Napi ige és dicséret (2022. április 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Péter apostol első levele 2. részének 21-25. versei:

21, Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
22, A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:
23, A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:
24, A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.
25, Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

Oswald Chambers gondolatai:

Jézus keresztje Istennek a bűn felett mondott ítéletét hirdeti. Semmiképpen se tűrd meg Krisztus keresztjével kapcsolatban a vértanúság gondolatát. A kereszt nagyszerű győzelem volt, amely a poklot alapjáig megrendítette. Nincs semmi biztosabb sem az időben, sem az örökkévalóságban, mint amit Jézus Krisztus véghez vitt a kereszten: helyes kapcsolatba hozta az emberi nemzetséget Istennel. Az emberi élet alapjává a megváltást tette, vagyis minden embernek utat nyitott, hogy belépjen az Istennel való közösségbe.

A kereszt nem véletlenül jutott Jézusnak: Ő azért jött. Ő az a “Bárány, aki megöletett e világ alapjának felvettetése előtt”. Testté-lételének (János 1.14) egyetlen értelme a kereszt. Őrízkedj attól, hogy a “testben megjelent” Istent elválaszd a “bűnné lett” Isten Fiától. Már testté-létele is a megváltás céljából történt. Isten azért lett testté, hogy elvegye a bűnt; nem önmaga kiteljesedéséért. A Kereszt az idő és az örökkévalóság középpontja, s mindkettő talányát megoldja.

A kereszt nem egy ember keresztje, hanem Isten keresztje, és Isten keresztje soha nem válhat emberi tapasztalattá. A kereszt Isten természetének kiábrázolása, kapu, amelyen át minden ember egységre juthat Istennel. Amikor eljutottunk a keresztig, nem tudunk keresztül lépni rajta; ott maradunk abban az életben, amelynek a kereszt a kapuja.

A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. A kereszt az a hely, ahol hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út, – a csapás pedig Isten szívét éri.

215. dicséret: Eltévedtem mint juh,….

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?