Napi ige és zsoltár (2022. június 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: Zsoltárok könyve: 1. zsoltár 1-3. verse:
1, Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2, Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3, És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Református énekeskönyv 1. zsoltár 1. verse:
Aki nem jár hitlenek tanácsán,És meg nem áll a bűnösök útán,
A csúfolóknak nem ül ő székében,
De gyönyörködik az Úr törvényében, És arra gondja mind éjjel nappal:
Ez ily ember nagy boldog bizonnyal.

Rácz Ervin lelkipásztor (Erdőd) gondolatai:

Jeromos egyházatya azt írta erről az első zsoltárról: “Valójában az első zsoltár a boldog élet tartalomjegyzéke.”  A boldogság, az öröm a keresztyén élet jellemzője, gyümölcse (Galata 5.22). Ezt mi el szoktuk felejteni.

Egy régi-régi történet szerint egy nyári strandon, az emberek között végigment egy kis csacsi. Egy olyan szamár, amelyre a gyermekeknek szabad felülniük. Az egyik gyermek ránézett erre a szamárra és azt mondta édesanyjának: Ugye, ez a szamár egy keresztyén szamár? Miért? – kérdezte az édesanyja. Mert olyan búsan lógatja a fejét – válaszolta a kisfiú. Nem jó az, hogy ha sokan még mindig azt gondolják, hogy a hívő élet ilyen fejlógató, örömtelen, szabályokba-tilalmakba merevedett életforma.

“Minden ember boldog akar lenni” – mondja ezt egy ismert dal is. És milyen jó, hogy Jézus azért jött, hogy a mi örömünk teljes legyen. (János 15.11).Csak megerősíteni szeretném a fenti Ige alapján. Mit nem tesz az, aki boldog akar lenni? Nem fogad el gonosz tanácsot, mert az veszélybe sodorja, kiúttalan lesz az élete.

Lelkiismerete nem engedi, hogy megálljon a bűnösök útján, mert látja, hogy ezen az úton nincs öröm, csak üröm, az öröm pedig csak ideig-óráig tart. Nem csúfolkodik, mert nem a káröröm a legnagyobb öröm.Krisztusban lehetünk mi igazán, tartósan boldogok, örüljetek hát az Úrban mindenkor…! Ma is.

1. zsoltár: Aki nem jár hitlenek tanácsán…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?