„Királyod érkezik hozzád” /Zakariás próféta könyve 9:9/

Magyar Testvérem!

Míg az Ószövetség csupán 11-szer nevezi Istent Atyának, addig az Újszövetség 155 alkalommal. Ma már ijesztően nagy a száma azoknak, akik egyáltalán nem mondják: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Ma a világ váradalma nem Jézus felé irányul. Pedig az emberi szív ugyanolyan mint 2000 esztendeje: békétlen, nyugtalan, önző, szomorú, keserű, elégedetlen, aggódó, irigy, szeretetlen, kőszívű. Többre, másra, jobbra vágyik. Elfordult Istentől a szíve már régen, és nem tudja, hogy Istenre van legnagyobb szüksége. Valaki azt mondta, hogy mikor először járt az áhított Nyugaton, nem vette észre, hogy a csillogó gazdagság mögött mennyi üres és kiégett élet van, mely vágyik valami belső békességre, nyugalomra, csendre. De fordítva is igaz a történet. A gazdag Nyugatról szegény Mezőségre érkezik a vendég, és azt látja, hogy a templomokból özönlik ki a nép, és a látható nyomorúság között is boldogok az arcok és tekintetek.

Tekintsük meg a két fotón a nyárádmenti gyülekezet örömét a megújult templomban, és az új harangláb mellett!

„Örvendj nagyon, Sion leánya,
ujjongj, Jeruzsálem leánya!
Királyod érkezik hozzád,
aki igaz és diadalmas,
alázatos, és szamáron ül,
szamárcsikó hátán.”

A virágvasárnapi evangélium örömhíre már csendül a próféta ajkán több száz évvel Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulása előtt.
Jézusra mondja az üzenet, hogy Király! Mindene van, ami nekünk nincs, de amire a legnagyobb szükségünk van.

Tekintsük meg a kisfilmet Bács Ferenc színművész szolgálatával: Jézus bevonul Jeruzsálembe!

A Nagyhét kezdete, szenvedéstörténetének utolsó felvonása, a Passió kiteljesedése a Virágvasárnap. A tündöklő fényben Jézus lenéz a városra, és megsiratja azt. A meg nem tért, engedetlen bűnös várost, mely szét lesz szórva. Nem ismerte fel meglátogatásának idejét, pedig Szent Urunk szerette volna összegyűjteni a szétszóródott juhokat, mint kotlós a kiscsibéit, de ti nem akartátok. És immár örökre rejtve marad szemeik előtt.
A vallási és világi hatalmasságok vegyes érzelmekkel figyelték a kialakult helyzetet. Gondoljunk bele, hiszen a páska ünnepre tóduló zarándoksereg létszáma elérhette a százezer főt. A zsidó Főtanács gyűlölettel csapott le minden új vallási kezdeményezésre, hiszen hatalmát féltette tőle. Róma számára a politikai stabilitás volt fontos, vallási kérdésekkel nem igen foglalkozott.
Poncius Pilátus a császár barátjaként, és Heródes haragosaként még ekkor nem igen tudta, hogyan fogja megoldani a kialakult helyzetet.

A virágvasárnapról készült kisfilm hűen adja vissza az ünnep lelkiségét. Tekintsük meg!

Pálóczi Horváth Ádám biblikus hitvallása virágvasárnapi énekünkben írja le a hit titkát:

„Ó, szentegyház hívek boldog országa.
Mily édes ez a Jézus királysága.
Szelíd, szegény ez és alázatos.
De nagy hatalmú, és csodálatos”
/331. Dícséret 2. v./

A jeruzsálemi bevonulás Jézus rendelkezései szerint történnek, ahogyan azt a próféta megírta, s amelyeknek értelmét a tanítványok csak Jézus megdicsőülése után ismerik fel.
Zakariás próféta azt mondja az eljövendő Messiás-Királyról, hogy szegényen és alázatosan jön népe közé, mert Ő az Úr szenvedő szolgája, Ebed Jahve. Aki nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úrnak Lelke által váltja meg népét.

Ezt a bibliai gondolatot, theologiai igazságot sem értette meg többek között a Habsburg. Bethlen Gábor leírja, hogy két pogány között őrlődünk, de a Habsburg rosszabb, mint a török. A Habsburg csak az erőben, a pénzben és a hatalomban hitt.
Trónját négyszer detronizálta a magyar nép legjobbjai, hiszen nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten Lelke segítségével szállt szembe az ördögi Mammon-imádó osztrákkal.

A Habsburg – ház magyar trónfosztásai:
– Az első trónfosztás 1620. Bethlen Gábor Fejedelem – Besztercebánya, 1620. augusztus.25.
– A második trónfosztás 1707 Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem – Ónod, 1707. június 13.
– Harmadik trónfosztás 1849 Kossuth Lajos Kormányzó – Debrecen, 1849. április 14.
– Negyedik trónfosztás 1921 Horthy Miklós Kormányzó – Budaörs, 1921. október 23.

Jól mutatja a Habsburg gátlástalan gyűlöletét a magyar nemzettel szemben V. Ferdinánd levele, melyben lemond trónjáról 1848. december 2. napján a 18 éves  Ferenc József javára:

„KOSSUTH LAJOS ÉS PÁRTÜTŐ TÁRSAI VAKMERŐ KÍSÉRLETE,MELYEK ÁLTAL SZERENCSÉTLEN HAZÁJUKBAN A HATALMAT BITOROLTÁK” A SZENT KORONA SZENT NEMZETE SOHA NEM VOLT SZERENCSÉTLEN.  GYARMATTÁ TI TETTÉTEK ÁTOK MAMMON – IMÁDATOTOK MIATT !!! A HATALMAT TI BITOROLTÁTOK FÖLÖTTÜNK 600 ÉVEN KERESZTÜL!!!

300 év alatt négy trónfosztás adott választ, és mutatott példát a világnak, hogy bármelyik gyarmattartó kifosztó igáját lélek által is össze lehet törni.
Jézus békés eszközzel és szándékkal vonul be Jeruzsálembe, hiszen a Békesség Fejedelme.
Pálmaágak, virágok a külső jegyei mindennek, de a Hallél zsoltárok éneklése a szív indulatát fejezi ki, melynek csúcspontja a 118. Zsoltár 26. v.
„Áldott aki jő az Úrnak nevében. Hozsánna, hozsánna”
A szegénység ismerte Jézust. Nem felejtette tanításait és csodáit. De a Békesség Városa zsinagógája megöli a prófétákat, és halálra adja az Egyszülöttet.

A nép emlékszik, és tud a négy trónfosztás körülményeiról, a hősökről és árulókról egyaránt. A bevonuló Jézusnak az örült akkor is és ma is, aki szereti. Aki betölti a szeretet kettős nagy parancsolatát, nem csak beszél róla, mint a hitetlen pap hiteltelenül.

Wass Albert: Jönnek – Nézzük meg e kisfilm felemelő sorait!

Nekünk virágvasárnapon is az Úrra van szükségünk. De mire van szüksége az Úrnak? Hogy ismerjük fel meglátogatásunk idejét!

A 20 esztendeje meghalt Szeleczky Zita szépséges színésznőről azt tanítja a krónikás, hogy az emigrációs magyarság legnagyobb művésze volt,a néplélek királyi fáklya vívője, kit látogatott a gonosz kor által kitermelt kommunista fajzat. De életébe korán bevonult Jézus, és segedelmével az üldözői még a port sem nyalhatták meg utána.
Kegyelmi ajándékok gazdagságának egész tárháza áldotta életét, és művészetén keresztül azt a világot, hová Isten fénysugárnak küldte, hirdetve a szabadulást!

Hallgassuk meg Szeleczky Zita művésznő egy dalát: A kanyargó Tisza-partján!

„A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat”

Áldott Nagyhetet kívánok Testvéreimnek!

Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2019. április 13.

A képek forrásai:
hu.wikiepedia.org

Vélemény, hozzászólás?