! – Hallgassuk meg a verset, mely tömörítve mondja el ugyanazt, mint a közgazdász professzor!

A Szentlélek nem csak pecsétünk és zálogunk, de ő a mi belső tanunk is, aki a Jézus Krisztusban való üdvösségünk valóságáról bizonyossá tesz bennünket.
Mikor Jézus tanítványaival járt, beszéde és személyes jelenléte jelentette a bizonyosságot. A Szentlélek hasonló módon tesz bizonyosságot valamennyi igazi hívő szívének és szívében. Az Újszövetségben több igehely is érinti ezt a témát.

Buzogány Dezső kolozsvári theologiai professzor: Erdélyi magyar egyházak és hívek Trianonja – Olvassuk el a tanulmányt!

(A tanulmány a képre kattintva olvasható!)

Szent nevébe vetett hitünkért erősítsen Isten mindnyájunkat, és tartson meg az eljövendő számára a szentek közösségében!

Kárpátia: Bátrak dala – Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. június 20.

A képek forrásai:
szeretemmagyarorszagot.hu
prorecco.it
origo.hu
drkuktart.blog.hu
lyricstranslate.com
kronikaonline.ro

1 thought on “„Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg ezt az embert” /Apostolok Cselekedetei 3:16/”

Vélemény, hozzászólás?