„Az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet” (Szent Jakab lev.1:4)

Magyar Testvéreim!

Az Újszövetség legcsodálatosabb hittani műve Szent Pál Római levele, legcsodálatosabb etikai műve pedig Szent Jakab levele.
Bibliaolvasó kalauzunk szerint napi igénk, melynek alapgondolata, hogy az igazi hit jó‑cselekedetekben gyümölcsözik.
Az erkölcstől elválasztott hit képmutatás.
A szó kereszténységével szemben a tett kereszténységét hirdeti.

A SZENT HEGYI BESZÉDNEK KÉT ÉVEZREDES VISSZHANGJA NEMZEDÉKRŐL‑NEMZEDÉKRE

Jakab a jeruzsálemi gyülekezet feje, az Úr testvére, lelki, szellemi, erkölcsi tartása mindenki számára példaértékű, még Péter apostol is felnézett reá.
A Törvényről való nézetei Teljesen azonosak Jézussal.
Mélyen megindító a szegény emberekből álló gyülekezetek helyzete, a szórványok sorsa, az élet árnyékos oldalára vetett kétkezi munkásemberek, földmívesek,kereskedők sorsa.
Számomra Szent Lukács evangélista „sok-sok szegény Lázára, gazdag ifja” köszön vissza ma is.

Ó, Nagyasszony nemzetünk reménye – Gyomaendrőd Szent Imre Templom

Lengyel mezőkön tábortűz mellett
(Przemsyl, 1914. december hó)

„Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.
Az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincsen”

A levél abból indul ki, hogy a keresztény embernek nehéz küzdelmei vannak, s ebben akar segítségünkre lenni.
Azt, ami a keresztény embert támadja, gyötri,kísérti.
Erőpróbát lát benne.
A szentíró tanácsa: LÉGY ERŐS!

Őseink hite a jövő reménye

Jézus az Úr

Akik előttünk jártak állhatatosságban, számunkra ma is példák.
Kétszer is olvassuk az állhatatosság szót.
Az állhatatosság teszi tökéletessé a hitet.
Nemzetünk, egyházunk, ügyeink állhatatosai ők.
Krónikák és Bibliák írói- fordítói, Ispotályok és Templomok építői-megtöltői, Tudományt és Idegen világokat meghódítói.

Szamosújvár börtön fotója

Varga László erdélyi lelkipásztor fotója

„Milyen fordulatot vett a világ, írja az 1958-ban hazaárulásért életfogytiglani
kényszermunka táborra ítélt tudós-doktor jelölt fiatal lelkipásztor „Romániában”.
8 négyzetméteres cellába zártak össze hármónkat.
Kényszermunkát is végeztünk volna, hogy gyorsan teljen el az előttünk álló rövid élet, de azt sem lehetett.
Végigrugdostak sok ezer rabtársammal az ország valamennyi börtönén:
Kolozsvár, Jilava, Szamosujvár, Dés, Pitesti, Duna-delta poklai számunkra nem Dante regényei voltak, hanem Dosztojevszkíj és Szolzsenyicin szibériai élményei.
Dobai István, Kertész Gábor, Bányai Miklós, Csiha Kálmán református püspök, Szilágyi Árpád, Venczel József, Andássy Ernö, Balaskó Miklós, Borbély József, Ferences barátok, Unitárius egyház teljes testülete, Alexandra Todea püspök, Dr. Petrasevici, Schlesinger Salamon, Páskándi Géza, Márton Áron katolikus püspök, Jakab Antal katolikus püspök, gróf. Tisza György, Jeremiás,a nagykereskedő, az olajmágnás, a móc párttitkár.
Mikor háromszázan térdig érő vérben feküdtünk a Szecuritate órákon át tartó verése után, felemeltem fejem, hogy még egyszer lássam az ég tenyérnyi foltját Szamosújvár zárt udvaráról, mert azt is bedeszkázták az őrök.
Magyar hazaáruló nem láthatja még az eget sem.
Az őr ordította: »Vissza, büdös bandita«.
Ekkor vesztettem el eszméletem.”

Varga László erdélyi lelkipásztor

Lelkem néz a Golgotára, Jézusodnak nézd fejét.
Tövissel van koronázva, mégis áldva néz feléd.
Szenved Isten bajnoka és bár vérzik homloka.
A világot nem átkozza, meghal érte imádkozva.

‡ Alexandriai Szent Cirill püspök beszéde a 431-es Efézusi Zsinaton: „Szűz Mária, ki nem alvó lámpás, szüzesség koszorúja, igaz tanítás királyi pálcája, örökre ép temploma vagy!”

Havas Boldogasszony Templom
Santa Maria Maggiore – Róma, felszentelve 434
Augusztusi római ünnepek: Havas Boldogasszony, felszentelve 434-ben!

Juhász Gyula: A Fekete Mária

Ősi templom árnyas szögletében
Századoknak füstje és pora
Lassan lepte be s ő mély sötéten
Néz jövőbe hét tőrrel szivében:
Magyarok Asszonya.

Háború és béke váltakoztak
És jött és ment nemzetek sora,
Nyarak búzát, telek havat hoztak,
Ő csak nézett, a Fiát karolva:
Magyarok Asszonya.

Hű zarándok messze, messze tájról,
A lábain országút pora,
Vigaszt várva hozzájött s a távol
Múltakból gyászt s jó reményt világol
Magyarok Asszonya.

S jöttem én is, e szomorú öltő
Bús magyarja, hű zarándoka,
Mit adhatnék, csüggedt, árva költő:
E dalt hozom, mint könnyét a felhő,
Te feketén is vigaszt derengő
Magyarok Asszonya!

Beethoven cello sonata No. 4. in C major

Sík Sándor: Pannonhegyén, öreg padon, 1953

Pannonhegyén, öreg padon
Melegszem a pólyás napon.
Melegszem is, borzongok is:
Hat óra reggel, április.

Hátam mögött az Ezerév.
Alattam zsendülő vetés.
Túl, túl, Keleten, Nyugaton
Virrasztja percét az Atom.

Nem félek és nem lázadok.
Bennem élnek a századok.
Vetésem immár szembe nőtt.
Barázdám hordja a jövőt.

Ember vagyok, nem kevesebb.
Szomjuhozom a teljeset,
A tulajdonképpen-valót,
A teljességes napgolyót,

Amely libegő-könnyeden,
Túl pólyákon és tüzeken
Arany mosollyal elpihen
Az ég fehér felhőiben.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Vízi parádé: aranyérmes a magyar válogatott!
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Idén augusztusban sem szűkölködik programokban a Zoo Debrecen.

„Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
s ezer hála – malom csak zsoltárt mormolna”

Népszámlálás: 1,1 millió magyar lehet, 25 közigazgatási egységben 20 százalék alá csökkent a közösség aránya
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ötezer éves ősünkkel néztünk farkasszemet a hajdú-bihari szenzációs ásatáson
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Száz éve iktatták be az első kárpátaljai püspököt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egyedülálló történelmi sorozat mutatja be a mártírhalált halt Brenner János életét
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ötven millió birkától a méregdrága halakig
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

VII. Ősök Napja augusztusban Bugacon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. augusztus 5.

A képek forrásai:
beol.hu
hu.wikipedia.org
erdelyinaplo.ro
petapixel.com
e-nepujsag.ro
vaticannews.vu
civishir.hu
kronikaonline.ro
haon.hu
reformatus.hu
teol.hu
boon.hu
publicdomainpictures.net