Napi ige és dicséret (2021. december 2.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 10. részének 1-6. versei:

Óvás testi elbizakodástól és bálványozástól
1, Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2, És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3, És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4, És mindnyájan egy lelki italt ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5, De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6, Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Isten népe
Izráel népének az Ótestamentumban olvasható történetei “példákul” szolgálhatnak az apostol szerint a mi okulásunkra.Isten az Ő hatalmának csodálatos megmutatásával szabadította ki ezt a népet az egyiptomi rabságból és táplálta gondoskodásával pusztai vándorlásának napjaiban. Még csodálatosabb az a szabadulás, amelyet a bűn rabságában sínylődnek a Krisztus által szerzett, és az a gondoskodás, amellyel a Krisztusban kiválasztottakat élteti!Voltaképpen ugyanennek a láthatatlan munkának a külső, látható jelei voltak az Izráellel történt csodák is. Erről beszélt a “tenger és felhő” keresztsége is és ilyen “lelki eledel ésital” ábrázolása volt a pusztában elnyert minden testi gondoskodás is. Ilyen külső jeleket a Krisztus népe is kapott a keresztségben és a szent asztal vendégségében.De a külső jelekben való részesedés Izráel népében sem volt elegendő. Sokan “elhullottak” a pusztában, noha látszólag ők is részesei voltak Isten kegyelmének. És Isten az Ő látható egyházának megkeresztelt és úrvacsorázó tagjai közül is sokakat ki fog rostálni! Jaj, ha csak külsőleg tartozom a Krisztus népéhez és nem valósággal is!

236. dicséret: Mindenek meghallják és jól megtanulják…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?