„Az odafennvalókra törődjetek, ne a földiekkel” (Szent Pál lev. Kolosséba 3:2)

Esterházy János Zarándokközpont, Felvidék, Alsóbodok

Magyar Testvéreim!

Az elvadult és feltüzelt román csapatok diadalittasan, hórázva, tépázott zászlóikon gázolva törtek be 1918. december 23. napján Kolozsváron az impozáns Magyar Királyi Tudományegyetem négy évszázados épületeibe, megtaposva rögtön az alapító Báthory István király emlékét is.

A magyar professzori kar méltóságteljesen, néma megvetéssel nézte a pusztító rohamot.
Egy havasi móc odaugrott eléjük, és vörös-borostás arca elborulva hörögte: „Itt minden a románoké ezentúl, ez ősi román föld, vegyék tudomásul”
Előlépett egy idős professzor, és ezt válaszolta az új honfoglalónak: „Lehet, hogy ezek az épületek most Önöké, de a tudomány az a magyaroké!”

Republic: Kék és narancssárga 2007

„Kik vagyunk mi magyarok?,” – kérdezte a római katholikus egyház bíborosa, „hiszen az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus utáni évben kitört a második világháború.
Majd az 2021-es budapesti Eucharisztikus Világkongresszus utáni évben kitört a harmadik háború.”

‡ Mi lehet Isten célja velünk?
‡ Milyen felelőséggel ruházott fel?
‡ Miben tudunk mi utat mutatni „a jövendő a béke emberéé” Isteni programban?

Mária ünnepek szeptemberben

Steindl Imre szobor – Szeged Dóm tér

Steindl Imre építész, műegyetemi tanár, az Országház tervezője Ybl Miklós, Schulek Frigyes, Hauszmann Alajos, Lechner Ödön, Róth Miksa, Zsolnay Vilmos barátaival örömmel fogadta gróf Andrássy Gyula miniszterelnök ötletét, hogy „angol mintára emeljenek a Duna-parton egy gótikus csodát, ami legalább a Monarchia bécsi parlamentjénél legyen szebb.”
„Akkor neki sem kezdünk”, mondta Steindl a tőle megszokott karcos stílusában.
„Ha építünk, akkor a világ legszebb Parlamentjét fogjuk emelni a Duna partjára. Éppen most végeztünk Kassán a Dóm restaurálásával, jöhet életem fő műve”
Bejárta a Magyar Királyság minden jelentős települését tanítványaival, az 500 legszebb műemlék épületről rajzokat készített.
Szokatlanul nagy szorgalma és a hagyományőrző, a múlt művészeti értékeit felújító kor lehetővé tette számára, hogy létrehozza nagy művét, megtervezze az Országházat.
A Parlament épülete méreteivel az ezeréves, erejének teljében lévő hazát akarta szimbolizálni.
120 esztendeje, 1902. augusztus 31. napján emeltetett Isten jobbjára alig 62 évesen a munkától, hajszától, sok támadástól elgyötört élete.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás 1893 Országház – Munkácsy Terem Barna János öreg juhász az Alföldről, Jókai Mór a baráti körből, Szeles Olga fiatal leány Szegedről kerül a festményen át az örökkévalóságba

‡ A magyar kereszténység az egyetemes egyháznak új szint, új szenteket, új géniuszokat adott.
A hozzánk elkalandozó tatárok nem számoltak azzal, hogy nekünk Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Nagy Lajos kaliberű héroszaink imádkoznak és dolgoznak övéikkel.
A török hódoltságban az fenyegetett, hogy kipusztul e földön minden európai kincs, s Ázsiává égeti a megszállás 150 éve a gótikának legkeletibb tartományát.
De míg pusztult és néptelenedett a megszállt területen a művelődés, Felvidéken és Erdélyben kivirágzott.
Harmadszor a német barokk roppant hatalmával azzal fenyegette, hogy a magyar nyelvben és művelődésben németté változik, csak fajtája marad meg turáninak.
Az elnyomás centruma Bécs és éppen ebből a gonosz fészekből ered meg a magyar nemzet életösztönének kivirágzó gyökere.
Kazinczy Ferenc 2387 napot raboskodott Brünn, Kufstein és Munkács jéghideg celláiban.
gróf Széchenyi Ferenc, gróf Festetich György, Csokonai Vitéz Mihály barátsága, gróf Török Zsófia szerelme várta Sátoraljaújhely és Sárospatak között.
Kazinczy Naplójából tudjuk, hogy már készíti Bessenyei György és gróf Széchenyi István útját az ezeréves magyar nemzet legvirágzóbb korszakának hajnalára.

