„Akikhez nem volt méltó a világ” (Zsidókhoz írt lev. 11:38)

Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház

Magyar Testvéreim!

Valaki azt mondta:
Erőt, bölcsességet, előremenetelt, szeretetet, bátorságot kértem Istentől fiatal koromban.
Ezekből semmit sem és senkitől sem úgy kaptam, ahogy vártam.
De mindent megkaptam, amire szükségem volt.”

Délvidék egyik kis Tisza-parti településének hűséges lelkipásztora hívő presbitereivel elindult a település határába, hogy összegyűjtse a második nagy háború partizán-vérengzései alatt kivégzett drága eleik csontjait. A folyó áradása alámosta a temető partjait, keserves napok végeztével egy közös nagy ládában vitték az emlékek nyomorúságát.
A felépülő Emlékmű szövegén tanakodtak. Kik állítják, kiknek? Hova kerüljön? Miből legyen az anyaga? Kit hívjanak meg az anyaországból? Melyik napra tegyék?
Kik készítsék el? Ki tudják-e fizetni a költségeket határidőre? Lehet-e még retorzió ennyi év után is? Mit szól a többségi társadalom? Mi legyen a felirata?
Nehéz, súlyos kérdések ezek. Egy keservesen lerobotolt élet a semmiért, 80 évvel később még a temetés tisztessége is lélekpróbáló fájdalmakat éget Trianon-átkos csillagzata alatt.

Kárpátia zenekar: Délvidéki szél

Radnóti Miklós – Latinovits Zoltán: Nem tudhatom

‡ „Talán még fel sem fogtam azt, amit kaptam, talán én mást érdemelnék.
Ahhoz, hogy mind az összes jót visszaadjam, talán egy élet is kevés.
Hisz úgy szeretsz, ahogy soha senki más, Te vagy szívemnek a Megváltás!”

‡ Újszövetségi napi igénk által elérkeztünk a Zsidókhoz írt levél legismertebb fejezetéhez, mely a hitről és hőseiről szól.
Megmondja, mi a hit és megmutatja ezt a hitet a szent történet legkiemelkedőbb egyéniségének életében.

A HIT A REMÉNY LETT DOLGOK VALÓSÁGA, ÉS A LÁTHATATLANOKRÓL VALÓ TAPASZTALÁS

A Heidelbergi Káté ezt így mondja: a hit nemcsak bizonyos ismeret, ami által igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő Igéjében kijelentett, hanem szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek ébreszt bennem, hogy nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot és örök üdvösséget ajándékozott Isten ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.
A Zsid. 11:3 verse döntő az egész könyv, akár a Szentírás egészének megértése okán:
„Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható”
A lét mögött ott áll a LOGOS, a világ legbelső értelme, a tapasztalati világ mögött a szellemi világ.
A tapasztalati valóság létrehozója, magyarázója, a láthatatlan, érzékfölötti valóság: a LÉLEK!
Ez a LÉLEK, a szellem az igazi, az ősvalóság.

Rúzsa Magdolna – Tárd ki a szíved

Juhász Gyula: Lázár az égben

Bíbor és bársony köntös lesz ezután az éked.
– Köszönöm, megszoktam már a darócot, mely éget.

Arany és ezüst tálból fogsz enni csarnokomban.
– Köszönöm, megszoktam már a csontokat a porban.

Tömjén és mirrha s ámbra fog illatozni néked.
– Köszönöm, a bús erdők gyantája volt az élet.

A angyalok danáját hallod majd mindörökkön.
– Köszönöm, az anyámét hallom, ringatva bölcsőm!

Ábrahám kebelében az üdvök üdve vár rád.
– Köszönöm, engedjétek tovább is élni Lázárt!

„Mi legyen az Emlékmű felirata?”, – talán ez a kérdés bizonyult a legnehezebbnek a tízből.
Ami leginkább kifejezi nemzeti létünk legmélyebb titkát, magyarságunk lelki karakterének legigazibb vonásait, Istenhez tartozásunk nyelvi csodájának leggazdagabb bravúrjait!
Egy sokat olvasott, tájékozott atyafi ezt mondta a papjának: „Szívem szerint a magyar irodalom minden verséből feltennék egy sort az Emlékműre, hagy tudja meg a szerb, meg az osztrák, meg a cseh, meg a szlovák, meg a román, hogy milyenek is vagyunk mi valójában. Persze tudom, el sem tudják olvasni, másrészt képtelenség, de a tíz legszebb magyar regény címét felvésethetnénk egy márványtáblára.”

  1. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
  2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
  3. Szabó Magda: Abigél
  4. Jókai Mór: Az arany ember
  5. Fekete István: Tüskevár
  6. Tamási Áron: Ábel a rengetegben
  7. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
  8. Rideg Sándor: Indul a bakterház
  9. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
  10. Madách Imre: Az ember tragédiája

A pécskai cigánysoron – Kiss Károly

Ady Endre: Isten drága pénze

Hát eljöttem a kamattal,
Uram-Isten,
Agyonnyargalt akarattal
Siettem, hogy el ne késsek.

Itt az Élet, itt a pénzed.

Sokat kellett ráfizetni,
Uram-Isten,
Magamnak nem maradt semmi:
Ráment mind a kamatokra.

Gyilkos volt a világ sodra.

Inaimnak frisseségét,
Uram-Isten,
Barna hajam sűrüségét,
Erőmet a vérben, agyban:

Neked adtam, odahagytam.

Drága pénz volt, mindegy most már,
Uram-Isten,
De hogyha már megkinoztál,
Hagyd még nálam drága pénzed.

Drága kölcsön, drága Élet.

Fogatlanul, akaratlan,
Uram-Isten,
Lehessek még hatalmadban,
Uzsorával legyek még ott:

A világban, nyomorékod.

Nagy adóval, nagy kamattal,
Uram-Isten,
Akaratlan akarattal,
Add, egy kicsit visszatérjek.

Csak hogy éljek, csak hogy éljek.

‡ „MEGKÖVEZTÉK, MEGÉGETTÉK, SZÉTFŰRÉSZELTÉK, KARDÉLRE HÁNYTÁK ŐKET, JUHOK ÉS KECSKÉK BŐRÉBEN BUJDOSTAK, NÉLKÜLÖZVE, NYOMOROGVA, GYÖTRŐDVE AZOK, AKIKHEZ NEM VOLT MÉLTÓ A VILÁG, BOLYONGTAK PUSZTÁKBAN ÉS HEGYEKBEN, BARLANGOKBAN ÉS FÖLD SZAKADÉKAIBAN”
(zsid. 11:37-38)

‡ Nincs vége-hossza az ártatlan szenvedésének!
A világ le akarja rázni magáról, szökik előlük, vagy simán eltapossa.
De Isten felírja nevüket az Élet könyvébe és a Kijelentés történetébe.

Sárospatak Református Kollégium udvara

Békás szoros – Gyilkos tó (Erdély-Tárogató zene)

Tóth Árpád: Bús, délelőtti vers

Ma langy a lég opálja,
Nyilát a nap dobálja,
Friss fény forog az utcán,
Szivem! örülni tudsz tán?

Ti sürgő földi népek,
Közétek sirva lépek,
A szívetekbe látok,
Oh miért is titkoljátok?

A sárga nap ragyoghat,
Az ízes szél gagyoghat,
Az orcánk színes lárva,
De sötét agyunk árva.

Kivűl szemek zafirja,
Az ajkak gyenge pírja,
De benn a mellkas váza
A nyomorúság háza.

Ha most csodát tehetnék
S kezembe felvehetnék
Minden szivet, szegények,
Kihúnynának a fények.

Úgy raknám búnkat eggyé,
Egy nagy fekete heggyé,
Emelnék, rakva jajszót,
Egy bánat-csimborasszót.

Hadd nőne föl az égre,
Az Isten lássa végre,
Pokol-fenékre döntse,
Az óceán elöntse!

Új szívünk nőjjön, égi
Szelid szív, ne a régi,
Ne tudjon kínt meg lázat,
Ne érje több gyalázat.

Dühöt, bosszút ne értsen,
Ne gyülöljön, ne sértsen,
Szeressen, csak szeressen,
Forrón, ezerszeressen.

Legyen minden sziv áldott,
Melyet dobogni váltott
Anyáink szentelt kínja,
A szülő vér rubinja.

Hisz oly egyetlen drága
Az élet halk virága,
Annak kéne örűlni,
Szennyektől megtörűlni.

Tudósok ezt szeressék,
Rejtett titkát keressék,
Hisz minden bölcs szó talmi,
Amíg meg is kell halni.

Örökre ifju élet!
Jó vón vidulni véled,
Ne lenne más igazság,
Csak az örök vigasság.

Hogy minden nép örűljön,
Könnyet az is törűljön,
Ki sír a Végzet balján
A bús Kárpátok alján.

Oh isten, isten, isten,
Ne űlj az égbe resten,
Ma langy a lég opálja,
Nyilát a nap dobálja.

Fényed forog az utcán,
Még könyörűlni tudsz tán,
Nézd, orcánk színes lárva,
De setét agyunk árva…

Szent Márton katona-püspököt egész Közép és Nyugat-Európa tiszteli és magáénak vallja.
Szombathely városában született 316 vagy 317-ben, ezért a magyar föld fő védőszentjei között tartjuk számon.
A népénekek Magyarország apostolának, fejedelmének nevezik.

„Akikre nem volt méltó a világ”: Kapisztrán Szent János, Hunyadi János, Tomory Pál, Apor Vilmos, Márton Áron, Mindszenty József, Ravasz László, Hegedűs Lóránt.
Prófétaként vezették és szolgálták népüket tűzoszlop és sötét felhők alatt feltartozhatatlanul!

El Greco: Szent Márton és a koldus

Népének Szent Márton püspökről

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

„Mint oldott kéve, hull szét nemzetünk”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Még messze van az orosz-ukrán háború vége
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Aki Márton napján libát nem eszik
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ábrahám, mint nem zsidó nő és a közelgő megváltás
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. november 12.

A képek forrásai:
martinus.hu
magyarulbabelben.net
pxhere.com
mek.oszk_.hu
zeavirag.hu
hu.wikipedia.org
kuruc.info
erdelyinaplo.ro
romkat.hu
mazsihisz.hu
publicdomainpictures.net