„Megismerteted velem az élet útját” (Zsoltárok Könyve 16:11)

Debreceni Református Kollégium belső udvara
Csokonai Vitéz Mihály márvány mellszobra

Magyar Testvéreim!

A szentek útjai különböznek, de a cél ugyanaz, – tartja egy régi mondás.
Ki tudhatta a Jó Istenen túl, hogy a lomhán elterülő utcákat szegélyező nádfedeles házak egyikében egy csöndes asszonyka zsoltárokat imádkozik?
Borbély, felcser férje-ura hol az emberek, hol a jószágok sebeit igyekezett csillapítani, így hát soha sem volt otthon.

1773. november 17. napján szülésének idején a 18 éves Diószegi Sára különös látomást nyert, ahogyan egykor Názáretben Mária, vagy Levédiában Emese.
A gyermek „poéta doctus” lesz, vagy „poéta natusnak” is fogják nevezni.
A lassú Debrecenben a sötét november egén akkoriban még nem látszanak a magyar felvilágosodás eszméi.
A Biblia és a magyar irodalom iránt érdeklődő, korán özvegységre jutó fiatal asszony érezte szíve mélyén, hogy korán, nagyon korán ő fogja eltemetni gyermekét.
Az agg Simeon látomása Mária szívéről, majd 1800 évvel később Sára szívéről kőbe zárt fájdalmas próféciai valóság lett:
1805. január 28. napján szállott sírba vala 31 évesen a felvilágosodás korának üstökös zsenije, beköszönve és megalapozva egy olyan századnak, mely szebbnek bizonyult mint amit megörökölt, és még szebbnek, mely utána következett.

Ady Endre: Vitéz Mihály ébresztése

Republic zenekar: Erdő közepén – Fényes utakon

„Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem,
még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.”

(Zsoltárok 16:5-8)

Vincent van Gogh: Délutáni pihenő, 1890

Csokonai Vitéz Mihály: A reggelről – 1790

Már alélva pislog szép fénye azoknak
Az éjjel szikrádzva égő csillagoknak.
Bíbor pompájokkal már mindjárt elhalnak
Felébredésére a piros hajnalnak,
Mely már mosolyogván a nagy hegytetőkre,
Napkeleti gyöngyöt hint a zőld mezőkre.
Az ég alját piros bársonnyal prémezi,
S aranyos csipkékkel körűl övedezi.
Szép bársony burkokból kihívja azokat
Az estve még félig bimbó virágokat,
Amelyek kitárván szagos kebeleket,
Béfűszerszámozzák az egész vidéket.
Melyet hűs szárnyokra szedvén fel a szelek,
A kies vőlgyeket bényargalják velek,
Sőt a forrást fedő bokrokra leszállnak
És egy fűszerszámos templomot csinálnak,
Amelynek pirosló rózsából rakatott
Oltárára hint le a hajnal harmatot,
Melyen asztag temjént gyújtván fel a szelek,
Az egész szent helyet béfüstölik velek;
Melynek az ambránál éltetőbb illatja
Ártatlan érzéssel a lelket elhatja.
Erre a madarak koncerti zengenek,
S a lélekben egy szép érzést teremtenek.
A szelek is áldó éneket suttognak,
S rá tisztelő fővel a fűvek hajlognak.

Dsida Jenő: Az én kérésem

Csokonai Vitéz Mihály: Kazinczyhoz, mikor kiszabadult – 1801. június

Hogy Orpheus, kit a halál fiának,
Az őrebtől felfaltnak gondolának,
S barlangjaikba jajgatának
Hebrus szelíd leányai,
Véletlen a kies Haemus hegyére
A poklok félelmes torkából,
Plútónak zordon országából
Mennybéli lantjával kiére:
Örűltek a folyamatok,
Örűlt minden part és sziget,
Örűlt hegy, völgy, mező, liget,
Örűltek a vadállatok;
Főként Eumolpus, a tanítvány,
Bús húrjait feligazítván,
Zengette őtet énekén
És úgy örűlt: mint Néked én.

Vangelis: Alpha – 1976

Ha emlegettek, köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.

Csokonai Vitéz Mihály síremléke – Debrecen, Dorottya utca

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Az Úr örömhíre tanítson alázatosnak lenni. Mária köszöntő Csíksomlyón
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„A templom az a hely, ahol életünk egysége helyreállhat”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai inkulturálták a hitet
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Aki megakadályozta a Mátyás-szoborcsoport elköltöztetését: életút-beszélgetés Guttmann Szabolcs műépítésszel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Bombatalálat érte a szerzetes nővérek iskoláját Gázában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.november 11.

A képek forrásai:
indafoto.hu
arcanum.hu
printerest.com
hu.wikipedia.org
kozterkep.hu
romkat.ro
reformatus.hu
kronikaonline.ro
magyarkurur.hu
publicdomainpictures.net