„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Szent Lukács ev. 6:36)

Havas-Boldogasszony Templom Pécs

Magyar Testvéreim!

Senki úgy nem ismeri az emberi lélek mélységét, a szív indulatát, a gondolat rejtelmét mint Isten.
Erkölcsös ember lévén tudjuk mi a jó, tudjuk mi a rossz. Döntéseket hozunk szüntelen, aztán ha tévedtünk, vagy szándékosan vétkeztünk, elkezdjük magyarázni a bizonyítványt lelkiismeretünknek, fele barátainknak, és Istennek is.
Nehéz az élet, értetlen a világ, meg hát mások is ezt csinálják.
Alapjában persze nincs gond, néha imádkozok, időnként adakozok, általában elítélem a világ sok szörnyűségét, de kis emberként úgy sem tudok mit tenni.
Ebbe a langyos semmittevésbe, képmutató külsőségbe és semmiért felelősséget nem vállaló farizeusi kétszínűségbe robban bele az ÓSZÖVETSÉG EVANGÉLIUMA!

Ézsaiás próféta könyve 58. fejezete 14 verset tartalmaz, mely lehetne a teljes Biblia foglalata is.
Ha csak ennyit őrizne meg az emlékezet, már az élet teljességének értelmét tudnánk.
„Ha majd senkire sem raksz jármot,
nem mutogatsz ujjal,
és nem beszélsz álnokul,
ha kenyeret adsz az éhezőnek,
és jól tartod a nyomorultat,
akkor fölragyog a sötétben világosságod”


EZ KEDVES ÉNELŐTTEM, SZÓL AZ ÚR: IGAZ ISTENTISZTELET, JOGREND, SZÉP ERKÖLCS, IGAZSÁGOSABB VILÁG, ÖNTÖZÖTT KERT.
ÉRTS MEG MÁSOKAT IS, BOCSÁSS MEG, LÉGY IRGALMAS

Ferenczy Károly a napfény festője, Nagybánya csillaga (Bécs, 1862. február 8. – Budapest, 1917. március 18.) „Ahogy a természetet szemlélem, az áhítat, irgalom, jóság”

Hegyi beszéd

József Attila: Irgalom

Bizony nem voltam én sem az,
akit a családfők kegyelnek.
És időm sem volt – az igaz –
kikönyörögnöm a kegyelmet.

S bár hűvös, örökkévaló
dolgok közt muszáj őgyelegnem,
a palánkok közt szárnyaló
munkát nem lehet elfelednem.

Mit oltalmaztunk, nincs jelen,
azt most már támadóink védik.
Elejtem képzelt fegyverem,
mit kovácsoltam harminc évig.

És hallgatom a híreket,
miket mélyemből énszavam hoz.
Amíg a világ ily veszett,
én irgalmas leszek magamhoz.

(1936. október)

Simándy József: Egy rózsaszál szebben beszél

‡ Mennyit ér a másokért is fáradozó szeretet?
‡ Meddig ér el az állhatatos remény?
‡ Miért jobb adni,mint kapni?

Az Isten emberekkel kötött szövetsége: az irgalmasság története.
Miután Mária megkapta Gabriel angyaltól a jó hírt, a Magnificatban prófétai módon megénekli az irgalmat, amellyel Isten kiválasztotta őt.
Boldogságos Szűz Mária az Egyház tökéletes jelképévé válik, aki evangelizál, mivel ő az, aki a Szentlélektől méhébe fogadta az Evangéliumot.
A prófétai hagyományban az irgalom szoros kapcsolatban van az anyaméhhel. valamint azzal a nagylelkű, elkötelezett és hűséges jósággal, amely a szülői kapcsolatokat jellemzi.
Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a hűséges szeretetet, és ezzel alkalmassá téve őt az irgalmasságra.
Ez egy mindig megújuló csoda, hogy az isteni irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk életét, a felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva minket, amit az egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez.

Munkácsy Mihály: Kislány kutyával (1880 körül)

– Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
– Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek!,
– folytatja Szent Urunk a Hegyi Beszédben.

Jézus nem beszélt hiába. Olyan irgalmasságot hozott e világra, amilyen itt azelőtt sohasem volt.
Sem Izrael, sem az őt körülvevő világ nem értette és nem gyakorolta az irgalmasságot.
Nem éreztek együtt a szerencsétlennel, hanem borzadva, megvetve, kárörömmel szemlélték.
„Isten üldözi őket gonosztetteik miatt”, – mondogatták.
„Amit vetettek, azt aratják”, – mondogatták
„Minek annyi gyerek, ha nem tudja felnevelni”?, – mondogatták

„Eljő, eljő az a nagy szép idő
Amely felé reményim szállanak”

(Petőfi Sándor – 1848 január)

Miklós cár levele Szentpétervárról Bécsbe Ferenc József osztrák császár és magyar királyhoz 1849. augusztus 15.

„Gyakoroljon irgalmat, kegyelmezzen a Világosnál magát megadó honvédsereg tábornokainak, főtisztjeinek.
Gyakorolja a keresztényi irgalom krisztusi példáját és parancsát”


Ferenc József osztrák császár válasza Bécsből Szentpétervárra Miklós cárnak:

“A magyarok hajlamosak a ribillióra.
Meg kell semmisiteni a magyar nemzetet és magyar államot.
Haynaura bíztam a feladatot.
Meg fognak telni az akasztófák,várbörtönök”

Madách Imre: A civilizátor (részlet, 1850)

„Ilyen viszonyokról,mint a miénk,más népeknek fogalmuk sincsen.
Mi örökös harcban állunk létünkért,mi egy kalitkában vagyunk a fenevaddal,
mely minden percben el akar nyelni”

Hollósy Simon a napfény festője, Nagybánya csillaga
(Máramarossziget, 1857. február 2. – Técső, 1916. május 8.)
„Dosztojevszkíj Karamazov testvéreiről beszél Jézus”

Ködön át a máramarosi bércek

Szilágyi Domokos: Bűnöm. a szépség

Ha valami gyönyörűség ér
szép könyv, szép festmény, szép zene -,
mindig úgy érzem: szólni kéne,
hogy kiáltani kellene,

nyomaszt a bűn – s a versíráshoz
ez ad szívet, agyat, erőt -:
hogy hibámból vagy bárhogy is,
de eltitkolom mások előtt,

hogy nemcsak nekem van jogom rá,
nem szép a szép, ha csak magam
gyönyörködöm benne – – mi célja,
mi értelme, mi haszna van

a fénynek, hogyha véka rejti,
a virágnak, ha télikert
börtönében él eldugottan,
a dalnak, ha nem hallja meg

senki; – nyomaszt a bűntudat,
s ő késztet arra, hogy legyek
antenna, melyen át a szépség
eljut hozzátok, emberek.

Babits Mihály – Misztrál zenekar: Turáni induló

Késmárk – Thököly vár

‡ A történelem legbaljóslatúbb, legirgalmatlanabb, legdémonibb mondata ez volt:

„OLYANOK LESZTEK, MINT AZ ISTEN”

Elvesztve minden emberi méltóságot, fogyasztói tömeggé akarja lezülleszteni a világot.
Az elvakultság, az elidegenedés, a pénz bálványozása teljes közönyt zúdít a világra.
A piacok és a fogyasztás mindenhatósága, a profit szentsége dogmatikai magasságokba emelkedett.
Az új, több pólusú világrend kialakuló központjai élet-halál harcot vívnak a termőföldért, vízért, nyersanyagokért, technológiáért, piacokért.
Az írástudók felelőssége nagyon-nagy.

Kiáltsuk Adyval

„FEJÉT, JUSSÁT, SZÍVÉT KOBOZZÁK, S HA NÉHÁNYAN NEM KIÁLTOZNÁNK, AZT SEM TUDNÁ, HOGY ŐT POFOZZÁK”

prof. Dr. Bogár László: Hülyék hatalma, avagy miért győz mindig a „nem létező” erő?

Ősz-Zene: Vangelis – Hymne

‡ E dallal emlékezünk és búcsúzunk rövid, súlyos betegség után a Mennyei Hazába 56 éves korában hazatért Dr. Szabolcsi László ügyvéd, EU. szakjogász Testvérünkre.
Mennyei Jelenések Könyve 1:17-19 igéinek versei adjanak megvigasztalódást, élő reménységet és bizonyosságot Kedves Családja minden tagjának.
Népes munkatársi, baráti, ismerősi közösségnek, a nagy végtisztességtévő gyülekezet minden tagjának, továbbá azoknak is, akik akadályoztatásuk miatt távolból gyászoltak.
Karizmatikus intelligenciád, szelíd jóságod, irgalmas szereteted pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Jó Isten nyugtasson a feltámadás és örök élet reménysége alatt

‡ A szolgálat öröme, a Család boldogsága és reménye, hogy Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve Zsombor és Tímea részesedve a Szent Sákramentumban, élő reménységgel folytatják munkájukat a hit útján Szent Urunk követésében!
Jó Isten áldja a szerető szívű családot jó egészségben.

Vezess Jézusunk, S véled indulunk 434 Református Ének

E Turul- madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Márai, az Andrássyak, és a Felvidék kőbe faragott gótikus csodái
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egy lokálpatrióta Washingtonból
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A „nagyon kedves Fuggerek”
Akik sakkban tartották a Habsburgokat és a Vatikánt is – Egy háttérhatalom működése a 15. és 16. században
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

TRIANON 10 OKA
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A Szentföldön dolgozó erdélyi szerzetes : hivatása mindenkinek van, csak fel kell ismerni
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Megtalálni, ami emel rajtunk
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. augusztus. 6.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mng.hu
mek.oszk_.hu
mutargy.hur
eokk.hu
hungaricana.hu
szirom.hu
pecsievangelikus.hu
origo.hu
szon.hu
kepmas.hu
kronikaonline.ro
reformatus.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?