Napi ige és dicséret (2022. augusztus 8.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 28. részének 18-20. versei:

18, És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19, Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden  népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.
20, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek; és ímé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Ámen!

Oswald Chambers gondolatai:

Jézus Krisztus nem azt mondta: “Menj és ments lelkeket” – a lelkek megmentése Isten természetfeletti műve -, hanem azt: “Menj és tégy tanítvánnyá minden népet”. Addig azonban nem tehetsz tanítvánnyá senkit, amíg te magad nem vagy az. Amikor a tanítványok visszajöttek első kiküldetésükből, tele voltak örömmel, mert az ördögök is alá voltak rendelve nekik, és Jézus ezt mondta: “Ne a sikeres szolgálatnak örüljetek; az öröm nagy titka az, ha helyesen viszonyultok hozzám”. A kiküldött szolga lényegbevágó feladata az, hogy hű maradjon Isten hívásához és ráeszmáljen arra, hogy egyetlen célja embereket tanítványokká tenni. Van a lelkek megmentésére irányuló olyan szenvedély is, amely nem Istentől való, hanem abból a vágyból születik, hogy embereket a magunk elképzeléseihez térítsünk.

Isten szolgáját nem az teszi próbára, hogy az emberek megmentése nehéz, hogy az elpártoltakat nehéz visszaszerezni, vagy legyőzni bennük a tompa közönyt; hanem az, hogy nekik maguknak személyes kapcsolatuk legyen Jézus Krisztussal. “Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem?” Urunk újra meg újra felteszi ezt a kérdést, minden egyes esetben, amellyel találkozunk. Egy dologban von kérdőre minket: “Ismerem-e az én Feltámadott Uramat?” Ismerem-e a bennem lakó Szentlelkének hatalmát? Elég bölcs vagyok-e Isten szerint és elég bolond-e a világ szerint, hogy Jézus Krisztus szavára építsek, vagy hátat fordítok annak a természetfeletti helyzetnek, amely az Ő szolgájának egyetlen elhívatása, hogy ugyanis korlátlanul bízom Jézus Krisztusban? Ha bármilyen más módon járok el, teljesen elhagyom azt az utat, melyet Urunk jelölt meg: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön…, menjetek el azért.”

463. dicséret: Isten élő lelke jöjj…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?