„Az odafennvalókra törődjetek, ne a földiekkel” (Szent Pál lev. Kolosséba 3:2)

Az elvadult és feltüzelt román csapatok diadalittasan, hórázva, tépázott zászlóikon gázolva törtek be 1918. december 23. napján Kolozsváron az impozáns Magyar Királyi Tudományegyetem négy évszázados épületeibe, megtaposva rögtön az alapító Báthory István király emlékét is.

A magyar professzori kar méltóságteljesen, néma megvetéssel nézte a pusztító rohamot.
Egy havasi móc odaugrott eléjük, és vörös-borostás arca elborulva hörögte: „Itt minden a románoké ezentúl, ez ősi román föld, vegyék tudomásul”
Előlépett egy idős professzor, és ezt válaszolta az új honfoglalónak: „Lehet, hogy ezek az épületek most Önöké, de a tudomány az a magyaroké!”

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2022. szeptember 8.)

Felvetődhet bennünk a kérdés már az elején; hogy lehet a hívő embernek is ellensége. Szomorúan kell belátnunk, olykor megtapasztalnunk, hogy van a hívő embernek is ellensége. Fontos, hogy a hívő ember ne legyen senkinek az elvetemült ellensége, de neki azért az életben lesznek, sokszor épp a hitért és az evangéliumért, ellenségei. Dávid nem ellensége Saulnak, sőt bánthatná Sault, de nem teszi, Saul viszont halálra keresve üldözi Dávidot.

Continue Reading →