Sík Sándor – Ismerős Arcok: Andocsi Máriához – Csíksomlyó 2013. „Nekem ez is Magyar Himnusz, ilyen papjaink és énekesünk van”, – írta valaki

‡ Hős az a vértanú, aki a mártíriumot önként vállalja, VALAKIÉRT, VALAKIKÉRT.
gróf Esterházy Jánosnak lett volna lehetősége kompromisszumot kötni, vagy visszavonulni a harctól, de nem tette.
Megmaradt népe mellett és szembeszállt azzal, ami ezzel járt.
A Teremtőhöz fűződő személyes kapcsolata cselekedetei megértésének a kulcsa.
Becsületes, tisztességes, erkölcsös élete nem tudta elviselni a becstelen, képmutató és hazug politikát, legyen az bármilyen színű.
Ez határozta meg az ő teljes viszonyulását a magyarság sorskérdéseihez, Trianon által kisebbségi sorsba taszított Felvidéki népe kálvária-járásához.

„A mi jelünk a kereszt”

AZ ISTEN SZOLGÁJA
ESTERHÁZY JÁNOS

Végső nyugalomra helyezésének 5. és elhunytának 65. évfordulója alkalmából zarándoklat indul Alsóbodokra 2022. szeptember 17.

Kovács Kati: Egy hamvas arcú kisgyerek – Ez a dal is jobb az eredetinél. Köszönjük Egri Csillag, a magyarok egyik büszkesége.

‡ „Az odafelvalókkal törődjetek”
Keressétek az odafelvalókat!! A keresztény ember idelenn idegen, otthontalan, zarándok.
Az odafenn való országba tartozik.
Krisztussal elrejtve Istenben él, s mikor Krisztus megjelenik, akkor mi is megjelenünk Vele a dicsőségben.
Maga az Ige a jól megértett üzenet kell legyen.
Látnunk kell az egyensúlyt a mennyei és földi között. Szó nincs arról, hogy a földi dolgaink elhagyására vagy félvállról való intézésére szólítana az Ige.
Éppen ellenkezőleg.
Az egész rész csupa mozgalmasság, dinamika, ráfelelés arra, amit Isten tett.
A Homo Viator úton járó ember, minden pillanatban búcsúzik, és elmegy ennek a világnak ígéretei, kívánságai mellett, mert egy távoli cél lebeg szeme előtt.
Odafelvaló országba tér haza, útja vége, a megérkezés foglalkoztatja.
Ezt az apostol mennyei Jeruzsálemnek nevezte.
A XVII. sz. üldözött puritánjai tanúsítják az Ige igazságát.

A kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem professzorai és hallgatói, az Eucharisztikus Világkongresszus résztvevői,az Országház építői és diszítői,a magyar megmaradás legnagyobb harcosai Istennek Országát keresték először, és ezért mindenek megadatnak nékik.

Dóczy József 1863-1913 – Szőllősi Emese: Írtam én levelet a császárnak

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Az Árpád-szobor leleplezése
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Új köntösben a paszmosi Teleki-kastély, háromnapos fesztivállal nyitják meg
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Böjte Csaba üzenete a tanévkezdésre
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Korszerű óvodát avattak a szilágysági Krasznán
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Titokra is fény derült a pusztakamarási református templom felújítása során
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Vandalizmus miatt bezárják Svédországban a templomokat
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Találkozás Farkas Bertalannal,az első magyar űrhajóssal
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Rendületlenül éltetik a Petőfi-kultuszt Koltón
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Pótor László lp – Nyírmeggyes – Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

prof. Dr. Bogár László: Orosz Trianon, avagy Gorbacsov (Károlyi) Mihály és a nem létező világerő
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. szeptember 10.

A képek forrásai:
magyarkurir.hu
3szek.ro
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
zaol.hu
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.ne

Vélemény, hozzászólás?