Napi ige és dicséret (2023. szeptember 15.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Péter apostol második levele 1. részének 5-7. versei:

5, Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet,
6, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,
7, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.

Oswald Chambers gondolatai: 

A szeretetet a legtöbben nem tudnánk meghatározni, nem tudjuk, mire gondoljunk, amikor szeretetről beszélünk. Szeretet az, ha valakit önként előnyben részesítünk egy másikkal szemben, és lelki vonatkozásban Jézus azt kívánja, hogy Őt részesítsük előnyben. Könnyű elsőnek lenni Jézus Krisztusnak, amikor már Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe Szentlelke által; azután pedig ki kell dolgoznunk gyakorlatban is mindazt, amit itt Péter megemlít.

Az első, amit Isten tesz, az, hogy kiűzi belőlem a dölyföt és az álszenteskedést. A Szentlélek megjelenti nekem, hogy Isten nem azért szeretett engem, mert szeretetreméltó voltam, hanem azért, mert az Ő természete a szeretet. Ezután azt mondja nekem: “Te is szeress ezzel a szeretettel”, “amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást”. Számtalan emberrel hozlak össze, akiket nem tudsz becsülni és meg kell mutatnod nekik az én szeretetemet, amint én megmutattam neked. Ezt nem tudod olyan könnyen megtenni! Sokan közülünk megpróbáljuk, de csakhamar belefáradunk.

Az Úr “hosszútűrő” (1.Kor. 13,4). Befelé nézve hadd lássam meg, hogy Ő hogyan bánt velem. Az a tudat, hogy Ő végsőkig szeretett engem, minden bűnösségem, aljasságom, önzésem és rosszaságom ellenére kiküld a világba, hogy úgy szeressek én is másokat. Isten szeretete kimeríthetetlen irántam, és én az Ő szeretetének ezen a kőszikláján állva szerethetek másokat. A kegyelemben való növekedés abban a pillanatban megáll, amint én ingerült leszek. Azért haragszom, mert furcsa emberrel kell együtt élnem? Gondoljak arra, mennyit bosszantottam én Istent! Kész vagyok-e annyira eggyé válni az Úr Jézussal, hogy állandóan áradhasson belőlem az Ő szeretete és szelídsége? Sem a természetes, sem az isteni szeretet nem marad meg, ha nem gyakoroljuk. A szeretet önkéntes, magától jön, de önfegyelmezéssel meg kell maradni benne.

463. dicséret: Isten élő Lelke jöjj…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu