Napi ige és dicséret (2020. október 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk a bibliaolvasó kalauz szerint: a Korinthusbeliekhez írt első levél 11. részének 2-16 versei.

2 Dicsérlek titeket, hogy mindig emlékeztek rám, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek.
3 De tudnotok kell, hogy minden férfinak Krisztus a feje, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig Isten.
4 Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére.
5 És minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna.
6 Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszonyra hajának levágása vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét!
7 Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő Isten képmása és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége.
8 Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból.
9 Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért.
10 Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy a férjétől való függés jelét viselje a fején az angyalok miatt.
11 De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.
12 Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindez pedig Istentől van.
13 Ítéljétek meg magatokban: illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez?
14 Nem arra tanít-e titeket maga a természet is, hogy szégyen az a férfinak, ha hosszú hajat visel?
15 Ha viszont az asszony visel hosszú hajat, ékessége az, mert neki fátyolként adatott a haj.
16 Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar: nekünk nincsen más szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek.

STEINBACH JÓZSEF IGEMAGYARÁZATA

Rend legyen, az adott kor elvárásai szerint, és legyenek vezetők, akik ezt a rendet meghatározzák. Az apostol is a gyülekezet kérésére rendelkezett az asszonyok külső viseletéről (1–2). Ugyanakkor, Uram, olyanok legyenek ezek a vezetők, akik a korabeli rendet is a Te örök teremtési rendedet követő szeretettel határozzák meg. Pál is a férfi és nő Istentől kapott rendeltetését védve (3; 8–9), ezen belül különösen a nő férfihoz tartozását, tisztaságát, idegen férfivágyaknak kiszolgáltatottságát óvja (10). Ez a rendszeretet, egy ponton túl nem bocsátja vitára az alapvető értékeket (16).

Rend legyen, az adott kor elvárásain túl! Változik a világ. Van, amiben alkalmazkodhatunk, egy határig. De beláthatjuk, hogy ha az a szándék kiveszik belőlünk, amely az apostolt egy konkrétan feltett kérdés megválaszolása kapcsán vezérli; azaz Isten alapvető, minket, házastársunkat, családunkat, gyermekeinket, a legszentebb közösségeket oltalmazó teremtési rendje iránti tisztelet elhagy bennünket ebben a világban; akkor elveszünk! Nem alá-fölé rendelésről van itt szó, a férfi és a nő viszonya kapcsán, hanem az életünk kiteljesedését biztosító isteni rend szeretetéről.

Rend legyen, de abban a megváltó szeretetben, amely az öröklét felől szemlél itt mindent. Az e-világi rend egyszer elmúlik, ezzel a világgal együtt. Akkor kiteljesedik az Isten valóságos gondolata, miszerint a férfi és a nő mindenben egymásra utaltak, az Úrban. A korabeli és a mindenkori e-világi rendet is csak az öröklét bizonyosságára, reménységes, krisztusi szeretettel lehet érvényesíteni (11–15).

373. dicséret: Jövel, teremtő Szentlélek

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A képek forrásai:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?