Napi ige és dicséret (2021. november 23.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 8. részének 7-9. versei:

7, De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik.
8, Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek.
9, De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.

Dr. Victor János igemagyarázata:

“Erőtelenek”

Vannak keresztyének, akik “erőtelenek” az ismeret dolgában. Korinthusban is voltak olyanok, akik féltek megenni a bálványáldozati húst, mintha abban valami titkos fertőzés rejlenék. Ma is vannak olyanok, akik nem jutottak még el a keresztyén ember szabadságának tudatára és aggódva kérdik: mit szabad, mit nem? A keresztyén életnek fejletlen, gyenge állapota ez, amelyből majd kinőnek.De amíg benne vannak, veszedelmeket rejt magában ez az “erőtelenség”. Mert ha valakinek a lelkiismerete nyugtalan afelől: megtehet-e valamit? – ha mégis megteszi, “megfertőztetik a lelkiismerete” azáltal. Ha magában véve nem is volt bűn, amit tett, mégis rossz lelkiismerettel tette és ez nagy lelki kárvallásba döntheti. Ugyanígy belesodródhatik igazán Isten ellen való bűnökbe is!Ezért az ilyen “erőtelenekre” különös gonddal kell vigyázniuk az erősebb, előbbrehaladott testvéreknek. A maguk szabadságának tudatában arra is gondolniuk kell: nem “botránkoztatják”-e meg cselekedeteikkel Istennek egy-egy “erőtelen” gyermekét? S amit a maguk jó lelkiismerete szerint nyugodtan megtehetnének, attól is sokszor tartózkodniuk kell az ilyenek kedvéért. Éspedig testvéri készséggel, szívesen!

455. dicséret: Testvérek, menjünk bátran…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?