Napi ige és dicséret (2023. július 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!
Olvasásra ajánlott igeszakasz: Apostolok cselekedetei 3. rész

Mai újszövetségi igénk: Apostolok cselekedetei 3. részének 4-6. versei:

4, Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk!
5, Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük.
6, Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Péter és János a mi időszámításunk szerint délután három órakor mennek a templomba imádkozni, és elérkeznek a Nagytemplom egyik különlegesen szépen díszített ajtajához, az Ékes-kapuhoz. Ott, az ősi szépség előtt egy negyvenéves koldus ül, aki már bénán született. A nagy örökség egy tagja, a kiválasztottak egyike, Isten népének gyermeke nem azért ül a templom lépcsőjén, hogy imádkozzék, hanem hogy kolduljon. Kolduljon – a “tejjel és mézzel folyó Kánaán” földjén! És éppen a templom Ékes-kapuja előtt.

Talán az a legszomorúbb, hogy ez a döbbenetes ellentét már olyan természetes, hogy senki észre sem veszi. Koldus – az Ékes-kapuban! Íme az élet! Koldus-élet – a világ “Ékes-kapu”-jában. Koldus, béna sorssal – az ékességek és szépségek küszöbén. Egy kis alamizsnát koldulgatván…

És ez mindig természetes és magától értetődő – míg nem üt Jézus órája, hogy “felrobbantsa ezt a szörnyű természetességet!

Péter és János észreveszik ezt a koldust, és ettől a pillanattól kezdve szinte villódzik a történet: “Nézz mi reánk! … Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!”

Itt szembekerül az anyag és a Szellem! Az isteni Szellem. A pénz és egy NÉV: Jézusé! És kiderül, hogy ebben a NÉV-ben ERŐ van! Hallatlan fénnyel és erővel felszabadul ennek a NÉV-nek az ereje – ütött az óra – és a koldus, a béna felszökik!

Egy pillanat alatt megszűnt az ellentét megszokott természetessége. A koldus visszanyerte emberi méltóságát, egészséges ember lett. És íme, a béna szökdelve – belép az Ékes-kapun!

Jézus Krisztus NEVÉNEK ereje lett szabaddá, a Szentlélek szabadult fel, és megváltoztatta az előbbi “képletet”.

Mi történt itt? Egy gyógyítás, ami egyetlenegy ember magánügye? Egy koldusé?

Nem! Ez jele annak, hogy ahol és amikor üt Jézus Krisztus órája, ott változások történnek! Ott például koldus és béna életek meggyógyulnak!

Nem könnyű elviselni, ha valaki koldus a világ Ékes-kapujában. Irigységgel, vagy tehetetlen keserűséggel néz azokra, akik ki-bejáratosak gyönyörű ruhákban, pénzesen, vagy akár autón az Ékes-kapun. Úgy érzi, ő a nyomorult Lázár az élet lakomáján. Úgy érzi, meg kellene változtatni a világot, hogy mindebben neki is része legyen, és akkor boldog lesz.

De akinek üt az óra, Jézus Krisztus órája, az megtudja, hogy nem kívülről, hanem belülről kell megváltoznia! És akinek üt az órája, annak számára hallatlan mennyei erők szabadulnak fel egy NÉV-ben, Jézus Krisztuséban.

És Jézus órája szüntelenül üt! Most is. Jézus Krisztus nevében ma is mennyei energiák feszülnek, és ahol felszabadulnak, ott gyógyulások, változások történnek. Koldus életek belépnek az Ékes-kapun, és béna életek megelevenednek.

Befejezem azzal, amivel Péter fejezte be a gyógyítást kétezer évvel ezelőtt: “Mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon?”

Jézus Krisztus ereje ez! A Szentléleké!

369. dicséret: Jövel, Szentlélek Úr Isten…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu