Napi ige és dicséret (2022. augusztus 19.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 3. részének 7. verse:

Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Oswald Chambers gondolatai:

Erre a kérdésre: “Mimódon születhetik az ember, ha vén”, így felelhetünk: Amikor elég vén ahhoz, hogy meghaljon jogai, erényei, vallása utolsó foszlányának, egyszóval mindennek, és befogadja azt az életet, ami addig nem volt benne. Az új élet tudatos bűnbánatban és öntudatlan szentségben mutatkozik meg.

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak…” (János 1,12). Vajon Jézusról való ismeretem belső, szellemi felfogóképességemből születik-e, vagy csak abból, amit megtanultam, míg másokat hallgattam? Van-e valami az életemben, ami összekapcsol az Úr Jézussal, mint az én személyes Megváltómmal? Mindennek, ami szellemi életemben történik, az Ő személyes ismeretének kősziklájára kell felépülnie. Ha újjászülettem, látom Jézust.

“Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” (János 3,3) Isten országa jelei után kutatok, vagy észreveszem már Isten uralkodását? Az újjászületés új erőt ad a látáshoz és általa kezdem felismerni az Isten kormányzását. Eddig is Ő kormányzott, de az Ő természetéhez hűen; most, hogy elnyertem a természetét, már látom is az Ő kormányzását.

“Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született…” (1. János 3,9). Még csak igyekszem arra, hogy ne vétkezzek, vagy meg is szüntem vétkezni? Amikor Istentől születtünk, természetfeletti erőt kaptunk arra, hogy ne vétkezzünk. A Biblia soha nem kérdezi: kell-e a keresztyénnek vétkeznie? Hanem kifejezetten hangsúlyozza: a keresztyénnek nem kell vétkeznie! A bennünk lévő új élet valóságosan munkálkodik bennünk, hogy ne engedjünk a bűnnek és így nemcsak arra van erőnk, hogy ne tegyük meg, hanem, hogy megszünjünk vétkezni. Az 1. János 3,9 nem azt állítja, hogy nem tudunk vétkezni; hanem: hogyha engedelmeskedünk Isten bennünk lévő életének, akkor nem kell vétkeznünk.

467. dicséret: Mily jó, ha bűntől már szabad…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?