Napi ige és dicséret (2023. augusztus 7.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott újszövetségi igeszakasz: Apostolok cselekedetei 5. részének 12-32. versei

Mai újszövetségi igénk: Apostolok cselekedetei 5. részének 29. verse:

Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Újra hirdetik az apostolok az Igét egész Jeruzsálemben. Nem titokban, hanem a jeruzsálemi Nagytemplom egyik tágas csarnokában. Hiszen ők még zsidók, zsidókeresztyének, joguk van elmenni a templomba. A Salamon csarnokában jönnek össze. A régi ószövetségi szokás szerint bárki hirdetheti, taníthatja az Igét, aki kezébe veszi a tekercset. Péter, János, vagy valamelyik apostol hirdeti az Igét.

Az igehirdetés központjában a feltámadott, a cselekvő Jézus Krisztus áll. Egyre többen hallgatják, egyre többen özönlenek a Salamon csarnokába, megtelik a nagy helyiség. Miután a főpapok megtiltották az apostoloknak, hogy “e névben” (ők sosem ejtik ki Jézus nevét, megkerülik, azt mondják: ennek az embernek a nevében) hirdessék az Igét, érthető volna, hogy a fenyítés után az apostolok jobban vigyáznának és visszavonulnának a nyilvánosságtól.

Szó sincs róla! A tiltás ellenére nyilvánosan, a templomban, majdnem kihívó módon hirdetik tovább az evangéliumot. Mert van evangélium! Itt, a Cselekedetek könyvében fordul elő először, hogy evangelizálnak, a görög szöveg szerint a megtérés evangéliumát hirdetik.

Messzi városokból jönnek az emberek, és az apostolok igehirdetésére meggyógyulnak. Ezért elhozzák a betegeiket is.

“Nők és férfiak serege” gyűlt itt össze. Ma már fel sem tűnik ez a szó: nők serege. Aki nem ismeri a kortörténetet, nem tudja, hogy a zsinagógákban nők még néven sem neveztettek, nem is számítanak igazán embernek; például a zsidó nő tanú vallomását nem fogadták el a bíróságon. Itt azonban a nők is fel vannak jegyezve a férfiak mellett. Egyre többen jönnek falvakból, városokból, és várják, hogy betegeikre ráessen Péter árnyéka. Azt mondhatnánk: milyen babonaság! Nem! Ez az ószövetségi hitből ered. Ahogy a zsoltár írja: “Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen…” (91.1)

Újra elfogják az apostolokat, és másodszor is börtönbe vetik őket. És a börtönben megjelenik Isten angyala. Jó hírrel. A legválságosabb pillanatban, amikor a legnagyobb a baj, akkor jelenik meg. Isten angyala azt mondta: “Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét”. Parancsot kapnak tehát, hogy hirdessék tovább az Igét.

Mire a főpapok felébrednek, hallják, hogy foglyaik hajnali istentiszteletet tartanak a templomban. Megint elfogatják és maguk elé rendelik őket. Számon kérik tőlük, miért prédikálnak, hiszen megmondták nekik, hogy ebben a névben ne hirdessék az Igét.

“Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek” – hangzik Péter bátor vallomása.

396. dicséret: Ébredi, bizonyságtévő Lélek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu