Napi ige és dicséret (2023. június 24.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott bibliai szakasz: Lukács evangéliuma 9. részének 51-56. versei

51, Lőn pedig, mikor az idő elközelgete, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy,
52, És követeket külde az ő orczája előtt; és azok elmenvén, bemenének egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek.
53, De nem fogadák be őt, mivelhogy ő Jeruzsálembe megy vala.
54, Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-é hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett?
55, De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek:
56, Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmenének azért más faluba.


Mai újszövetségi igénk: Lukács evangéliuma 9. részének 56. verse:

Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmenének azért más faluba.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Különös, hogy amikor eljön Jézus dicsőségének ideje, Isten újabb próbát ad. Nem lehet egyszerűen felmenni a dicsőség csúcsára s ott sütkérezni. Hiába volt szilárd az elhatározása, hiába tudta, hogy ez már az Istentől rendelt idő, egy gyarló samáriai falu nem fogadta be Őt, az Isten Fiát. Megtanulhatjuk, hogy a legszentebb név, mint Jeruzsálem, nem szent mindenki előtt. Előítélettel mindenütt lehet találkozni. Az akadályra néha szükségünk van. Az akadály nélküli élet; korcs élet! Isten kipróbált embert akar.

Második észrevételünk e történetben: az ember azonnal gyűlülködni kezd. “…akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett?” Az első mozzanat: a könnyű megoldás az emberi. Harag, gyűlölet, harc, háború! Illés korát a vadság korszakának látjuk. Megölette mind a Baál prófétáit. Mennyi vérengzés volt már az Isten nevében a történelem folyamán. És, hogy tudta igazolni magát az ember? Inkvizíció, erőszakos térítések, hatalmaskodás, visszaélések? És a másik oldal se különb; Jezabel bosszúszomjasan tör Illés életére. A tanítványok ugyanígy harcolni akarnak Jézusért! Pogány indulat ez, még ha Jézusért történik is.

Jézus megdorgálja tanítványait. A dorgálást el kell fogadni tőle. Jézus beléjük lát, leleplezi őket. “Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek”? Sokszor mi sem ismerjük magunkat; nagy, rendkívüli eseményeknek kell történnie, hogy saját, gonoszra hajlandó természetünket is meglássuk. Az Írás nem hiába mondja: “nyitott sír az ő torkuk, viperát rejt a nyelvük, a gonosz után loholnak”. Az ember Fia azért jött, hogy megtartson, ne pedig elveszítsen téged. A mentő szeretetet kell megmutatnunk minden ember felé. Ő, halála előtt is meggyógyította az őt üldöző főpap szolgájának a fülét! Nekünk csak a hit és imádság módszereit adta az Isten.

475. dicséret: Imádkozzatok és buzgón kérjetek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu