„Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek” /Szent Pál apostol II. lev. Thesszalonikába 3:11/

Mátyás, Magyarország, Csehország és Dalmácia uralkodójának babérkoszorús portréja
a Marlianus Mediolanensis Corvinában
A magyar nemzeti ereklye a Philostratus-corvina[8] díszoldala – amelynek Antonio Bonfini volt a latinra fordítója

A vatikáni Corvin-Breviarium kódex díszlapja. Szent Pál prédikál, előtte ül trónján Hunyadi Mátyás, Magyarország királya, mellette Beatrix királyné

Magyar Testvéreim!

Egy szállóige szerint az egész európai filozófia nem más, mint egy sor, Platonhoz fűzött lábjegyzet. Életének 80 esztendeje mindenre elégségesnek bizonyult (Kr. e 427. május 7. Athén – Kr. e. 347 Athén).
Ezt írta az antik görög világ hajnalán, tanulmányozva hazáját, majd Egyiptomot, és végül Itáliát: „A változatlan, örök dolgok a tapasztalati világ határain túl vannak.”
1. A kozmikus rendről azt írta, hogy szép, Akadémiája bejárata fölött ez állt: „Senki ne lépjen be ide, aki nem ért a geometriához”
2. A polisz (városok, városállamok) élete akkor lesz rendezett, ha azt törvények szabályozzák
3. Az emberi lélekben a szépség és igazság teremt harmóniát

2500 év után elmondhatjuk és megállapíthatjuk, hogy a mai modern természet és társadalomtudomány eszközeit is segítségül híva, Platon mindent tudott az életről.
Erkölcsi nagyságát mutatja egy példa: Mestere, Szokratész ártatlanul halálra van ítélve, aki azt derűvel fogadja. Miután kiitatják vele a méregpoharat, az utolsó mondta az volt tanítványa Platon felé, „valakinek tartozik egy kakassal, és ígérje meg, hogy elviszi neki”. Platon természetesen teljesítette.
Majd leírta filozófiai műveiben: „hogy milyen fontos a becsületes munkás élet, az erkölcs, és a földi törvények betartása az állam felé, ha az esetleg rossz, még akkor is.”

Tekintsük meg Platon mellszobrát!

Szent Pál apostol azon a vidéken jár 500 évvel később két tanítványával, Timótheussal és Silással. Filippiből menekülve érkezik Thesszalonikába, majd Athénba megy, onnan pedig Korinthusba, és megkezdi missziói igehírdetését. – A két thesszalonikai levél az újszövetségi kánon legrégibb darabja, Kr. u. 51 őszén vagyunk.
De miről ír az apostol a mai Szaloniki gazdag kereskedő kikötővárosába?
„Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, hogy meg ne terheljünk valakit közületek. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek.”
Mélyen és összefüggéseiben elemeztem, hogy milyen ismerete és kapcsolata lehetett Pál apostolnak az előtte négy-ötszáz évvel élt antik görög filozófiával, és legkiválóbb filozófusaival? E dolgozatban legyen elég annyi, hogy a becsületes munka, az erkölcsös élet, és a törvények betartása tökéletesen átfedi egymást.

Isten kegyelméből láthatjuk gyümölcseit az antik görög földön született műveknek, hiszen Janus Pannónius héber-görög-latin nyelvű munkáit egész Európában ismerték, humanista tudósként Mátyás udvarában élt nagybátyja, Vitéz János, a későbbi pécsi püspök, aki Magyarország politikai irányítója is volt.
Janus Pannónius Váradon az itáliai humanizmus talajából nőtt ki, verseiben megjelenik a reneszánsz gondolkodás és életérzés. A földi élet, a béke, a kultúra és a természet.

Tekintsük meg Janus Pannónius arcképét!

Elérkezve az érett középkorba – (skolasztika) IX-XlV. század között – az építészetben a gótika lesz a meghatározó. Még a Guttenberg-féle könyvnyomtatás előtt vagyunk, és a szerzetesi cellákban évek kemény munkájával rendkívül finom és jó minőségű bőrre írták a kódexeket.
Ezt írta valaki: „Mint a csillogó ékkövek, úgy tündökölnek előttem a felbecsülhetetlen értékű corvinák és reneszánsz diszkódexek az Országos Széchenyi Könyvtár sötétbe burkolózó kiállitó termeiben.
„Sugárzik, fénylik a tudás a lapokon.”
A Philostratos-Corvina az egyik legreprezentatívabb kódex, amely Mátyás király könyvtárából fennmaradt.

Tekintsük meg a beszélhetetlen csodát, mely hordozza magán a menny dicsőségét, az emberi akarat, szorgalom és tudás utolérhetetlen varázsát!
Mátyás király díszkönyvtára, a Corvina Bibliotheca nyomában:

Nézzük meg az alábbi kis videót, keresztény emberként bízva abban, hogy még egy kései bérmálkozás, vagy felnőtt konfirmáció segíthet az elveszett bárány megtalálásában!

Tiltakozni fogok a vallási fundamentalizmus ellen!

Tegnap meséltem el nektek, hogy a lengyel kormány a szexuális felvilágosítást bűncselekménynek nyilvánítja (Itt tudjátok megnézni: http://bit.ly/2Ovvi1d).Félek, még a magyar kormány is kedvet kap valami hasonló gazemberségre. Ezért felszólaltam az Európai Parlamentben.Tudjátok, eddig Magyarország exportálta az “illiberális demokráciát” Lengyelországba, és ha Magyarország hagyja, akkor most a lengyelek fogják a vallási fundamentalizmust Magyarországra exportálni. De én én tudom, hogy az európai magyarok ezt nem fogják hagyni. Gyermekeinke, iskolába járó sok százezer gyerekre gondolok és sziklaszilárd bennem az elhatározás, hogy ezt minden áron meg fogom akadályozni veletek együtt! Velem tartotok?🇭🇺🇪🇺

Közzétette: Dobrev Klára – 2019. november 16., szombat

Balassi Bálint mint a magyar irodalom első európai klasszikusa rövidre mért 39 esztendejében (1554. október 20. Zólyom – 1594. május 20. Esztergom) végvári vitézként 8 nyelven (!!!) beszélve és írva szerelmi költészetében, vitézi hősi-énekeiben, Istenes verseiben, drámáiban olyan példát hagyott az utókor nemzedékeire, mely fénylő csillagként mutatja a bátorság és szabadság útját.

Tekintsük meg fotóját e kivételes lelkű és szívű igaz magyar hazafinak!

A protestáns etika kemény jogszabályokkal és példával mutatta a felemelkedés útját különösen Kálvin nyomán egész Európában, majd az Újvilágban. Nem minden alap nélkül, szokták is mondani, hogy a klasszikus kapitalizmus atyja Johannes Calvin. Persze most ne a gátlástalan rabló-kizsákmányoló vadkapitalizmusra gondoljunk.
„A 10 parancsolat eme törvénye, hogy hat napon át munkálkodj, de a hetediket szenteld meg”. A kor felfogása szerint az ingyenélés, naplopás, lustaság, tétlenség, haszontalanság súlyos bűn. Szállóige: A Kádár-rendszer bűntette a munkakerülést, tehát jobban betartotta akaratán kívül a Biblia tanítását mint ma. Nem népi bölcsesség, de annak sem rossz, hanem Isten Igéje: „Aki nem dolgozik, ne is egyék”.
Szigorúnak tűnik, pedig nem az, hanem az igazságos közteher hordozás alapja. Platon szerint a polisz működéséhez dolgozni kell. Pál apostol szintén ezt vallja.
Környezetemben szégyen volt, ha valaki nem dolgozott. Olyan nincs, hogy nincs munka. Lehet, hogy nem képzettségünk szerint, de munka mindig van, csak akarni kell dolgozni.

Juhász Gyula: Kórus a Naphoz – Olvassuk el e szép verset!

Ragyogj le ránk áldott derűvel
Fények örök királya, nap,
A gond és bú felhőit űzd el
S mutasd meg tündöklőn magad!
Te vagy az élet érlelője,
Az aratás és szüret őre,
Áldás és békesség te vagy,
Ó nap, ragyogj ránk s el ne hagyj!
Szent fényed égjen a szivekben,
Hogy mind eltűnjön a sötét
És boldog, büszke győzelemben
Vegyük át földünk örökét.
Ragyogjon a tudás, művészet
És ünnepünk legyen az élet,
Ó nap, te fénylő és meleg,
Uralkodjál e föld felett!

(1927)

Szenczi Molnár Albert az „istenes-vénember” Károli Gáspár Bibliafordítása körül égeti tudós életét 1585-1590 között, viszi naponta gyalog Göncről Vizsolyba a lefordított íveket, hogy minél hamarabb szólaljon meg édes anyanyelvünkön az Örökkévaló Isten beszéde.
Európa legnagyobb tudósai boldogok voltak, és megtiszteltetésnek vették, ha e magyar lángészt barátjuknak nevezhették.

Tekintsük meg Isten egyik legdrágább ajándékának fotóját, Akit a magyar és az egyetemes kultúra javára és számára teremtett: Szenczi Molnár Albert!

Ha a sors Katedra helyett Golgotát ácsolt legkiválóbb fiainak, akkor gondoljunk arra, hogy e keserű pohár jutott Szent Krisztus Urunknak, Ludwig von Beethovennek, Munkácsy Mihálynak.

Kormorán: Magyar Golgota – Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. november 23.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
kozterkep.hu

Vélemény, hozzászólás?