Napi ige és dicséret (2023. július 12.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: János evangéliuma 6. részének 1-15. versei

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 6. részének 5,9-10. versei:

5, Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?
9, Van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?
10, Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezeren.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Igére szomjas a világ! Ez tűnik ki abból a tényből, hogy húsvét közelségében nagy sokaság kereste a Megváltót! Jézus kielégítette lelki kívánságukat; Igét adott számukra. De aztán felmerült a nagy kérdés: éhesen hogyan bocsássa el őket? Jézus számot vet testi és lelki szükségleteinkkel. Nem igaz keresztyénség az, amely képmutató módon csak a “lelket” akarja megelégíteni. A szükség nagy, és a tanítványok tehetetlenek. Hányszor kiderül ez rólunk! Még imádkozni is elfelejtünk másokért. Szinte nevetséges: egy gyermeknek a segítségére szorulnak, akinek minimális élelme van. Hányszor a végső megoldás szinte a lehetetlenből áll elő. De Jézus kell hozzá, hogy ezt megoldja! Őneki mindig vannak isteni lehetőségei. Ez itt a CSODA!

Hogy lehet öt kenyérből és két halból ötezreket jóllakatni úgy, hogy a maradék is 12 teli kosár legyen? A titok nyitja Jézus hálaadásában van. Tudunk-e mi is hálát adni? Nem kétséges, Isten itt közbelépett és mérhetetlenül megszaporította a meglévőt. Nem mindig számíthatunk azonban csodára. Akik Istent szeretnék arra kényszeríteni, nagyon sokszor csalódnak. Ő feltétlen Úr, aki átlépheti a saját maga által alkotott törvényeit, de nem bűvész-mutatványos, aki kedvünkért produkálni fogja magát. Ha lehetetlen helyzetbe kerülünk, nagy alázattal azt is kérhetünk tőle, de a döntés az övé.

Az emberek gyarlóságát és haszonlesését mutatja az, hogy Jézust azonnal királlyá akarták választani. Azt gondolták, hogy ezzel megoldják életük problémáját., mert Jézusnak akkor mindenben ki kell őket szolgálnia. Mily lealacsonyító felfogás. A keresztre feszítéskor is ezt kiabálták fel: “Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről…” Jézus azonban ezt észrevéve visszavonult a hegyre egymagában. A CSODA nem állandósítható, és nem húzható le a közélelmezés színvonalára, de Neki felségjoga, hogy megteheti, amikor akarja!

215. dicséret: Eltévedtem, mint juh…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu