Napi ige és dicséret (2023. február 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 28. részének 18-19. versei:

18, És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19, Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.

Oswald Chambers gondolatai:

A missziói parancs alapja Jézus Krisztus tekintélye, nem pedig a pogányok (népek) rászorultsága. Hajlamosak vagyunk arra, hogy Urunkat úgy tekintsük, mint aki segítségünk az Istenért végzett vállalkozásainkban. Urunk teljhatalmú Úr a tanítványai felett. Ő nem mondja azt, hogy a pogányok elvesznek, ha mi nem megyünk közéjük. Egyszerűen ezt mondja: “Menjetek el és tanítsatok minden népet”, menjetek az én korlátlan hatalmam kijelentése alapján, tanítsatok és hirdessétek az Igét a velem való élő megtapasztalás alapján.

“A tizenegy tanítvány pedig elment… a hegyre, ahova Jézus rendelte őket” (Máté 28,16). Ha meg akarom ismerni Krisztus egyetemes és korlátlan hatalmát, ismernem kell Őt magát és tudnom kell, hogyan lehetek vele egyedül; rá kell szánnom az időt, hogy imádhassam azt, akinek a nevét viselem. “Jöjjetek énhozzám!” (Máté 11,28). Ez az a hely, ahol találkozunk Jézussal. Fáradt vagy és meg vagy terhelve? Istennek milyen sok szolgája van így! A világ egyetemes, fenséges Urának ezeket a csodálatos szavait száműzzük az utó-összejövetelek kereteibe. Ezeket Jézus a tanítványainak mondta. “Menjetek el ezért…” A “menj” egyszerűen azt jelenti: “élj”. A Csel.1,8-ban írja le, hogyan menjünk. Nem azt mondta Jézus: Menjetek Jeruzsálembe és Judeába és Samáriába, hanem “lesztek nekem tanúim” mindezeken a helyeken. Elvállalja, hogy Ő építi ki útjainkat.

“Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak…” (János 15,7) – így kell “mennünk” személyes életünkben. Mindegy, hogy hova helyez. Isten tervezi el az utakat.

“De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyosságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról” (Csel. 20,24). Így járjuk az utat mindaddig, míg hazaérünk.

397. dicséret: Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu