Napi ige és dicséret (2023. május 27.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 4. részének 1-20. versei:

“A magvető az igét veti.”

1, És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.
2, És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:
3, Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.
4, És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.
5, Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.
6, Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.
7, Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevelkedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.
8, Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.
9, És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja.
10, Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől,
11, Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kivül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek.
12, Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.13, És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?
14, A magvető az igét hinti.
15, Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az igét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett igét.
16, És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyest hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják.
17, De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság, vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak.
18, A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az igét hallják,
19, De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.
20, A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.

Dr.Balla Péter, (a Károli Egyetem hitéleti rektorhelyettese) gondolatai:

„A magvető az igét veti” (14). Jézus volt az a magvető, aki Isten Országának és az üdvösségnek a jó hírét elhozta nekünk. Megváltásunkat ő maga szerezte meg halála és feltámadása által! A mi bizonyságtételünknek ezért már őróla kell szólnia, és ne keserítsen el bennünket, hogy van, amikor ez eredménytelennek látszik. Ő gondoskodik arról, hogy jó földbe hulljon az igehirdetés magva, és sok gyümölcsöt teremjen (20).

392. dicséret: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu