„János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg” (Apostolok Cselekedetei 1:5)

Munkácsy Mihály: Siralomház
(Az ártatlanul halálraítélt magyar betyár utolsó estéje)

Magyar Testvéreim!

1944. június 2. napja péntekre esett. A vonatok szép renden futottak be a debreceni Nagyállomás szecessziós épületébe.
Büszkék voltak reá a helybéli kálvinisták, hiszen Pfaff Ferenc építész mérnök övéik után Szeged, Pécs, Miskolc, Pozsony, Kolozsvár állomásait is az európai építészet csúcsára emelte zseniális tehetsége révén.
A szép nyári reggel ragyogó napsütésében legalább 40-50 asszony várakozott a Nagyállomás mögött a Posta bejáratánál. Karjaikon kisgyermekek örültek a szelíd szeretet óvó biztonságának, míg a nagyobbacskák már elunták a várakozást, és húzták-vonták anyjukat ismeretlen kalandok felé.
Türelmesen intették majd őket, hogy már biztos hozza is a postás bácsi a várva-várt levelet férjeiktől a távoli frontról. – Aztán halk morajlás és csalódott keserűség égett bele az azúrkék égbe, na majd jövünk hétfőn újra, hátha akkor.

Kárpátia zenekar: Tábori posta – Hallgassuk meg az ikonikus dalt!

Távolinak tűnt akkor Trianon-átka, pedig még csak 24 esztendő telt el, nem gondoltak azon a nyári reggelen arra sem, hogy mi volt népünk olyan rettenetes nagy bűne?
Ugyan miért lehetünk mi fontosak, hogy az USA és szövetségesei rajtunk teszteljék hadi-technikai fölényüket? Nem szenvedtünk eleget az ördög Habsburgtól?, az orosztól?
Most jön reánk Amerika is, akitől pedig csak jót reméltünk! Drezda, Hirosima, Nagaszaki lesz a sorsunk? Ez velünk nem történhet meg, – mondták, Debrecent nem bántja senki.
Milyen lehet az, mikor 130 db. B 17 vadászbombázó ellepi a szép kék eget? Hangja a bombák terhétől morajlik, halált hozó gonoszsága pokollá teszi percen belül életek álmát, évszázadok munkáját, egy szép ország második városát.
Milyen érzés 1200 ártatlan embert egyszerre meghalni látni? Sok ezer sebesült halálsikolyát hallani? Állomást, templomokat, lakóházakat porrá égetni?
Bátorság kellett 500 szarvasmarhát Hajdúböszörményben repülőgépről lemészárolni? Legalább olyan hőstett volt, mint a tiszta szívű indiánok kiirtása a „fejlődés” nevében.
Amit hitvány „tervetek” még épen hagyott, azt bevégezte 44 őszétől 45 tavaszáig a szovjet-német páros.
Szépen írta nagy költőnk:

Radnóti Miklós: Nem tudhatom – Hallgassuk meg a fájdalmasan szép művet a színészkirály előadásában!

„Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott”
(Apostolok Cselekedeti 1:1-2)
Szent Lukács evangélista orvosként mély szeretettel és történészként tárgyilagos szakmai tudással írja le számunkra Szent Urunk sorsának sorsdöntő állomásait.
Az Úr a megfeszített, feltámadott és mennybement Jézus. Eszközei az apostolok, a Szentlélek és az Ige.
Az Evangéliumban az igazság közléséről van szó, az Apostolok Cselekedeteiben pedig a misszióról: hogyan adják át a küldöttek a megismert igazságot.
A Feltámadott Úr egy egészen meghatározott időt használt fel arra, hogy az apostolait felkészítse arra az időre, mikor már nem lesz velük.
Ez a biblikus 40 nap gyorsan eljárt, és elérkezett a búcsú napja, mikor az ég felhői eltakarták szemeik elől áldó kezeit, áldó tekintetét, áldott életét.

Juhász Gyula: A Föltámadott – Olvassuk el e hit emberének hitvallását! Milyen is az, mikor Isten Szentje emelkedik fel a magasba!

Negyven napig még a földön maradt.
Járt-kelt a zöldben, megfürdött a fényben,
Szívében érezé a szent tavaszt.

A gyermekek közt játszott és mesélt,
Virágát derűs homlokára fonta,
Ujjongva mondta: Ó élet, te szép!

Negyven napig még a földön maradt.
Ragyogó lelke távol ködbe látta
A koponyák hegyét, az árnyakat.

Egy orgonavirágos hajnaltájon
Oly könnyű lőn a teste, mint a fény
S elszállt némán a mennybe, mint egy álom.

„Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik:” – Életük legnagyobb kegyelme és áldása volt amit ember elnyerhet e földön, hogy látta és hallgathatta Jézust!
Minden más másodlagos, és ez így van ma is! Mert minden elmúlik, csak a szeretet marad meg. A szeretet pedig maga Isten!

A Szent Lélek kitöltetése az a döntő esemény, amely az Újszövetséget realizálja, mintegy életbe lépteti.
Keresztelő Szent Jánosnak csak a bűnbánat és az ígéret vízkeresztsége adatott meg Isten Országa küszöbén.
A Szent Lélek tűzkeresztségével az újjászületés (Jn.3:5) és a beteljesedés lesz az osztályrészük, s ezzel megvalósul az Ótestamentum jóslata az Újtestamentumról Jeremiás 31:31-34 szerint.

Kárpátia zenekar: Ha kell – Hallgassuk meg az ikonikus dalt!

A tanítványok előtt kitárul egy felséges eposz, egy roppant történelem, a Szent Lélek hőskölteménye.
Az, hogy vesznek erőt, s tanúi lesznek a megfeszített és feltámadott Krisztusnak, először Jeruzsálemben, végül a Föld legvégső határáig.
Ennek a nagy célnak a kitűzése után Jézus elválik tanítványaitól: szemük láttára felemeltetik, és felhő takarja el Őt szemeik elől.

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont!

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat!

Sírnivalón szomorú
(A képre kattintva a bemutató megtekinthető!)

A letiltott Trianon – film – Raffay Ernő nyílt levele a közmédia vezetőjéhez
(A képre kattintva, külön lapfülön olvasható az írás!)

Kokárdát készítenek és almás pitét sütnek a gyerekek San Franciscoban
(A képre kattintva, külön lapfülön olvasható az írás!)

Késhegyre a magyarokkal
(A képre kattintva, külön lapfülön olvasható az írás!)

Magában hordozza nemzetünk múltját
(A képre kattintva, külön lapfülön olvasható az írás!)

Jó kezekbe kerülhet a zsibói Wesselényi kastély
(A képre kattintva, külön lapfülön olvasható az írás!)

Történelmi fotók
(A képre kattintva a bemutató megtekinthető!)

prof. Dr. Papp Lajos: Állandó háborúra kell készülni a koronavírus ellen
(A képre kattintva a bemutató megtekinthető!)

Ének: Uram, Jézus, Légy velünk – Hallgassuk meg a tisztelgő bizonyságtételt Márton Áron hithős püspök emléke előtt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. május 8.

A képek forrásai:
mek.oszk.hu
magyarokbabelben.net
terkepbolt.unas_.hu
erdely.ma
kronikaonline.ro
haon.hu
szon.hu

Vélemény, hozzászólás?