Gyászjelentés

Dr. Mészáros István

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm  a gyászoló család nevében a sok vigasztaló levelet, üzenetet, telefonhívást, mellyel együttérzésetekről tettetek bizonyságot és vígasztaltatok minket szomorúságunkban.

Megrendülten küldöm Nektek sógorom (Zsuzsa nővérem férje), Dr.Mészáros István temetéséről szóló gyászjelentőt és pár fotót róla.

Temetése Dunapatajon lesz jövő szombaton, és lesz egy budapesti gyászistentisztelet másnap a Szilágyi Dezső téri templomban is, amelynek évtizedekig presbitere, majd főgondnoka volt.

Aki eljönne Dunapatajra, most szívesen leírom – családi javaslatra – az ottani egyik virágosnak a számát, ahol telefonon keresztül előre is lehet a virágrendelést intézni: Becző Kata virágboltos: +36 30 352 7758

Vígasztal minket Krisztus szava, melyet Lázár feltámasztása előtt mondott: 

“Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki énbennem hisz, ha meghal is, él.” (Jn 11: 25)

Áldás, békesség!

Hegedűs Lóránt