Napi ige és dicséret (2023. július 29.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Máté evangéliuma 21. részének 1-11. versei

Mai újszövetségi igénk: Lukács evangéliuma 19. részének 37-38. versei:

37, Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak.
38, Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Jézus megérettnek látta az időt arra, hogy a megváltás diadalmenetét megrendezze. Az Írások kezébe adták a kész szózatot; és ki kellett nyilvánítsa, hogy Ő a megígért üdvösség Királya, akinek személyébe és művébe Isten belehelyezte mennyei erőit. Ennek tudatában küldötte el tanítványait a szamárcsikóért, beszélte meg a szent városba való bevonulás részleteit. Odaküldte tanítványait a közeli faluba ezzel a megbízással: Az Úrnak van rá szüksége! Sokszor meg kellene nekünk is éreznünk, mire van szüksége az Úrnak életünkből.

A sokaság, mely Jézust látta, Istent dicsérte azokért a csodákért, melyeket ő tett. Mindaddig jó, amíg tetteink dicsőségét nem mi akarjuk learatni. Ahol Őt tudják dicsérni, ott van öröm, felszabadult ujjongás, magasztos himnusz. Karácsony szózata itt újul fel, és a mennyei béke és dicsőség, Isten országa e földi diadalmenetben ölt testet. A szerénység ellenére mindenen átharsog a szózat: ÁLDOTT A KIRÁLY!

Jöhet ezután a farizeusok gáncsoskodó akadékossága, jöhet a suttogó szervezkedés halálára, Júdás ajánlkozhatik elvesztésére, tarthatnak naggyűléseket ítéletre és fel is feszíthetik a Golgotán felállított keresztre, e dicsőséges tényen nem változtathatnak. Ő lett a KIRÁLY, a lelkek örök ura, aki immár kétezer év óta végigjárja a dicsőség útját az emberi életekben. Benne vagyunk-e seregében, életünkben ott van-e megváltása?

NAGYPÉNTEK a mennyei dicsőségnek olyan záróakkordja, mely megpecsételi e dicsőséges tényt: Jézus vérével váltott meg minket. Így a halál is dicsőséges, beletartozik az is Isten tervébe, mert szeretetét éppen ezáltal igazolta.

“Lelkem nézz a Golgotára, Jézusodnak nézd fejét;
Tövissel van koronázva, mégis áldva néz feléd.
Szenved Isten bajnoka, és bár vérzik homloka,
A világot nem átkozza, meghal érte imádkozva.”

331. dicséret: A nagy király jön…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu