„Épüljetek fel lelki házzá” /Szent Péter apostol I. levele 2. r. /… ”A szeretet tehát a törvény betöltése” /Szent Pál apostol Római levele 13:10/

A magyar Aranycsapat a világ legjobbja

Magyar Testvéreim!

Bimbó, a jámbor magyar tarka kolomppal a nyakában szelíden ereszkedett alá a havasi legelőn. Hatalmas tőgye finom langyos tejet hordozott az éhes gyermekek nagy örömére.
A már nyitott kapun csak megszokásból bődült egy rövidet, jelezve, hogy megérkeztem vacsora időre. Az eléje siető Réka csak ekkor vette észre a tehén két hatalmas szarván a két vadvirágból font csokort. Pír futott végig álomarcán és tudta, hogy ennek a Csaba gyereknek komolyak a szándékai.
Az utcán sétáló holland küldöttség fölötte igen csodálkozott, ők zenét telepítettek a zárt istállókba a tejhozam miatt, szerelmes üzenet hordozásra meg ott a modern technika.
Másnap aztán a templomban végképp elvesztek a magyar néplélek rejtelmeiben. „Ha ilyen szép és borzongató ez a misztikus nyelv és Himnusz, akkor mégis miért könnyes mindenki szeme tőle?” –  Egymás közt meg is beszélték aztán: „Valaha hozzánk jöttek tanulni peregrinus deákok, ma meg csak itt látunk már tele templomot”
Boldogok voltak az angyalok e különös nap a mennyben, hiszen a Szentháromság titkos tanácsvégzése kijelölte az Anyaszentegyház zarándok útját zarándok népének és a misszióhoz megtalálták a két oszlopos apostolt.
Péter az apostolfejedelem, Pál a népek térítő apostola méltó és igazságos arra nézve, hogy kiemelt szerepet kapjanak az Újszövetségben,a misszióban, az oltárnál, a szívünkben, a naptárban.
Szent Péter, az Egyház Kősziklaalapja, Jézustól kapott hatalmát az oldás és kötés, a kulcsok hatalma jelképezik mártírhalálát követően mindörökké. Szent Pál, a Biblia és az Egyház egyik legzseniálisabb theologusa, gyülekezetépítője, lelkipásztora és mártírja. A Vértanúk egyháza általuk születik meg Rómában!
Elmondhatjuk: Péter apostol maga az EVANGÉLIUM, Pál apostol maga a THEOLOGIA!
Áldott Urunk két Szentje Kr. u. 67-ben ugyanazon a napon, június 29-én halt vértanúságot Rómában.

Boldog angyalokról tesz bizonyságot az Omega zenekar oratóriumi műve. Hallgassuk meg!

Az ünnep evangéliuma (Szent Máté 16) Jézusnak azokat a szavait tartalmazza, mellyel az Egyház alapjait Szent Péter tekintélyére helyezi. A tanítás tisztaságát pedig Szent Pál mindeneket meghaladó intellektusára bízza.
A nép az Istené és Isten a népé. A Seregek Ura kihív minden népből egy lelki népet, kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Senki nem születik szentnek, hanem azzá válik, – mondta valaki. Ezért voltak boldogok az angyalok,mert tudták, látták és tapasztalták, hogy az Egyház épül és követői az Úr félelmében járnak.

Elárulok egy titkot, így életem vége felé – mondta Grosics Gyula, a legendás Aranycsapat kapusa, a Fekete Párduc:
„Gyerekkoromban papnak szánt Édesanyám, én is szerettem volna az lenni, de másképp alakult az életem. De legalább mindig feketében voltam a kapuban és tudják meg, míg a fiúk elől rohamozták az ellenfél kapuját én sokszor imádkoztam értük. Így mégis pap voltam”

A csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor a magyarság egyik legnagyobb kultúrtörténeti emléke és zarándokhelye. Oltára építésekor így kerülhetett Boldogságos Szűz Mária két oldalára két magyar szent: Szent István és Szent László. Nézzük meg képet!

Csíksomlyói kegytemplom oltára

Az anyaszentegyház nem egyik vagy másik nemzet, mindenki benne van, mindenki benne lehet. Láthatatlan része sokkal nagyobb, mint a látható. Az egyetlen összekötő kapocs, ami ezt a széthulló emberiséget még egybekapcsolhatja. Politikai, gazdasági vagy vérségi kapcsolatok is felbomolhatnak, – mert mi bennük a közös? Csak az érdek!
Csak a Krisztus anyaszentegyháza, amely egy láthatatlan nemzet, a szolgálat és az önzetlenség nagyhatalma, az imádatnak és a bizonyságtételnek a nyelve, a lelkiségnek, emberi méltóságnak, szeretetnek és békének a birodalma.
Nincs nagyobb érdeke az emberiségnek, mint hogy az egyház csakugyan eggyé legyen. Hivatása magaslatán álljon, tudjon szolgálni és fogadják el szolgálatát.
A tárgyalóasztaloknál politikusok, gazdasági szakértők, esetleg katonák ülnek. DE KI AZ EMBERISÉG, VAGY EGY NEMZET LELKIISMERETE?
A nemzeti lét beletartozik a teremtés és a megváltás rendjébe. Péter és Pál apostolok nemzeteket látogattak, nemzeteket misszionáltak, nemzetek városaiban alapítottak gyülekezeteket.

