„Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok” /Malakiás próféta könyve 3:1/

Európa bajnoki aranyérmeseink
Európa bajnoki bronzérmeseink

Magyar Testvéreim!

Ha egy nép az igaz Isten mellé áll, szent nemzet, királyi papság, választott nemzetség lesz belőle a Jézus Krisztus boldog ismeretében.
Mint tették a hun törzsszövetség fejedelmei, Árpád-házi királyaink, a világnak legtöbb szentet adó szentjeink, hitvalló őseink, kik mellé oda tudott állni a nép Isten követésében, félelmében és dicsőítésében.
Boldog Asszony Anyánk, ki a Világ Világosságát vitte a karjaiban a templomba bemutatni, hol a gyertya lobogó lángjainál látjuk az agg Simeont, ki várta az üdvösséget hordozó Üdvözítőt.

A December 25. napját követő 40. nap a GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE, melyet február 2. napján tart a katholikus egyház. A Gyülekezet a MI Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepli. Latinul: Purtificatio Beatae Mariae Virginis.
Az óegyház hagyománya szerint az Úr Jézus Krisztus ekkor találkozik először a papsággal és a híveivel a jeruzsálemi templomban.
A jelen lévő agg Simeon próféta Jézust a nemzeteket megvilágító világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása.

Gyertyaszentelő – Nézzük meg a szakralitás eme áldott cselekményéről szóló kisfilmet!

A MINDENSÉG, A TELJESSÉG, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ragyogott a különös gyermek tekintetéből a jelenlévőkre.
Megérthetjük, hogy az agg Simeon próféta szavait nem értette a Szent Szüle pár.
Egy szemtanú azt mondotta 101 esztendeje, hogy ha egyszer valakire reá nézett Ady Endre, az soha nem feledte tekintetét. E tekintet magába zárta a Mindenséget, mert Dénes Zsófia szerint Ady egy nádsíp volt, melyen át a Mindenség mennyei szférája szólt.

A mennyei szféra eme káprázatos műve: Az Illés szekerén c. fenomenális csoda – Hallgassuk meg a színészkirály előadásában!

Malakiás próféta könyvéről a legnagyobb exegeták egyhangúlag megállapítják, hogy ítéletes, sőt fenyegető próféciákat tartalmaz a korabeli izraeli társadalmi, szakrális visszaélések és bűnök miatt.
A Kr. e. 470-430 között szolgáló próféta rendíthetetlen  hittel szolgálta és hirdette Teremtő Istenének kijelentését, ostorozta a Perzsa Birodalomból hazatért Izrael népének kultikus és társadalmi bűneit.
Malakiás próféta új formát használ: a dramatizált, párbeszédes formát. Ezzel próféciái elevenné válnak, dialektikusan hatnak, művészi szintre emelkednek.
A nyolc párbeszédben a mondanivaló, a prófécia világos, határozott és félreérthetetlen. Mint a próféták bármelyike, ő is csak járulékos jelenségnek tekinti a kultuszt.
A kultuszban akkor nyer értelmet a tartalom, ha TISZTA A SZÍV, TISZTA A SZÁJ, ÉS TISZTA A KÉZ, MIND A PAPSÁG, MINT A GYÜLEKEZET RÉSZÉRŐL.

Éppen 30 esztendeje, 1990 január havában még tartott sokakban a 89-es temesvári forradalom eufóriája, a kommunizmus kelet-európai bukása, egy szebb jövőbe vetett hit szép reménye, mely akkor kézzelfogható közelségnek látszott Grósz Károly és Németh Miklós miniszerelnökök ígérete szerint is.
A sors úgy hozta, hogy abban a hónapban Bécsben jártunk, másodszor csodálkoztunk reá a fényességes nyugat szép és rendezett világára. Szokatlan volt, hogy egy nagy műszaki áruház falán több száz televízió egyszerre bekapcsolva folyamatosan Tőkés László lelkészt, illetve vezető nyugati államok vezetőit mutatja, kik világnyelveken elégedetten nyilatkoztak, hogy a rab nemzetek számára is küszöbön áll a felemelkedés és a jólét útja.
Csak gazdasági kérdésekről esett szó, senki nem beszélt áldozatokról, lelki, szellemi, erkölcsi, intellektuális képességekről, alkalmasságról, csapdákról.
Azt gondoltuk sokan naivan, hogy a szív teljességét szólja a száj, és milyen jó lesz a XX. században oly sokat szenvedett és kifosztott magyarságnak végre az élete.
TISZTA SZÍV, TISZTA SZÁJ, TISZTA KÉZ! – Ha ezek bármelyike is hiányzik a kultuszból vagy akár a közéletből, akkor hazuggá, és Isten előtt utálattá válik az egész. Itélet van rajtunk, hiszen nem csak egy hiányzik a háromból, hanem mind három a háromból! Eltelt 30 esztendő, és látjuk, senki és semmi nem volt tiszta, legkevésbé a szándék.
Wass Albert és Csurka István íróknak lett igazuk: MINDEN A PIACOKRÓL SZÓLT. EGY ÚJ, MODERN ÉS MÁSFAJTA GYARMATOSÍTÁS VETTE KEZDETÉT!

Ha valaki azt mondja 30 esztendeje, hogy Magyarországon ilyen nyomorúságos körülmények között fognak élni-tengődni emberek, senki nem hitte volna el.

Tekintsük meg a borsodi Csenyéte csendéletét:

Csenyéte Borsod legszegényebb települése

Ha valaki azt mondja 30 esztendeje, hogy Magyarországon sztárügyvédek százai összefognak játszani jogerősen elítélt bűnözőkkel, és „kiperlik” Magyarország költségvetéséből a 10 milliárd forintokat, senki nem hitte volna el. Az erkölcs primátusa a jog mellől számukra ismeretlen fogalom.

Tekintsük meg a „per nyerteseinek névsorát”:

Ha valaki azt mondja 30 esztendeje, hogy lesznek lelkészek, akik elsikkasszák a gyülekezet nagy összegű megtakarításait, majd börtön helyett még jobb helyre helyezik, sztárolják, védelmezik, emberi és szakmai hitványsága közös dőzsöléssel „palást”-olható mindenkor. Csak azt kell tudni, honnan jön a pénz, és hová megy!

Gyertyaszentelő Boldogasszony egy nagyon jelentős ünnep. A végtelen és a véges találkozik. Az időtlen és az idő ölelkezik Simeon karjaiban. A Szent érkezik a bűn ellen.
Isten feltétlenül érvényesíteni fogja a szövetséget követe által, aki a szövetség követe lesz.
A szövetség követe az Úr, Aki testté lett, megérkezett a világba, majd a templomba.

Sík Sándor: Rózsaszínű hegyek – Olvassuk el a pap-költő szép hitvallását!

Menj, meg ne állj a meredek sötétnél:
Fut a borzalom, menekül az éjfél.

Nézd, máglya lángol az orom megett,
Nézd, rózsaszínben égnek új hegyek.

Kelő sugarak kacagva dalolnak:
Ezüst csengőkkel csilingel a holnap.

Tán álmod arca csillog ott elő.
Ó rózsás álom, ó kelő jövő

!Tán új szíveket csókol ottan új nap.
Ott minden öklök ölelni simulnak.

Ott fölcsókolnak minden könnyeket,
És énekelnek mind az emberek.

Ott van talán, mit veled annyin várnak:
Az álmodott, a szentséges Vasárnap

.Szegd a magasba álmodó fejed:
Már rózsás tűzben égnek a hegyek.

Szívünk teljességével köszönjük a férfi és a női vizilabda válogatott minden KEDVES TAGJÁNAK és a felkészítő szakembereknek a sok évtizedes áldozatos munkáját, lelki, szellemi, erkölcsi, intellektuális nagyságát. Isten választottaiként a MAGYAR NEMZET példaképei ők, akik oly sok örömöt okoznak népünknek.
A helyezéstől függetlenül a VILÁG LEGJOBBJAI ŐK, mert jó szívvel, jó akarattal, jó ügyet szolgálnak!

Gratulálunk az érmekhez, és további jó egészséget és sok sikert kívánunk a következő versenyekre!!!

Tiszteletükre szóljon a Kárpátia zenekar dala: Hajrá Magyar!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. február 1.

A képek forrásai:
waterpolo.hu
xvmedia.hu
nepszava.hu
origo.hu

1 thought on “„Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok” /Malakiás próféta könyve 3:1/”

Vélemény, hozzászólás?