„Ki ez?” A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta” (Szent Máté apostol ev. 21:11)

Tiszabökény Református Templom, Kárpátalja
Tiszabökény Görög Katholikus Templom, Kárpátalja

Magyar Testvéreim!

Világunkban két igazán nagy dolog van: a gondolat és a tett.

Ez a kettő Kezdetben az első sejt megmozdulásánál egy volt, s odafenn Istennél most is egy. Csak a mi emberi világunkban vált széjjel, s e világ emberi mivoltát éppen ez a széjjelválás, szembenállás és kibékülés teszi.
Az örök emberi probléma tehát az: mennyiben tett a gondolat és mennyi gondolat van a tettben.
Eszerint beszélünk cselekvő emberről és szemlélődő emberről.
Az öt világvallást is e két uralkodó irányzat határozza meg.
A kereszténység cselekvő a többi néggyel szemben.
Bizánc keleti világa a gondolat és elmélkedés, míg Róma nyugati világa a jog és szervezés vallása.
E két világtényező a kereszt titkában találja meg egyensúlyát:

A KERESZT ISTENNEK HATALMA ÉS BÖLCSESSÉGE, VÉGSŐ SZERETETE.

Kelta Nagykereszt Irországban, Kr. u. a VI. Századból Szkíta-hun őseink Krisztus Urunk melletti bizonyságtétele a vikingek bátorságával

Krisztus Urunk egyszeri és tökéletes áldozata, üdvösségem megadója. Budapest Fiumei úti Nemzeti Sírkert Központi Keresztje
(Szentelték a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére 2021. szeptember 5.)

Hieronymus Bosch (1450-1516) Hollandia – Az európai festészet egyik legnagyobb hatású műve: Keresztvitel

Elérkezett a kereszténység legnagyobb ünnepének nagyhete, Krisztus Urunk küldetéses életének szenvedésekkel terhelt végső napjai.
Beteljesedtek a próféciák Szent Urunk áldásokat osztó drága sorsában:
„Mondjátok meg Sion leányának:
Ime, királyod jön hozzád,
szeliden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján”

Wass Albert: Jönnek – Köszönjük Mennyei Urunknak, hogy hozta Isten szabadító szeretetét, Kormányzó Urunknak, hogy hozta Trianon gyógyulását!

MIVÉ LETT A VILÁG, HA MEG LEHET ÖLNI AZT, AKINEK ANGYALOK SZOLGÁLTAK?

Hugo Simberg: A sebesült angyal 1903 A finn szimbolista festő alkotása, a vallásos északi nép legdrágább kincsei egyike, mely kifejezi létének értelmét!
(Finn Nemzeti Galéria, Helsinki)

MILYEN LESZ A VILÁG, HA MEG LEHET ÖLNI AZT, AKINEK ANGYALOK SZOLGÁLTAK? – Akinek szavára a láthatatlan világ láthatóvá lett és Benne fennáll
♥ Akinek szavára meghátrál az ördög, boldog lesz a szív, imádkozik a bűnös
♥ Akinek szavára lecsendesedett a viharos tenger, elszáradt a fügefa, hálóba úszott a hal
♥ Akinek szavára látott a vak, járt a béna, tisztult a lepra
♥ Akinek szavára feltámadt halottaiból a naini özvegy fia, Jairus leánya, Lázár barátja

‡ Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály lelkében megelevenednek a régi bibliai történetek, magyarrá nemesülnek névben és szívben a szereplők, valami ezüst szál átszövi Pál apostol tanítványainak munkáján át Levédia régi magyarjainak bibliás hitét.
Költői seregszemle ez, válaszolnak arra az égető kérdésre, hogy: „Ki ez?”
A magyar nyelv méltóságával, szókincsével, logikájával, dallamával, rímeivel.
Közös szomorúság, büszke magyar népi élet mély tengere, élő szolidaritás nyelvek és sorsok között, hódítás helyett befogadás.
A világ legszebb nyelvének méltóságával, hiszen tudjuk: időmértékes verselésre csak a magyar nyelv alkalmas.
Ezért fog Isten örök Igéje a legszebben szólni a világ legszebb nyelvén Károli Gáspár gönci református esperes és Káldi György jezsuita szerzetes parádés zsenialitásában.

Sík Sándor – A keresztút 1. stáció – Hallgassuk meg a piarista tartományi rendfőnök hitvallását!

„Ki ez?” Kérdezzük mi is a sokasággal:
„Hozsánna a Dávid Fiának!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!”

‡ Miközben a Virágvasárnap barkája és a Nagypéntek keresztje a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, nekünk üdvösség megadója.
A zsidó ábrázolásban az eszménykép a parittyás Dávid, aki legyőzi a félelmetes filiszteus vezért, és Góliát testén át vezet az út a birodalom határainak kiterjesztéséért…
A görög ábrázolásban az eszménykép Apolló, az ember testi-lelki tökélyének sugárzó képe.

Mi magyarok, Isten választottai pedig énekeljük álmélkodó csodával a csodát: „Ó, Krisztus-fő te zúzott, te véres szenvedő” Nagypéntek – Székelyszenterzsébet 250 fős kórus szolgálata, mely ékesség az ékszerdobozban!

Sárospatak, a Bodrog-parti Athén

Lorántffy Zsuzsanna

Lorantffy Zsuzsanna és férje, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem, akik építették e várat:

– Istennek hatalma az ő keresztje. De nem csak hatalma, hanem bölcsessége is.
Ő a gondolat, mert Istennek öröktől fogva való Igéje, amely kezdetben volt, Istennél volt, mert Isten volt: ez a z Ige nem más, mint Krisztus.
Ez az Ige nem csak értelem, hanem tett is. nem csak igazság, hanem teremtő és megváltó hatalom.
Azért Őbenne találjuk meg a világtitok megoldását, mert Ő a Kijelentés.
Minden ismeret Benne tetőzik, de Belőle is ered.
Ezért Krisztus keresztje az egyetlen Jel, melyben győzni fogsz.
Új teremtés, az örök csodának kezdete, misztérium.
Felette áll minden emberi bölcsességnek, a Krisztus keresztje az Isten bölcsessége.
A kereszt Istennek ereje, a Szentháromság legnagyobb csodája.

Szilágyi Domokos: Jegenyék – Olvassuk el a fiatalon sírba hajszolt erdélyi költő gyönyörű versét!

Amerre megy az út
Nagysomkútra, végig
jegenyefák ágaskodnak –
nyúlnak föl az égig.

Ha alusznak csillagos ég
takarója alá bújva,
szinte megakad bennük a
Göncölszekér rúdja.

…Hej, magas jegenyék,
szép a csillag fénye,
s szép a Nap is, hogyha megáll
tifölétek érve, –
de idelenn a hangyabolyt
nem veszitek észre…

Pedig ha a töveteken
elkezdenek dolgozni a
fogak, karok, csápok,
– az ég alól a porba hull
büszke koronátok

(1956)

– Tegyünk vallást szent hitünkről 2022 Húsvétjának ünnepkörében.
Legyünk a gondolat és tett embere.
A nagyhét Passiója remény, szándék és vigasz.
Jézus Virágvasárnap nem magát, hanem Jeruzsálemet siratta, a Hozzá meg nem tért várost, mely fölött már el volt készítve az Isten ítélete.
Jézus Nagycsütörtök este Újszövetséget szerzett a megtört kenyér és kitöltött bor szimbólumában és valóságában.
Jézus Nagypénteken a golgotai kereszten életét végezte be a bűnök bocsánatára.

„Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz” – Hallgassuk meg a 457. sz. bűnbánati dicséretünket!

„Ki ez?” Jézus, aki a választ is megadja: „Látjátok mindezt?”

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Kőrösi Csoma Sándorra emlékeznek Háromszéken és az indiai Dardzsilingben
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Büszke magyarként Gyulafehérváron
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Uralkodásának helyszínén a gyulafehérvári várban állítanak emléket Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nem maradhatott szimbólumnak
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Apácai hagymások között
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A béke áll az idei virágvasárnapi programsorozat középpontjában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A kismalac szennyese
(Az írást a szövegre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Merengés a romok felett
(Az írást a szövegre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Statisztika: Köszönjük Szerkesztőségünk nevében Kedves Olvasóink hűséges szeretetét és dolgozatunk gondozását!
(A képre kattintva, nagyobb méretben tekinthetik meg!)

ÁLDOTT NAGYHETI KÉSZÜLŐDÉST ÉS LELKI CSENDESSÉGET KÍVÁNOK TESTVÉREIMNEK

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. április 9.

A kép forrásai:
karpatalja.net
epulettar.hu
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
3szek.ro
haon.hu
magyarhirlap.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?