Napi ige és dicséret (2023. április 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Lukács evangéliuma 24. részének 26. verse:

Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?

Oswald Chambers gondolatai: 

Urunk keresztje a kapu az Ő életébe: feltámadása azt jelenti, hogy most már hatalma van átadni nekem az Ő életét. Ha újjá születtem felülről, a feltámadott Úrtól elnyerem az Ő igazi életét.

Urunk feltámadásának az a rendeltetése, hogy “sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé” (Zsid. 2,10). Rendeltetésének betöltése adja neki azt a jogot, hogy minket Isten fiaivá tegyen. Sohasem vagyunk olyan kapcsolatban Istennel, mint Isten Fia, de a Fiú bevisz minket a fiúság helyzetébe. Amikor az Úr a halálból feltámadt, teljesen új életre támadt fel, olyan életre, amelyben testté létele előtt nem élt. Olyan életre támadt fel, amely nem is létezett azelőtt. Az Ő feltámadása azt jelenti nekünk, hogy minket is az Ő feltámadt életébe emel fel, nem hagy meg régi életünkben. Jön egy nap, amikor majd a mi testünk is hasonlóvá lesz az Ő dicsőséges testéhez, de már most megismerhetjük az Ő feltámadásának erejét és járhatunk új életben. “Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét” (Filippi 3,10).

“Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál” (János 17,2). Az örök élet tapasztalati elnevezése: “Szentlélek”, aki itt és most az emberek lelkében munkálkodik. A Szentlélek az az isteni személy, aki növekvő hatalommal tapasztalattá teszi nekünk a váltságot. Hála legyen Istennek azért a dicső és felséges igazságért, hogy a Szentlélek ki tudja formálni bennünk Jézus igazi természetét, ha engedelmeskedünk neki. 

351. dicséret: Emlékezzünk ez napon…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu