Napi ige és dicséret (2022. április 19.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Lukács evangéliuma 24. részének 1-7. versei:

1, A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2, És a követ a sírról elhengerítve találák.
3, És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4, És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5, És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
6, Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mit beszélt néktek, még mikor Galileában volt.
7, Mondván: Szükség az Ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.

Charles Haddon Spurgeon gondolatai:

A hétnek első napja emlékeztet Krisztus feltámadására, így ez az apostolok példája szerint lett a nyugalom napja. Vagy nem támasztja ez bennünk azt a gondolatot, hogy lelkünk nyugalma Üdvözítőnk feltámadásában lelte alapját? Vagy nem igaz-e, hogy Urunk feltámadásának tiszta megértése a Szent Szellem ereje által biztosítja számunkra a békességet? Mi, akik hiszünk Krisztus feltámadásában, bemegyünk a nyugalomba, ahogy Ő is nyugszik az Atya jobbján. Benne nyugszunk, mert műve be van fejezve; feltámadása a pecsét, hogy ő már mindent elvégzett, ami az övéi megmentésére szükséges. Ha most lélekben együtt elzarándokolunk az arimithiai József sírjához, és megtekintjük a helyet, ahol az Úr feküdt, legyen biztos a reménységünk.Komoly kívánságom, hogy ti, akik üdvötöket eddig az ellenkező irányban kerestétek, felhagynátok reménytelen fáradozásotokkal és felfognátok, hogy Krisztus közel van hozzátok. Ha pedig szívvel hisztek benne és szájjal megvalljátok, üdvözülni fogtok. “Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!” (Ézsaiás 45.22). “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róma 10.17). “Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe” (Ap.Csel. 16.31)Jézus él, tehát üdvözíthet mindenkor. Összes tennivalótok abban áll, hogy hitetek szemét ráírányítsátok: Ő tulajdonotokká lesz és megment; de ne keressétek a holtak között az élőt, mert Ő feltámadt!

352. dicséret: Krisztus ím feltámada…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrásai:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?