„Az Úrnak félelme, a bölcsesség kezdete” (Példabeszédek Könyve 1:7)

Magyar Testvéreim!

A zene a matematika lírája. Válasz arra a kérdésre, hogy lehet eljutni a Végtelenhez a végtelenben?
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt hangszereik dallamán jutottak el a Végtelenhez, a Kezdethez, az Igéhez.
Bolyai Farkas és Bolyai János dallamok és harangok nélkül érték el a Végtelent, a Kezdetet, az Igét, mintegy igazolva, hogy a számok törvénye nem fenséges muzsika, de igaz!

KEZDETBEN VOLT AZ IGE, ÉS AZ IGE ISTENNÉL VOLT, ÉS ISTEN VOLT AZ IGE

báró Petrőczy Kata Szidónia költőnő
(Kaszaváralja, Felvidék, 1658 – Beregszász, Kárpátalja, 1708. október. 21.)

Üdvözlégy jó Jézus, egyetlen szerelmem,
Üdvözlégy Megváltóm, édes segedelmem,
Üdvözlégy, üdvözlégy, oh én üdvösségem,
Üdvözlégy Szép Jézus, édes reménységem.

árva Bethlen Kata írónő
(Bonyha, Erdély, 1700. november. 25. – Fogaras, Erdély, 1759. július 29.)
13 gyermek édesanyja. Gazdasági, orvosi, irodalmi, egyházi munkája legnagyobbá tette

„És ha kiknek az Isten nehéz kereszteket ád, vegyék észre azt innen is, hogy a Jó Isten soha az övéire olyan próbákat nem ereszt, amelyeknek elviselésére elegendő kegyelmet ne adna.”

Szendrey Júlia irónő
(Keszthely, Magyarország, 1828. december 29. – Pest, Magyarország, 1868. szeptember 6.)
A legnagyobb dán költő, Andersen fordítója. Hálából a dán nép szobrot emeltet Koppenhága központjában 2018. december 29. napján Petőfi Sándor özvegyének

Szendrey Júlia szobra, Dánia, Koppenhága

Örömimnek, bánatomnak
Édes gyermeki,
Szívem rejtett világának
Kis szülöttei.

Úgy jártok mint a pillangó,
Mely a tűzbe száll,
S az égető lángok közt ott,
Vár rá a halál.

Gondolatim, érzem ényim … 1856.

Pézsmár Erődtemplom – Fogaras

„Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.
Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!”

(Példabeszédek Könyve 1:7-9)

Az életet lehet jól és rosszul élni. Bölcs az, aki ezt jól csinálja: életbölcsesség.
Kik voltak azok a bölcs emberek, akik művelték ezt életükben? – Maga a nép!
Ahol a világon ember él, jelenségek, kérdések, feladatok elé van állítva.
Az ember ezeket meggondolja, válasz születik reá, reflexió, ez a válasz nemzedékeken át csiszolódik…
Minden nép ajkán él egy sereg kikristályosodott, tömör formát talált igazság, akár közmondás.
Szerzőjük nincs, illetve maga a nép.

Liszt Ferenc: Deus legendes S. 175 – Két legenda Assisi Szent Ferenc és Paulai Szent Ferenc egy-egy csodájáról.

‡ Istenét, Bibliáját, Hazáját, Családját, Nemzetét szerető költő lelkének tisztaságával, szívének szeretetével, intellektusának géniuszi magasságával fordul unokaöccse Kölcsey Kálmán felé és hagyja örökül rajta keresztül erkölcsi intelmeit, melyek summája:
„A bölcsesség legnagyobb mestere az élet!”
(Kölcsey Ferenc: Parainesis)

1. Ne gondold, hogy a tanulás csak bizonyos időhöz, az ifjúság éveihez köthető.
2. Azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni.
3. Aki a boldogságra vadászik, árnyékra vadászik.
4. Könyvet írni: ez is egyike korunk betegségeinek.
5. Az emberi tudomány legfőbb célja maga az ember.

‡ Az egyháznak, a keresztény embernek, a keresztény etikának a világ minden felvetődő kérdésére van válasza.
Egyszerre van jelen a teremtett világ valóságában, melyet felelősen épít, gondoz, ápol.
Közgazdaságilag bizonyított tétel, hogy adott pénzösszeget a leghatékonyabban jó gazda módjára az egyházi intézmény képes hasznosítani.
Ugyanakkor egy idejűleg jelen van egy szakrális, spirituális, eschatológiára néző világban is.
Mondhatjuk: két lábbal áll a földön, miközben a mennyből tájékozódik.

EBBEN IS LEGÁLDOTTABB PÉLDA SZÁMUNKRA SZENT URUNK

Látja a fényben tündöklő Jeruzsálemet, mely elutasítja őt. és e fájdalmas kudarc ellenére sem mond le népéről.
A mentő szeretet elutasítása volt a válasz.
„Nem akartátok”
Nincs fájdalmasabb a visszautasított szeretetnél.
Kollektív emlékezetünkben, sorsunkban, csalódásainkban így jelenik meg:

„Európa mind az öt nagy-hatalmával tárgyaltam szabadságharcunk folytatásának nemes ügyében.
Mind az öt hazudott, mind az öt becsapott, mind az öt hitegetett.
Pedig közeli rokoni kapcsolatban is álltam az Uralkodó Házakkal”

(Rákóczi Ferenc: Emlékírataim – Rodostó, 1730)

Koncz Zsuzsa: Nyíló vérpiros rózsa

A korai árvaság tragédiája, az elveszett Tündérkert szépsége, a történelmi Magyarország trianoni katasztrófájának fájdalma végérvényesen beleégett lelkünkbe.
A ragyogó képesség, a szakrális nyelv, az egyetemes látás megannyi példája sem elég az elnyomó számára.
A művészet, tudomány, szorgalom aranyszálaival átszőtt világának ki-kigyulladó fényét látja a világ, mely takarja az árnyékot és a pokoljárást.

Prónay-Patay kastély Acsaújlak – A magyar Versailles

‡ Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe február 2. napja, Szent Urunk templomban való bemutatásának ünnepe, a megszentelt élet világnapja, a találkozás ünnepe.
Jézus földi életében először találkozik a templomban a gyülekezettel.
Azóta találkozás Krisztussal, Aki a templomban, az Eucharisztiában és a felebarátban van jelen.
Beszéljünk arról, amit láttunk és hallottunk.
De mindenekelőtt kérdezzük meg magunktól, hogy Jézus személye, tanításai, együttérzése lenyűgözi-e szívünket?
Együtt, közösségben mi vagyunk Isten küldetése a földön!

Kárpátia: Piros szív, fehér hő, zöld levél

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Egyre több áldozatot követel a háború: magyar fiait siratja Kárpátalja
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A világ rajtunk keresztül ismeri meg Jézust. Pasztorális nap Temesváron
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Elhunyt Kertész Lajos zongoraművész
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Visky András hétéves korára többet élt fogságban mint szabadon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják pdf formátumban!)


Ft. Berkesi Sándor Kossuth és Liszt díjas karnagy küldte: Kínaiak bemutatják Magyarországot

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.február.4.

A képek forrásai:
funiq.hu
palosrend.hu
hu.wikipedia.org
cultura.hu
infovilag.hu
utazasok.com
zeavirag.hu
szallas.hu
haon.hu
romkat.ro
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net