Hazai vonatkozásunkban a kerci kolostort 1202-ben Árpád-házi Imre király (1196-1204) alapította Erdélyben, Fogarasföldön és azt Boldogságos Szűz Máriáról nevezték el.
Királyok nyughelye, evangélium lakhelye, történelem vihara, jövő reménye, elemi iskolája fala németül és magyarul üzen a mára 10 fős magyar közösségnek.
Nézzük meg a kolostort!

Kerci kolostor
Lev Tolsztoj

„Kiben szeretet vagyon,
abban Isten vagyon,
mert Ő a szeretet”
(Lev Tolsztoj)

Aki Tolsztojt olvassa és Kossuth Lajos húgaként megtelik szíve nemzetféltő szeretettel, az sokra bizatik. Mint az orgonasíp úgy sorakoztak a gyermekek a Kossuth családbana Zemplén-megyei Sátoraljaújhelyen: Lajos, Karolina, Emilia, Lujza, Zsuzsanna.
Rokon lelkek, szinte elválaszthatatlanok egymástól Lajos és Zsuzsanna gyermekkoruktól kezdve. Éleslátású, logikus, tanulékony mindkét fiatal. Segítette bátyját, de sokat is tanult tőle. Feltétlen híve volt Kossuthnak Meszlényi Rudolf, aki majd feleségül veszi Zsuzsannát 1841-ben, annak nővérét Terézt pedig még ugyanabban az évben a bátyja.
Életük még szorosabbá válik a kettős házassággal. De szükség is volt az erős kapcsolatokra, hiszen az 1848–49-es szabadságharc bukása után 72 tábori kórházat hoz létre az országban és a NEMZET ÁPOLÓNŐJEKÉNT mindenki sebeit kötözi, miközben gyászol áldott szíve, hiszen férje és kisfia ekkoriban hal meg.
Nem volt kötszer, gyógyszer, élelmiszer már ekkor. Kossuth a szeretett báty emigrációba kényszerül, Haynau pedig hiénaként a színre lép. Zsuzsanna édesanyjával, nővéreivel és azok gyermekeivel, négy nő és kilenc gyermek menekül az oroszhoz Nagyváradra, hátha az megkegyelmez életüknek.
Aztán csak osztrák fogságba esnek, és itt már börtön és bitó van elkészítve mindnyájuknak. Haynau őrjöng, hogy minden Kossuth ivadékot ki kell irtani!
A család és a nemzet álma, hogy visszatér Kossuth és folytatják a küzdelmet a Habsburg ellen. Összeesküvésük lelepleződik és puszta életüket mentve azonnal el kell hagyni a Habsburg Birodalom területét. Brüsszelben kitanulja Zsuzsanna a csipkeverés művészetét,de az osztrák rendőrség itt is lecsap reájuk. Amerikába menekülnek tovább.
New Yorkban folytatja munkáját már nagy betegen, a sok küzdelem, megpróbáltatás, gyász aláássa egészségét és 37 évesen meghal a száműzetésben.
Utolsó soraival tisztelegjünk a nagy Kossuth Kormányzó kis húgának áldott emléke előtt, aki felépítette a lelki házat, mert betöltötte a szeretet törvényét:

Kossuth Zsuzsanna

„Olyan mérhetetlen vigasz volt számomra, hogy dacolhattam a viharral, megoszthattam a nyomorúságot, hogy szenvedhettem és küzdhettem letiport, vérző hazámban. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem. A magam szenvedéseit alig éreztem. Kiűztek engem a szeretett, szenvedő hazából, anélkül, hogy leborulhattam volna földjére, utolsó búcsúszót mondani. És mindez nem az én hibámból történt.”„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért,az Igaz a nem igazakért,hogy elvezessen minket az Istenhez,miután halálra adatott test szerint,de megeleveníttetett Lélek szerint”
/l.Pt.3:18/

„Amikor egy nemzet szívét kéri vissza”
A dévai Szent Ferenc Alapítvány
Szent Borbála Napközi Otthon Só Kristály hangú diákjai énekelnek a budapesti Rózsák-terei Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomban
Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. június 30.

A képek forrásai:
erdon.ro
m.magyarnarancs.hu
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?