„Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (Apostolok Cselekedetei 2:47)

Római Katholikus 7 tornyú Szentlélek Templom
Három év alatt épült fel, 1999.szeptember 9. szentelték fel,
Szendi József érsek által, a Szentlélek 7 ajándéka emlékére

Angyal szállt le Hévíz dombra,
Gallgregort az Isten hozta.
Sárkányt – ölő égi – posta,
Éggel-földre szigonyozta

Magyar Testvéreim!

A mennybemenetel egy korszakot zárt le Szent Urunk, Édesanyja és az apostolok életében.
A theologia eme misztériumának titkát egy szenvedő magyar költő fogalmazta meg legszebben, mindnyájuk érzését imádkozta papírra két sorban:

„Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.”

(Juhász Gyula: A föltámadott)

Visszaérve Jeruzsálembe a Felsőházba, Mária az első közös imádkozás után nagy tapintattal magára hagyta a 11 tanítványt.
A búcsú mély lelki megrendülése csendességre hívott most mindenkit.
„Maradjatok csak gondolataitokkal, elmegyek a közeli dombokra búzavirágot szedni, láttam jöttünkben, hogy milyen csodálatos kék színben pompáznak”

Késő délután visszaérve a Felsőházba, meglepve látta a tanítványi sereg, hogy ruhája ugyan olyan kék mint az azúr-kék ég, és kezében az üde búzavirág csokor, melyet az asztalra helyezett a kis vázába.
Később, halkan kérdezte meg tőle János apostol, hogy mi történt vele, miután elhagyta a házat?
„Tudod János, olyan különös szép verseket helyezett az angyal a lelkemre, mint amikor az én Fiam, az én Uram született.
Aztán egy másik nyelven imát szólt az angyal, nehéz ez most nekem. Nem értem még egészen, csak azt tudom mondani, mint egykor Galileában:
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint”

Dicsértessék a Jézus, Mária neve!

‡ Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges Mennyei Atyának, ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával, és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.

(Assisi Szent Ferenc imája 1182. július 5. Assisi Itália – 1226. október 3. Assisi Itália, 44 év)

‡ Boldogságos Szűz Mária azúr kék virága, azúr kék ruhája, azúr kék ege elég feladatot adott a görög-római világnak is.
A klasszikus görög tudomány három szót használt az élet kifejezésére.
Biosz – A mindennapi élet, amelyet megél minden élőlény a világon
Pszyhe – Olyan árnyalata az élet fogalmának, amely funkcionálni képes lénnyé teszi az embert
Dzoe – Az élet minősített esete, amelynek van tartalma és hossza

A görög filozófiát a világ működése érdekelte, s ezt az élő szervezethez hasonlította. amelyben keresték az ember helyét.
Arisztotelész az örökké létező világot tartotta elképzelhetőnek, így nem kellett megválaszolni az eredet kérdését.
A sztoikus filozófia Jézus születése idején jutott el oda, hogy egy nagy törvénynek veti alá a mindenséget, az ember besimul a Logoszba.
Platon az élet értelmét a legfőbb Jó alkotásának tartotta, ezzel megoldottnak vélte a dolgot.
A világuralomra törő Rómát már az a vágy vezérli, hogy a legjobbakkal gazdagodjon az álma.
A hellén görögöktől átvett sztoicizmust, epikuerizmust és a szkepticizmust fejlesztette tovább Diogenész, Antipatrosz, Scipio, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius által.

Wass Albert: Vizek felett

‡ A lelkiismeretünk belső iránytűje teremtettségünk okán mutatja az irányt, hitünk szerint Isten és felebarát felé.
Erkölcsi lény érzi a jó és rossz, tiszta és gonosz, igaz és hamis közötti különbséget.
Nem gondoltuk, vagy inkább naiv módon azt hittük 1990 táján, hogy a „rendszer váltás” kitermel majd az előző világ ősbolsevik, proli, irigy, cinikus, hangos egyedei után egy kulturált, hívő, polgári, dolgos, korrekt embertípust.
Nem ez történt, látva a társadalom végleges, vagy inkább végzetes megosztottságát, a szolidaritás hiányát, a közlekedést, a szemetelést, a gyűlölködést.
Igénytelen életük sarába szeretik lerángatni azt, aki tudásával, szorgalmával, munkájával halad előre.
A Pünkösd a Szentlélek ünnepe, az Anyaszentegyház születésnapja, a Szentháromság teljességének akarata.

A LELKET MEG NE OLTSÁTOK,MELY MEGELEVENÍTI A BELSŐ EMBERT

Amikor meghívjuk a Szentlelket, hogy töltse el elménket világossággal és tudással, Ő „megelevenít minket”, az az élettel tölti meg a belső férfit vagy nőt.
Cseri Kálmán nagy igehirdetőnk így int egy régi prédikációjában, Efézus 4:30

„MEG NE SZOMORÍTSÁTOK AZ ISTENNEK AMA SZENTLELKÉT, AKI ÁLTAL MEGPECSÉTELTETTEK A TELJES VÁLTSÁG NAPJÁRA”

Az újjászületett embernek egy élete van, nem szakad ketté profán és vallásos részre. Az életének felelősségét áthatja, átjárja, átöleli a Szentlélek vezetése.

A magyar szentek himnusza

‡ Gyermeki örömmel és tanítványi hűséggel jelentem, hogy harmadik nagy sátoros ünnepünkre is megajándékozta népes Közösségünket Isten dicsőségére és lelkünk épülésére Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr, egykori Kedves Tanárom!
Fogadjuk szeretettel, legyünk ne csak olvasói, hallgatói az Igének, hanem megtartói is!

(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Hálásan Köszönjük Professzor Úr igei szolgálatát, Isten gazdag áldása kísérje Életét és további munkásságát jó egészségben.

Glory Dicsőitő Zenekar: Jöjj Szentlélek, szállj le rám

‡ Hogyan fogadta Pünkösd népe a kettős lángnyelvek formájában kitöltetett Szentlelket?
Megértették egymást, meg akarták érteni egymást.
Ha végigolvassuk az Apostolok Cselekedetei könyv 28 fejezetét, akkor egészen lenyűgöző az a csoda, harmónia és szeretet, mellyel értette ki-ki a maga anyanyelvén Isten fenséges és nagyságos dolgait.
Az akkori lakott föld teljes népessége, mintegy 15 nemzet képviselve volt.
Három kontinens, sok ország, tizenvalahány nyelv és kultúra, eltérő bőrszínek és szokások keveréke kavargott Jeruzsálem utcáin.

Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére – A 34 évet élt géniusz üzenete a világnak

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Székely gyors Gyimesbükkre érkezik

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Szentjeink arra emlékeztetnek bennünket, hogy Krisztus a jövőnk
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Szent László-zarándoklattal kezdődött a Festum Varadinum
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Balczó „Búcsúbeszéde” – aktuálisabb mint valaha
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

A jó pásztor bizonyossága – Gondolatok pápalátogatás után
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Bükkszentlélek
Csíkszentlélek
Kézdiszentlélek
Pilisszentlélek
Szentlélekfalva
Székelyszentlélek

Imával, zenével, tánccal fogadták Kolozsváron a csíksomlyói búcsúba tartó Boldogasszony Zarándokvonatot (videóval)
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható)

Történelmi katasztrófa-turizmus, avagy G7 csúcs Hirosimában

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN KEDVES TESTVÉREINKNEK

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. május 27.

A képek forrásai:
isugo.hu
kepek.4ever.eu
keresztenylet.hu
arioso.hu
hu.wikipedia.org
erdely.ma
romkat.ro
kronikaonline.ro
internetfigyelo.wordpress.com
publicdomainpictures.net