„Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság” (I. Mózes 1:3)

Sóslak, Szent László templom, Kárpátalja

Magyar Testvéreim!

Billy Graham, világhírű amerikai baptista igehirdető mondotta:
„A Szentlélek feladata elítélni, Isten feladata megítélni, és az én dolgom szeretni”
‡ Az Apostolok Cselekedetei könyv 2. fejezete írja: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, megteltek mind Szentlélekkel”
A lelki újjászületés bölcsője ringott vágyakozó sorsukban és tudták,az a magasztos csoda történt meg, amire igazán szükségük van.
Azt is tudták, hogy kívül esik emberi természetünk lehetőségein, kívül esik akaratunkon és képességeinken.
Ezt a világot ezzel a világgal megmenteni nem lehet.
Emberi gondolattal nem lehet az emberi szívet megnyugtatni és emberi érzésekkel nem lehet az emberi gondolatokat megfényesítve megújítani.
Nem lehet a világot megváltoztatni és megszentelni sem fegyverrel, sem könyvvel, sem technológiával.

‡ Makovecz Imre Ybl-díjas világhírű építészmérnök, az organikus létszerveződés teljességét felmutató zseni templomaiban és más középületeiben megoldotta és megadta a választ Nikodémus kérdésére: „Hogyan születhet újjá az ember öreg létére? Hogyan történhet ez?”
Jézus így válaszolt:
„Te tanítója vagy Izraelnek, és ezt nem tudod?”
„Ami testtől született, test az, ami Lélektől született, lélek az” (Jn.3:6)
„Bizony, bizony mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot.
Ha a földi dolgokat mondtam el nektek és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeieket mondom el nektek?”
(Jn. ev. 3:10-12)
Nikodémus alakja mint a törvényvallás képviselője egyre távolodik, mintha egy süllyedő sziget szirtfokán ködbevesző szobor lenne.
Ami test, így vész el.
Vele szemben az innenső parton lobognak a pünkösd örök-tüzei, a lelki megújulásnak, Istentől való újjászületésnek csodái támadnak és az élet diadaléneke zeng.

Csenger – Görög katholikus Angyalszárnyas templom, mely összeköti a mennyet a földdel, 2015. szeptember 7.

‡ Ez az újjászületés a Szentlélek munkája. Megteremti bennünk az új, tiszta, megszentelt életet.

Sík Sándor: Fehér nap, Áldozás-Elsőáldozás – Olvassuk el a piarista rendfőnök hitvallását!

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Gyimesközéplok 1020 hű magyarjának gyermekei 136-an a bérmálás szentségében részesedve tesznek bizonyságot az Ige és a költő igaz szaváról, ahol már a Tatros folyó is Moldva felé lejt…

‡ AKKOR derült fel először az isteni műalkotásnak a születési titka, mikor megzendül a teremtő szó: „Legyen világosság!”
‡ AKKOR dőlt el,hogy a teremtés isteni céllal bírjon és isteni minőséget hordozzon
‡ AKKOR történt, hogy Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől, hogy soha többé senki össze ne tévessze ezt a kettőt
‡ AKKOR történt, hogy Isten látá, hogy a világosság jó, vele rokon, belőle való
‡ AKKOR dőlt el, hogy ez mindaddig érvényes, amíg a teremtés fennáll
‡ AKKOR már bizonyos volt, hogy ami élet, jóság és igazság, az világosság
‡ AKKOR már énekelték az angyalok, hogy a fény örök szimbóluma Isten dicsőségének
‡ AKKOR már tudta a gonosz is, hogy a halál, bűn és kárhozat az sötétség, tehát sátáni
‡ AKKOR már egy angyal remélte, hogy lesz egy költő a világon, aki „A szellőzködő lágy melegben, tapsikolnak a jázminok” c. versben fogja éltetni a fényt
‡ AKKOR már a SZENTHÁROMSÁG belső tanácsvégzése tudta, hogy a VILÁG VILÁGOSSÁGÁT EGYETLEN IGEN fogja hordozni és fényre szülni

Kecskemét – Barátok temploma Templomkert – Mária oltár

Szállj szívünkbe, nagy Isten (Pünkösdi katolikus népének – Gyergyóújfalu)

‡ Legyen világosság.
Két dolgot látok ebben: ez a legnagyobb ajándék és ez a legnagyobb feladat.

A teremtés csodáját követően a természet ünnepelni a kezdte a fény és élet csodáját.
A halak csobbantak a vízben, a madarak Assisi Szent Ferencnek külön énekeltek
Mózes engedetlen, kemény szívű népe csak vándorolt tovább
Adventre fény hozott reménységet
Nagypéntekre a húsvét örök életet

József Attila: A paradicsom életté lesz

A reformációban az volt a csodálatos, hogy újra megjelent a fény.
♥ Meglátták,hogy a Mammon imádata milyen bűnökbe hajszolja az embert
♥ Meglátták,hogy milyen gazdag Isten kegyelmes szeretete
♥ Meglátták, hogy Isten anyanyelveken megszólaló Igéje az első Pünkösd óta képes gyülekezeteket kihívni minden népből, és lelki néppé formálni

Kecskemét – Hitvalló őseink hitének csodái:

Áprily Lajos: A rím verse – Édes anyanyelvünk 10 millió szava 1,5 millió rímet hordoz! Íme egy csokor választottságunk tudományos és szakrális voltáról!

Hazája álom és titok,
szem-nem-legelte pázsitok.

Egyszer csak itt van s mint kis ér,
csilingel és kisér, kisér.

S fürtös csengő lesz: hangpatak,
amelybe új csengés szakad.

Mentát locsol, szirmot sodor
és illatos lesz, mint a bor.

És mámoros lesz, partot ont,
kurjongató, vidám bolond.

A mély felé örvénnyel ás,
hogy belenézni: kábulás.

A fényen tündökölve fut
és fényes tündérvölgybe jut.

S tó lesz, virágot úsztató,
habnyugtató és tiszta tó.

Nem ás, nem ont és nem kering –
csak ring s a lelkem benne ring.

‡ Mint özönvizek felett a Noé bárkája, úgy úszik egy Istentől szerkesztett lelki hajó az idő és sors özönvizein.
Ez az egyház.
„Aki nem született víztől és Szentlélektől, semmiképpen sem megy be Isten Országába.”
Ez a szó, hogy víz, utal arra, hogy az újjászületésnek van sákramentuma.
Van egy közösség, amelyet a Szentlélek azért gyűjtött egybe, hogy állandóan Ő legyen a mi pásztorunk, vigasztalónk, jóra vezérlőnk.
Mindezt összefoglaljuk abban, hogy a Szentlélek a maga céljai szolgálatára megalkotta az egyházat, ennek az egyháznak nagy ígéreteket tett, melyet megőriz az idők végezetéig.

Dévai Nagy Kamilla: Kell ott fenn egy ország

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

prof. Dr. Bogár László: Orosz Trianon, avagy a meg nem gondolt gondolata

Hálaadó istentisztelet a Szent László freskók alatt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Megerősíteni a Kőrösi Csoma Sándor által képviselt magyarságtudatot
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Holland bevándorlók
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Munkácsy Mihály: A Krisztus-trilógia – Krisztus Pilátus előtt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Keresztutat járunk
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi Laszló
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. május 14.

A képek forrásai:
epiteszforum.hu
magyarkurur.hu
reformatus.hu
hu.wikipedia.org
mtva.hu
3szek.ro
szekelyhon.ro
hirado.hu
romkat.ro

Vélemény, hozzászólás?