Napi ige és zsoltár (2023. augusztus 29.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: a 71. zsoltár 

Zsoltárok könyve: 71. zsoltár 9. verse:

Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!

Református énekeskönyv, 71. zsoltár 6. verse:

Ez én nyavalyás vén koromban, erőtlenségemben ne vess el, Úr Isten!
Ne hagyj el én sok nyavalyámban, midőn szegény testemben semmi erősség nincsen!

Fodor Lajos lelkipásztor (Halmi) gondolatai: 

Kós Károly mondta, hogy az emberi életnek legalább négy korszaka létezik: gyermekkor, felnőttkor, időskor és aggkor, attól függően, hogy kinek mennyi időt hagy az életnek Ura. Egyeseket korábban, másokat később szólít magához.

Sok esetben megtörténik, hogy az idős ember enyhén szólva teher a gyermekeknek, unokáknak, különösen akkor, ha erőtlenné válik, vagy ágyban fekvővé lesz. Nyugaton már nem gond: az idős szülőket beteszik az öregek otthonába, ahol teljes ellátásban részesülnek, születésnapon vagy az ünnepeken meglátogatják őket, amennyiben valamilyen gond adódik, telefonon felhívják. Nálunk is, sajnos ugyanez kezd teret hódítani, mind többen és többen szeretnék szüleiket, nagyszüleiket mások gondjára bízni, pedig ők felnevelték őket, vagyont hagytak rájuk és mégis…

Az idős ember imádsága a 71. zsoltár. Annak az embernek fohásza, aki fel tudja mérni helyzetét, saját magának is teher immár. Lehet, hogy már alig van ereje kicsoszogni a konyhába, vagy az asztalt sem tudja megteríteni magának, mégis van kérése: Isten ne vesse meg, ne utasítsa el, ne zárja ki áldásaiból.

Ismerek olyan egyedül élő idős embert, aki túl van a nyolcvanon, de minden vasárnap és ünnepnap Isten hajlékában dicséri az Urat, ha gyermekénél ünnepel, előre bejelenti, hogy hová megy, pedig nem tartozik számadással… Olyan embert is ismerek, akinek minden második mondata panaszáradat, pedig együtt él gyermekeivel… Nem vagyunk egyformák, de abban egynek kell lennünk, hogy amíg életet rendelt számunkra Isten. ne halkuljon el ajkunkon az imádság, kéréseinket vigyük bátran színe elé. “Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” – (Máté 7,8) biztat bennünket Jézus.

71. zsoltár: Tebenned bízom, én Istenem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu