Napi ige és zsoltár (2022. június 22.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A 9. zsoltár
Zsoltárok könyve 9. zsoltár 2. verse:

Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.

Református énekeskönyv 9. zsoltár 1. verse:

Dícsérlek téged Úr Isten,
És áldlak teljes szívemben,
És a te csudatételidet,
Hirdetem jótéteményidet.

Király Lajos lelkipásztor (Batiz) gondolatai:

Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet.

Hála. 

Ahogyan az emberi szervezetben a vitaminhiány gondokat okozhat, úgy a hála hiánya is megtépázhatja lelki életünket. A Jézus által meggyógyított tíz bélpoklos közül egy tért vissza hálát adni. Ugyanis a hála nem más, mint érzületben, gondolatban, szavakban, vagy tettekben kifejeződő válasz, mellyel valaki a másik személye részéről tapasztalt kegyelmes, jóságos, jóindulatú cselekedetet, magatartást viszonozza. A hálát tehát csak közösségben lehet megélni és kifejezni (akinek és aki hálát ad). A gondunk az, hogy a közösségi kapcsolatok “vitamin hiányban” szenvednek, gyengülnek és sorvadnak.

Teljes szívből. 

Ha statisztikát veszel elő, akkor megdöbbenve láthatod, hogy egyre többen szenvednek szívbetegségben. Van valami baj életünk centrumával, a szeretet otthonával. Hallhattál olyanról is, hogy a szív megrepedt az irány nélküli szeretettől. Hiszem, hogy szívbetegségeinknek nem csak anatómiai, hanem annál inkább – “csúnya” szóval kifejezve – pszichoszomatikus okai is vannak. Egy orvos barátom azt mondta, az az ember, aki “szívére veszi a dolgokat”, előbb-utóbb szívbeteg lesz. Egyetlen lehetőség a keresztyén ember életében, hogy szívét megmentse az, hogy Istenhez emelje a hála oltárán, Kálvinnal együtt énekelve: “Szívemet hozzád emelem…”

Elbeszélem csodatettedet. 

A hálás szív beszél, sőt tettekben is megmutatja önmagát. Istentiszteleteken több asszonyt látni templomban, mint férfit. Érdekes jelenség, de elgondolkodtál-e rajta, hogy miért van ez? Az időben leások egészen Pithágorászig, aki Kr.e. 529-ben a következőt írta: “Az asszonyok szerepe fontos az államéletben, mivel a nő fogékonyabb az istenire, mint a férfi, s ezért az isteni szeretet, s a vele való kapcsolat ápolása az ő feladatuk.” Elnézést, ha a férfiakat ezzel az idézettel megbántottam. Mondjunk köszönetet, adjunk hálát Urunknak naponta a megtapasztalt szabadításért, Krisztus és a Lélek által kapott vezetésért. Áldjuk az Ő szent nevét! 

9. zsoltár: Dícsérlek téged Úr Isten…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?