Napi ige és dicséret (2023. április 8.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 19. részének 36. verse:

Mert lettek ezek, hogy beteljesedjék az Írás: Az ő csontja meg ne törettessék.

Máthé Róbert lelkipásztor (Patóháza) gondolatai: 

Jézusnak nem azért kellett szenvednie, mert elveszítette erejét és nem tudott megmenekülni vádlói és bántalmazói hatalma alól, hanem mert Isten akarta így. Jézus tudta, hogy földi pályafutásának minden pillanata gondosan meg volt tervezve, és Ő e terv; az Atya akarata szerint élte egész földi életét, hogy beteljesedjék az Írás.

A mai Ige megtanít arra, hogy az életben semmi sem történik véletlenül. Idézhetjük hitvallásunk, a Heidelbergi Káté bizonyságtételét is: “Fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden; nem véletlenségből, hanem az Ő atyai tanácsából és akaratából jő.”

Mindannyiunk életét gondosan megtervezte Isten, feladatokat, küldetést bízott ránk, és azt várja, hogy alázatosan elfogadjuk és cselekedjük az Ő akaratát. Isten akarata azonban nem csak szép és kényelmes dolgokat jelent számodra, hanem sokszor szenvedést és megpróbáltatást. De akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Jézus, aki a legszebb imádságba belefoglalta; “legyen meg a te akaratod”, példát mutat, a világ legnagyobb szenvedései között sem tagadja meg Isten akaratát.

“Az Ő csontja meg ne törettessék”, akárcsak a páskabáránynak, melyet az egyiptomi kivonulás éjszakáján fogyasztottak el és vérével bekenték az ajtófélfát. A páskabárány elkészítésének legfontosabb szabálya volt, hogy nem volt szabad megtörni egy csontját sem.

“Ímé az Istennek ama Báránya, a ki elveszi a világ bűneit”, tesz bizonyságot Jézusról Keresztelő János. Krisztusban van szabadulásod, Ő veszi el a világ bűnét, Ő halt meg és szenvedett a te bűneidért is.

342. dicséret: Jézus, világ Megváltója…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu