Napi ige és dicséret (2021. november 15.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 7. részének 6-9. versei:
6, Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.
7, Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.
8, Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.
9, De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Egynek így, másnak úgy

Megértem az apostol tanításából, hogy “kegyelmi ajándék” a házasságon kívül való magános életforma is, de a házasságban való együttélés is. Az apostol az előbbi ajándékot kapta. Hálás annak a nagy előnyeiért és nem irígyli a házasságban élőket. De jól tudja, hogy Isten azokat is gazdag áldásokban és örömökben részesítette, amelyekért viszont ők lehetnek hálásak. Isten mindenféle helyzetben meg tudja mutatni kegyelmének bőségét!Megértem ebből azt is, hogy általában “kegyelmi ajándék” az életem külső helyzete. Nemcsak abban mutatja meg Isten hozzám való kegyelmét, hogy a szívemet megújítja, és bensőmben megtölt békességgel és erővel. Abban is az Ő jóságos intézkedését kell látnom, hogy milyen külső körülmények közt ad alkalmat ennek az új életnek a kifejtésére. Kegyelmi ajándék minden evilági feladat és munkakör is.És megértem azt is, hogy amikor nekem lehet és kell választanom, milyen legyen az evilági életrendem, az Isten “kegyelmi ajándéka” igazít el egyedül. Általános szabály nincs. Minden embernek magának kell meglátnia: mit szánt és mit készített őneki Isten? Mert “egyiknek így, másiknak úgy” – sokféleképpen osztogatja Ő az ajándékait!

274.  dicséret: Ki Istenének átad mindent…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?