Napi ige és dicséret (2022. október 8.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 10. részének 7-10. versei:

7, Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
8, Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.
9, Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
10, A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen és bővölködjenek.

Balla Gábor lelkipásztor (Nagykolcs) gondolatai:

Az egyik legismertebb példázatból szólt hozzánk az alapige, hiszen a “jó pásztor és annak juhai” című példázat sokak számára ismerősen cseng. A hosszabb lélegzetű példázat azon részével találkozunk most, ahol Jézus önmagát hasonlítja egy ajtóhoz, amely az egyetlen és igazi bejárat a juhokhoz. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy az egyházi életbe, a közösségbe. De ez az Istennel való találkozás egyetlen útja is. Valamint út az üdvösség és az örök élet felé is. Jézus az út a Szentírás tanításának a megismerése felé is, egyáltalán, hogy jobb ember legyek, hogy tudjak szeretni, megbocsátani, gondoskodni, hinni, remélni és állhatatos maradni – Jézus az út, az ajtó. Nem lehet őt megkerülni, gondolván, hogy Jézus tanítását kikerülve; magamra nem értelmezve, leszek én Isten-hívő. Nem lehet nélküle sem igaz keresztyén életet élni, erre törekedni. Ő a közvetítő az Atya és az ember között. Valóban a jó pásztor, mert kint a pusztán élő juhok is az általuk ismert és megbízható pásztor hangjára hallgatnak és tetteit követik. Amennyiben Jézust tekintjük életünk ajtajának, amelyen ha belépünk Őt ismerjük meg és kegyelmét nyerjük el, úgy az Úr a megtartatást is ígéri a számunkra. Ahogy a pásztor jó legelőre vezeti a juhokat, mert a javukat, életüket akarja, éppen így Jézus is a jót kínálja fel a benne bízóknak. Kérdés: elfogadjuk-e Őt, mint a jóra, a megtartatásra, az örök életre vezető ajtót? Vagy lenyomunk inkább más kilincseket is, amelyek mindig csábítanak és a pusztulásba is vihetnek. Az Úr segítsen mindannyiunkat a jó döntéshez, nyissunk kaput mint Jézus hűséges tanítványai, juhai az Életre. Ahogy Ő is mondja rólunk: “hogy életök legyen és bővölködjenek”.

165. dicséret: Itt van Isten köztünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?