Napi ige és dicséret (2022. augusztus 9.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 2. részének 14-16. versei:

14, És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala:
15, És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;
16, És a galambárusoknak monda: Hordjátok el ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság házává.

Király Lajos lelkipásztor (Batiz) gondolatai:

A nyári nagytakarítás felfrissíti, megújítja, tisztává teszi lakásunkat. A fölolvasott Igében hasonló gondolatokkal találkozhatunk. Jézus, a zsidó húsvét közeledtével fölmegy Jeruzsálembe. Isten házába. A templom egy részét a pogányok udvara alkotta, mely egy átmeneti jellegű terület volt, ugyanis a pogányok csak eddig mehettek be, ha mégis tovább merészkedtek, halál várt rájuk. Tehát a templomnak eme része nem tartozott szorosan az istentisztelet helyszínéhez, de nem is különült el teljesen, ugyanis bárki imádkozhatott itt. Ezen a helyen talál Jézus különböző árusokra (14). Ezt látva, haragra gerjed, és Ézsaiás, illetve Jeremiás prófétákat idézve, ostorral űzi ki azokat az “idegen elemeket”, melyeknek ott helyük nincsen.

Pál apostol a Korinthusbeliekhez írt 1. levele 6. részének 19. versében azt mondja, hogy a hívő ember teste a Szent Lélek temploma. Ennek tudatában tevődik fel a kérdés: életed úgy van berendezve, ahogy Isten szeretné látni? Kinek a tulajdonában van, ki rendelkezik felette? Te rendezed be, Isten nélkül? A Heidelbergi Káté első kérdés-felelete szerint Jézus Krisztusnak tulajdonai vagyunk, ebből az is következik, hogy a “Gazda” rendelkezik a tulajdonjoggal. Jézus a történetben azért gerjed haragra, mert olyasmit műveltek a templomban, a “tulajdonában”, ami utálatos volt.

Isten akarata az, hogy kikerüljön életed templomából mindaz, ami nem oda való, még akkor is, ha ez a “takarítás” néha fájdalmas, s helyére az Istentől való kerüljön. Ő akar élni bennünk. Énekünkkel imádkozva mondjuk: “Jöjj és lakozz bennem:/ Hadd legyen már itt lenn/ Templomoddá szívem-lelkem!” 

Sepregess!

165. dicséret: Itt van Isten köztünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?