Napi ige és dicséret (2023. június 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 6. részének 1-6. versei:

1, És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai.
2, És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodnak vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?
3, Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne.
4, Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában.
5, Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.
6, És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

Kun Ágnes Anna lelkipásztor gondolatai: 

Hajlamosak vagyunk bagatellizálni a környezetünkben élők eredményeit, majd ha világsikert érnek el, akkor melldöngetve hangoztatjuk, hogy ő a mi kutyánk kölyke”. Jézus életében sem volt ez másképp. Nem merték elhinni szűkebb hazájában, hogy egy magukfajta, közülük való ember lehet a Messiás. Az egyes ember ma is nehezebb helyzetben van, ha otthon tesz bizonyságot, mint ha idegenben, hiszen az otthoniak ismerik korábbi életét, nehezebben adnak hitelt szavainak. Mégis kötelességünk felülemelkedni a hitetlenségen, és tanítani, példát mutatni, hogy szavaink, cselekedeteink szeretteinket is Jézushoz vezethessék.

235. dicséret: Hallgass meg minket…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu