Napi ige és dicséret (2023. április 21.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 2. részének 2. verse:

…Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Az ég térképe kitárt könyv, melyből a bölcs és a tudós olvashat. E térképből olvasták ki a nagy természeti katasztrófákat, új népek születését, az új korszakok keletkezését, mint ahogy itt a három király kiolvasta egy rendkívüli király születését, aki az egész emberiség számára sorsdöntő lesz.

Az idők jeleit minden gondolkodó ember figyeli, és azokból a maga számára próbálja a legjobb magatartást kiszűrni. E három bölcs elindult, hogy saját szemével győződjön meg e rendkívüli esemény bekövetkezéséről. Sokan nézik meg ma is az olimpiákat, óriás építmények felavatását, vagy rendkívüli zenei eseményeket. Nem sajnálnak pénzt, fáradtságot, mert úgy hiszik, hogy az élmény rendkívülisége a számukra mindent megér. A hitben járóknak ez nemcsak szórakozás, de létük alapeleme, életük tartalma, amiért érdemes mindent odaáldozni: néha életüket is. A betlehemi üstökös feltűnése egy új világkorszak eljövetelét hirdette, melyben a megváltás teljességre jut, és minden prófétai ígéret, jóslat megvalósul. Milyen nagy ígéretek, várakozások foglalkoztatnak minket?

Az eseményeket nem elég távolról figyelni. Benne kell lenni az események forgatagában, részt is kell vállalni annak napi munkájában, türelmesen igazgatni irányát, lenyesegetni vadhajtásait, segítséget adni bénító megtorpanása idején. Keresztyénségünket élni kell, és csodálatos feladatok, áldott tervek megszületésénél bábáskodni kell. Isten teremtésében nincs megállás, az szüntelen újjászületések folyamata, amiben tevékenykedni létünknek magasabbrendű hívatása, isteni elhívatásunk. Megláttad Isten felragyogó csillagát és elindultál követni? Jézus az emberiség csillaga.

312. dicséret: Várj, ember szíve készen…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu