Napi ige és zsoltár (2022. május 4.)

Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban és egyedül csak Őbenne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őrá várni a szolgálatban, Benne bízni boldog várakozásban. Előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mint teremtmények Teremtőnk, mint szolgák Urunk és mint gyermekek Atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki. Nehogy rosszkedvűek vagy bizalmatlanok legyünk Vele szemben.

Continue Reading →